Senglao content (728×90)
Senglao content (728×90)

ຊຽງຂວາງ ຄວບຄຸມລາຄາສິນຄ້າ ກຽມຕ້ອນຮັບງານກິລາແຫ່ງຊາດ ຄັ້ງທີ 11

​ໃນໂອກາດ​ການເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ ເປັນ​ປະທານ ປະຊຸມວຽກງານການຄຸ້ມຄອງສິນຄ້າ-ຄ່າບໍລິການ ແລະ ວຽກງານສົ່ງເສີມຄັດເລືອກ ສິນຄ້າໜຶ່ງເມືອງ ໜຶ່ງຜະລິດຕະພັນແຫ່ງຊາດ ​ໃນ​ທ້າຍ​ອາທິດ​ຜ່ານ​ມາ, ທ່ານ ຄຳປາວ ມົວ ຮອງເຈົ້າແຂວງໆ ຊຽງຂວາງ ​ໄດ້​ເນັ້ນ​ໜັກວ່າ: ຕ້ອງຄວບຄຸມລາຄາສິນຄ້າ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ໃຫ້ເຂັ້ມງວດ ​ແລະ ຢູ່ໃນ​ເກນປົກກະຕິ,  ທັງ​ນີ້ ກໍເພື່ອກຽມຮັບ​ໃຊ້ງານມະຫາກຳ ກິລາແຫ່ງຊາດ ຄັ້ງທີ 11 ທີ່ແຂວງຊຽງຂວາງເປັນເຈົ້າພາບ  ໃນວັນທີ 11 ເດືອນພະຈິກ ຈະເປັນມື້ເປີດງານ ​ໂດຍຈະເລີ່ມແຂ່ງຂັນ ໃນວັນທີ 7 ພະຈິກ ​ເປັນ​ຕົ້ນ​ໄປ.
ປັດຈຸບັນ ແຂວງ​ຊຽງ​ຂວາງ ໄດ້ເອົາໃຈຄຸ້ມຄອງລາຄາສິນຄ້າ  ຕິດຕາມ ກວດກາສິນຄ້າ  ລາຍ ການສິນຄ້າຄວບຄຸມລາຄາ 4 ປະເພດ 14 ລາຍການ ແລະ ລາຍການສິນຄ້າ ທີ່ຕ້ອງຕິດຕາມການ   ເໜັງຕີງຂອງລາຄາ ປະຈຳອາທິດ 129 ລາຍການ ແລະ ປະຈຳເດືອນ 199 ລາຍການເປັນປົກກະຕິ ຕົ້ນປີ 2018 ໄດ້ເກັບຊື້ເຂົ້າຄັງ ແຮໄວ້ແລ້ວ ຈຳນວນ 190ໂຕນ(ເຂົ້າເປືອກໄກ່ນ້ອຍ), ລົງຕິດຕາມ ກວດກາ ແລະ ແນະນຳການຕິດ ລາຄາສິນຄ້າ ເປັນເງິນກີບ, ສິນຄ້າໝົດອາຍຸ ເຊື່ອມຄຸນນະພາບ ສິນຄ້າ ລອກຮຽນແບບ ແລະ ສິນຄ້າ ບໍ່ໄດ້ເສຍພາສີອາກອນ ຕາມຕະລາດ ຫ້າງຮ້ານ.

ປັດຈຸບັນ, ທົ່ວແຂວງຊຽງຂວາງມີຕະຫຼາດທັງໝົດ 43 ແຫ່ງ ໃນນັ້ນ ມີຕະຫຼາດໃຫຍ່ 2 ແຫ່ງ, ຕະຫຼາດກາງ 11 ແຫ່ງ ແລະ ຕະຫຼາດນ້ອຍ 30 ແຫ່ງ. ນອກນັ້ນ ຍັງມີ ຕະຫຼາດຂາຍຜັກ ປອດສານເຄມີ ຫຼ ພືດ​ຜັກ​ອິນ​ຊີ ຢູ່ 3 ເມືອງ (ເມືອງແປກ, ເມືອງຄູນ ແລະ ເມືອງຜາໄຊ) ຂາຍທຸກໆ ວັນຈັນ, ວັນພຸດ ແລະ ວັນ ເສົາຂອງ ແຕ່ລະອາທິດ ​ແລະ ທົ່ວແຂວງມີ ສາງນ້ຳມັນ 3 ​ແຫ່ງ ມີ 190 ປ່ຳ.
ຂ່າວ: ບຸນມີ ແສງທຸມມີ

Comments