Senglao content (728×90)
Senglao content (728×90)

ດວງປະຈຳວັນ ພຸດ ວັນທີ 16 ພຶດສະພາ 2018

ວັນພຸດ ວັນທີ 16 ພຶດສະພາ ພສ 2561 ຂຶ້ນ 2 ຄໍ່າ ເດືອນ 7 ລາວ.

ວັນອາທິດ: ວຽກງານ ອົດທົນອີກໜ້ອຍໜຶ່ງເພາະອີກບໍ່ດົນບັນຫາທີ່ມີກຳລັງຈະຫຼຸດຜ່ອນລົງ, ການເງິນ ເລີ່ມເບິ່ງເຫັນຊ່ອງທາງໃນການລົງທຶນຫຼາຍຂຶ້ນ, ຄວາມຮັກ ຄົນມີຄູ່ຮັກກັນດີ, ຄົນໂສດມີສະເໜ່ມີແຕ່ຄົນຢາກເຂົ້າມາຮູ້ຈັກ ແລະ ໃກ້ຊິດ.

ວັນຈັນ: ວຽກງານ ມີບັນຫາຈຸກຈິກເຂົ້າມກວນໃຈເປັນໄລຍະ, ການເງິນ ມີເກນໝົດເງິນໄປກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ຄາດບໍ່ເຖິງ, ຄວາມຮັກ ຄົນມີຄູ່ຍັງຮັກ ແລະ ເບິ່ງແຍງກັນສະເໝີມາ, ຄົນໂສດມີເກນພົບກັບຄົນທີ່ຖືກໃຈແຕ່ຍັງບໍ່ສົມຫວັງ.

ວັນອັງຄານ: ວຽກງານ ເພື່ອນຮ່ວມງານຈະມີສ່ວນຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານປະສົບຄວາມສຳເລັດ, ການເງິນ ຄ່ອງຕົວດີເພາະມີລາຍໄດ້ຈາກຫຼາຍທາງໄລຍະນີ້, ຄວາມຮັກ ຄົນມີຄູ່ຍັງຮັກກັນຄືເກົ່າ, ຄົນໂສດມີໂອກາດໄດ້ພົບຮັກແທ້.

ວັນພຸດ: ວຽກງານ ມີວຽກງານເຂົ້າມາໃຫ້ທ່ານຮັບຜິດຊອບຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ,​ການເງິນ ບໍ່ຄວນລົງທຶນດ້ວຍເງິນຈຳນວນຫຼາຍໃນໄລຍະນີ້, ຄວາມຮັກ ຄົນມີຄູ່ຍັງໝັ້ນຄົງຕໍ່ກັນສະເໝີມາ, ຄົນໂສດຍັງບໍ່ມີເກນໄດ້ພົບຄູ່ຄອງ.

ວັນພະຫັດ: ວຽກງານ ມີເກນສຸຂະພາບຊຸດໂຊມເພາະເຮັດວຽກໜັກ, ການເງິນ ຈະເດືອດຮ້ອນເພາະຄວາມໃຈດີ, ຄວາມຮັກ ຄົນມີຄູ່ຄວນຊອກຫາເວລາໃຫ້ຄົນຮັກ,​ຄົນໂສດ ຄວາມໃກ້ຊິດຈະເປັນບໍ່ເກີດແຫ່ງຄວາມຮັກ.

ວັນສຸກ: ວຽກງານ ມີເກນວາງແຜນເຮັດວຽກໃໝ່ ຫຼື ເຮັດອາຊີບເສີມເພີ່ມ, ການເງິນ ມີແນວໂນ້ມວ່າຈະບໍ່ໄດ້ໂຊກລາບກ້ອນໃຫຍ່ໃນໄວໆນີ້, ຄວາມຮັກ ຄົນມີຄູ່ຄົນຮັກຢູ່ຄຽງຂ້າງທ່ານສະເໝີມາ, ຄົນໂສດມີເກນພົບຮັກໃໝ່ກັບຄົນໃກ້ຕົວ.

ວັນເສົາ: ວຽກງານ ຈະໄດ້ຮັບໂອກາດດີເພາະຜູ້ໃຫຍ່ເບິ່ງເຫັນໃນຄວາມສາມາດໃນຕົວທ່ານ, ການເງິນ ມີເກນນຳເງິນເກັບໄປລົງທຶນ, ຄວາມຮັກ ຄົນມີຄູ່ເລິ່ມບໍ່ແນ່ໃຈກັບຄວາມສຳພັນ, ຄົນໂສດຍັງໂສດເພາະບໍ່ກ້າເປີດໃຈ.

 

Comments