Senglao content (728×90)
Senglao content (728×90)

ດວງປະຈຳວັນພຸດ ວັນທີ 23 ພຶດສະພາ 2018

ວັນພຸດ ວັນທີ 23 ພຶດສະພາ ພສ 2561 ຂຶ້ນ 9 ຄໍ່າ ເດືອນ 7 ລາວ.

ວັອາທິດ: ວຽກງານ ຄວນຈັກສັນເວລາ ແລະ ສະສາງວຽກງານທີ່ມີໃຫ້ສຳເລັດ ເພາະອີກບໍ່ດົນຈະມີວຽກໃໝ່ເຂົ້!ມາໃຫ້ທ່ານຮັບຜິດຊອບເພີ່ມຂຶ້ນ, ການເງິນ ໄລຍະນີ້ການເງິນຄ່ອງຕົວດີເພາະມີລາຍໄດ້ເຂົ້ມາຫຼາຍ, ຄວາມຮັກ ຄົນມີຄູ່ເລີ່ມບໍ່ໝັ້ນໃຈໃນຄວາມສຳພັນຄັ້ງນີ້,​ຄົນໂສດຈະພົບຮັກໃນໄລຍະນີ້.

ວັນຈັນ: ວຽກງານ ຄ່ອນຂ້າງມີຄວາມຄຽດເພາະມີແຮງກົດດັນບາງຢ່າງຈາກພາບໃນອົງກອນ, ການເງິນ ບໍ່ເດືອດຮ້ອນເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີລາຍຈ່າຍຫຼາຍແຕ່ກໍມີລາຍຮັບຫຼາຍຄືກັນ, ຄວາມຮັກ ຄົນມີຄູ່ຄວາມຮັກພັດທະນາໄປຊ້າໆແຕ່ໝັ້ນຄົງ,​ຄົນໂສດອົດທົນອີກໜ້ອຍໜຶ່ງເພາະຄູ່ຄອງກຳລັງຈະມາໃຫ້ເຫັນ.

ວັນອັງຄານ: ວຽກງານ ມີໂອກາດໄດ້ຮັບຜິດຊອບວຽກທີ່ເປັນໜ້າເປັນຕາຂອງບໍລິສັດ  ຫຼື ອົງກອນ ເພາະຜູ້ໃຫຍ່ເບິ່ງເຫັນໃນຄວາມສາມາດຂອງທ່ານ, ການເງິນ ມີລາຍໄດ້ຫຼາຍແຕ່ກໍມີລາຍຈ່າຍຫຼາຍຄືກັນ. ຄວາມຮັກ ຄົນມີຄູ່ມີຄວາມສຸກເພາະໄດ້ຢູ່ໃກ້ຊິດກັບຄົນຮັກ, ຄົນໂສດ ມີເກນພົບຮັກກັບຄົນທີ່ຢູ່ຫ່າງໄກ.

ວັນດພຸດ: ວຽກງານ ມີເກນໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນສິ່ງໃໝ່, ເຮັດວຽກໃໝ່ ຫຼື ໂຄງການໃໝ່ທີ່ທ້າທາຍຄວາມສາມາດຂອງທ່ານ, ການເງິນ ມີເກນໝົດເງິນໄປກັບການສັງສັນນຳສັງຄົມ, ຄວາມຮັກຄົນມີຄູ່ຍັງຮັກັນດີສະເໝີມາ, ຄົນໂສດຍັງຕ້ອງໂສດ ເພາະເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີຄົນດີເຂົ້!ມາແຕ່ກໍຍັງບໍ່ຖືກໃຈທ່ານ.

ວັນພະຫັດ: ວຽກງານ ມີເກນເມື່ອຍກັບວຽກງານທີ່ທ່ານຮັບຜິດຊອບ ແຕ່ກໍຄຸ້ມຄ່າເມືອປຽບທຽບກັບຜົນທີ່ໄດ້ມາ, ການເງິນ ມີເກນໝົດເງິນໄປກັບເລື່ອງທີ່ທ່ານຫຼີກລຽງບໍ່ໄດ້. ຄວາມຮັກ ຄົນມີຄູ່ເລີ່ມບໍ່ໝັ້ໜໃຈໃນຄວາມຮັກຄັ້ງນີ້,​ຄົນໂສດຄວາມຮັກດີໆຢູ່ໃກ້ຕົວ.

ວັນສຸກ: ວຽກງານ ໂດດເດັ່ນຫຼາຍໄລຍະນີ້ຖ້າສອບເສັງ ຫຼື ແຂ່ງຂັນ ຫຼື ສະເໜີວຽກງານໃໝ່ຈະເຮັດໃຫ້ມີໂອກາດສຳເລັດຕາມຄວາມປາຖະໜາ, ການເງິນ ມີລາຍໄດ້ເຂົ້າກະເປົາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ຄວາມຮັກ ຄົນມີຄູ່ກຳລັງຈະມີຂ່າວດີໃນໄວໆນີ້, ຄົນໂສດມີເກນພົບຮັກໃໝ່ກັບຄົນທີ່ທ່ານຄາດບໍ່ເຖິງ.

ວັນເສົາ: ວຽກງານ ມີເກນເຮັດວຽກພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນ ແລະ ຄວາມຄາດຫວັງຈາກບາງຄົນຈົນເຮັດໃຫ້ທ່ານເກີດຄວາມຄຽດຟດຍບໍ່ຮູ້ຕົວ. ການເງິນ ມີໂອກາດລົງທຶນເພື່ອສ້າງຜົນກຳົລໃນອະນາຄົດ, ຄວາມຮັກ ຄົນມີຄູ່ຄວນຊອກຫາເວລາໃຫ້້ຄົນຮັດກ່ອນຄວາມສຳພັນຈະຫ່າງເຫີນ, ຄົນໂສດຈະພົບຮັກໂ້າຫາກລອງເປີດໃຈ.

 

 

Comments