Senglao content (728×90)
Senglao content (728×90)

ດວງປະຈຳວັນອັງຄານ ວັນທີ 22 ພຶດສະພາ 2018

ວັນອັງຄານ ວັນທີ 22 ພຶດສະພາ ພສ 2561 ຂຶ້ນ 8 ຄໍ່າ ເດືອນ 7 ລາວ

ວັນອາທິດ: ວຽກງານ ມີໂອກາດໄດ້ພົບກັບອຸປະສັກໂດຍບໍ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈ, ການເງິນ ມີເກນໄດ້ໂຊກລາບໃນຮູບແບບບໍ່ແມ່ນເງິນຄຳ, ຄວາມຮັກ ຄົນມີຄູ່ຄວາມສຳພັນໝັ້ນຄົງຫຼາຍຂຶ້ນ, ຄົນໂສດ ຈະມີສະເໜ່ແຮງມີແຕ່ຄົນຢາກຮູ້ຈັກ.

ວັນຈັນ: ວຽກງານ ໄລຍະນີ້ຕ້ອງເມື່ອຍຫຼາຍກັບການເຮັດວຽກເພາະມີອຸປະສັກເຂົ້າມາຕະຫຼອດ, ການເງິນ ຄວນວາງແຜນການເງິນໃຫ້ດີເພາະຈະມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເຂົ້າມາຫຼາຍ, ຄວາມຮັກ ຄົນມີຄູ່ກຳລັງຈະມີຂ່າວດີໃນໄວໆນີ້, ຄົນໂສດຍັງໂສດເພາະບໍ່ມີເກນພົບຄູ່ຄອງ.

ວັນອັງຄານ: ວຽກງານ ໄລຍະນີ້ວຽກງານດີຫຼາຍ ແຕ່ອາດເຮັດໃັຫທ່ານເຮັດວຽກບໍ່ທັນເພາະມີວຽກເຂົ້າມາໃຫ້ທ່ານຮັບຜິດຊອບຫຼາຍຂຶ້ນ, ການເງິນ ລາຍໄດ້ເທົ່າເກົ່າ ສ່ວນເລື່ອງໂຊກລາບຍັງບໍ່ມີມາໃກ້. ຄວາມຮັກ ຄົນມີຄູ່ຍັງຮັກກັນຄືເກົ່າ,​ຄົນໂສດຍັງມີໂອກາດໄດ້ພົບຮັກໃໝ່ແບບສາຍຟ້າແລບ.

ວັນພຸດ: ວຽກງານ ຖ້າຫາກມີບັນຫາກໍບໍ່ຕ້ອງກັງວົນໃຈເພາະທ່ານຈະມີຜູ້ໃຫຍ່ ແລະ ເພື່ອນຮ່ວມງານຊ່ວຍເຫຼືອທ່ານ, ການເງິນ ເຖີງແມ່ນວ່າຈະຄ່ອງຕົວດີແຕ່ບໍ່ຄວນປະມາດ, ຄວາມຮັກ ຄົນມີຄູ່ຄົນຮັກຈະຢູ່ເບື້ອງຫຼັງຄວາມສຳເລັດຂອງທ່ານ, ຄົນໂສດຍັງບໍ່ມີເກນສົມຫວັງໃນຄວາມຮັກ.

ວັນພະຫັດ: ວຽກງານ ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບວຽກເອງທັງໝົດເພາະຖ້າໃຫ້ຄົນອື່ນເຮັດກໍະບໍ່ດີເທົ່າທ່ານລົງມືເຮັດເອງ, ການເງິນ ຖ້າຫາກວາງແນການເງິນໃຫ້ດີກໍຈະມີໂອກາດເປັນເສດຖີໃນອະນາຄົດ. ຄວາມຮັກ ຄົນມີຄູ່ ຄວາມສຳພັນໝັ້ນຄົງເພາະຕ່າງຄົນຕ່າງມີເຫດຜົນ, ຄົນໂສດຈະສົມຫວັງໃນໄລຍະນີ້,

ວັນສຸກ: ວຽກງານ ກຳລັງຈະຢູ່ໃນໄລຍະຂາຂຶ້ນ ຖ້າຫາກຢາກເຮັດຫຍັງໃຫ້ຟ້າວລົງມຶເຮັດເພາະມີໂອກາດສົມຫວັງ. ການເງິນ ມີເກນໄດ້ກຳໄລຈາກການລົງທຶນໃນໄລຍະສັ້ນ, ຄວາມຮັກ ຄົນມີຄູ່ຄວາມຮັກກຳລັງຫວານ, ຄົນໂສດມີເກນຈະສະຫຼະໂສດ.

ວັນເສົາ: ວຽກງານ ມີເກນຖືກເພື່ອນຮວ່ມງານບາງຄົນອິດສາ ເພາະໄລຍະນີ້ວຽກງານຂອງທ່ານກ້າວໜ້າຫຼາຍ, ການເງິນ ຄ່ອງຕົວດີບໍ່ມີບັນຫາ, ຄວາມຮັກ ຄົນມີຄູ່ຄວາມສຳພັນຈືດຈາງເພາະບໍ່ເຂົ້າໃຈກັນ, ຄົນໂສດຄົນດີຢູ່ໃກ້ຕົວແຕ່ທ່ານເບິ່ງຂ້າມຕະຫຼອດມາ.

ືອຍນາອຶຍນດຳຶສາອຍ

Comments