Senglao content (728×90)
Senglao content (728×90)

ດວງປະຈຳວັນຈັນ ວັນທີ 21 ພຶດສະພາ 2018

ວັນຈັນ ວັນທີ 21 ພຶດສະພາ ພສ 2561 ຂຶ້ນ 7 ຄໍ່າ ເດືອນ 7 ລາວ

ວັນອາທິດ: ວຽກງານ ໄລຍະນີ້ມີວຽກເຂົ້າມາໃຫ້ທ່ານຮັບຜິດຊອບຫຼາຍຂຶ້ນຈົນເຮັດວຽກບໍ່ທັນ, ການເງິນ ຖ້າຫາກຈະລົງທຶນໃນໄລຍະນີ້ຄວນລົງທຶນແບບໄລຍະຍາວຈະດີກວ່າໄລຍະສັ້ນ, ຄວາມຮັກ ຄົນມີຄູ່ບັນຫາທີ່ເຄີຍມີຈະເລີ່ມຫຼຸດລົງ, ຄົນໂສດມີເກນມີທັງຄົນດີ ແລະ ຄົນບໍ່ດີເຂົ້າມາໃນຊີວິດ.

ວັນຈັນ: ວຽກງານ ມີເກນພົບບັນຫາກ່ຽວກັບເລື່ອງການຖືກເອົາປຽບ ແລະ ການຖືກເຮັດແນວບໍ່ດີໃສ່, ການເງິນ ຄວນສຳຮອງເງິນໄວ້ເພື່ອໃຊ້ໃນຢາມສຸກເສີນ, ຄວາມຮັກ ຄົນມີຄູ່ຍັງຮັກກັນຄືກັບທຸກມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ຄົນໂສດຍັງຕ້ອງໂສດຕໍ່ໄປ.

ວັນອັງຄານ: ວຽກງານ ມີເກນມີຜູ້ໃຫຍ່ຊ່ວຍອຸປະຖຳ ຊ່ວຍເຫຼືອຊຸກຍູ້ຈົນເຮັດໃຫ້ທ່ານປະສົບຄວາມສຳເລັດ, ການເງິນ ບໍ່ໂດດເດັ່ນເພາະບໍ່ມີໂຊກລາບເຂົ້າມາເທື່ອ, ຄວາມຮັກ ຄົນມີຄູ່ ຄວນຊອກຫາເວລາໃຫ້ຄົນຮັກເພື່ອເປັນການເພີ່ມຄວາມສຳພັນ,​ຄົນໂສດມີເກນພົບຮັກໃໝ່ກັບຄົນທີ່ຢູ່ຫ່າງໄກ.

ວັນພຸດ: ວຽກງານ ມີໂອກາດສົມຫວັງຕາມທີ່ປາຖະໜາ, ການເງິນ ເຖິງແມ່ນວ່າໄລຍະນີ້ຈະມີລາຍໄດ້ເຂົ້າມາຕໍ່ເນື່ອງແຕ່ບໍ່ຄວນປະມາດ, ຄວາມຮັກ ຄົນມີຄູ່ຍັງຮັກກັນຄືເກົ່າ, ຄົນໂສດຍັງຕ້ອງໂສດຕໍ່ໄປເພາະຍັງບໍ່ມີເກນພົບຄູ່ຄອງ.

ວັນພະຫັດ: ວຽກງານ ຄວນລະອຽດຮອບຂອບໃນການເຮັດວຽກງານໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນເພາະມີເກນເຮັດວຽກຜິດພາດໂດຍບໍ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈ, ການເງິນ ລາຍໄດ້ເທົ່າເກົ່າແຕ່ເພີ່ມຕື່ມຄືລາຍຈ່າຍ, ຄວາມຮັກ ຄົນມີຄູ່ມີເກນຜິດຖຽງກັນເພາະຄົນນອກ, ຄົນໂສດມີເກນໄດ້ເພື່ອນຮ່ວມງານເປັນຄົນຮັກ.

ວັນສຸກ: ວຽກງານ ໄລຍະດວງຂຶ້ນ ເພາະວ່າທ່ານຈະເຮັດຫຍັງກໍດີໄປໝົດ, ການເງິນ ຂ່າວດີທີ່ທ່ານລໍຖ້າກຳລັງຈະເກີດຂຶ້ນ, ຄວາມຮັກ ຄົນມີຄູ່ຮັກກັນຫຼາຍຂຶ້ນຫຼັງຈາກຜ່ານອຸປະສັກມານຳກັນ, ຄົນໂສດຄວາມໃກ້ຊິດຈະເປັນບໍ່ເກີແຫ່ງຄວາມຮັກຄັ້ງໃໝ່.

ວັນເສົາ: ວຽກງານ ຜູ້ໃຫຍ່ພາຍໃນອົງກອນຈະຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ສົ່ງເສີມທ່ານຈົນປະສົບຄວາມສຳເລັດທີ່ປາຖະໜາ, ການເງິນ ຄ່ອງຕົວດີເພາະທ່ານເປັນຄົນທີ່ຮູ້ຈັກປະຢັດເງິນ, ຄວາມຮັກ ຄົນມີຄູ່ເຂົ້າໃຈຜິດກັນເລັກໜ້ອຍ, ຄົນໂສດຢາກມີຄວາມຮັກແຕ່ຍັງບໍ່ມີໂອກາດໄດ້ພົບຄົນທີ່ຖືກໃຈ.

 

Comments