Senglao content (728×90)

5 ເຄັດລັບນ້ອຍໆ ຂອງ iPhone ທີ່ຫຼາຍຄົນອາດຍັງບໍ່ຮູ້ຈັກ

ຫຼາຍທ່ານອາດໃຊ້ iPhone ມາຕັ້ງແຕ່ດົນແລ້ວ ແຕ່ທ່ານເຊື່ອ ຫຼື ບໍ່ວ່າຍັງມີຄວາມລັບບາງຢ່າງທີ່ຍຫຼາຍທ່ານອາດຍັງບໍ່ເຄີຍຮູ້ຫຼືບໍ່ເຄີຍສັງເກດມາກ່ອນ ເຊິ່ງມັກຈະເປັນພຽງລາຍລະອຽດເລັກໆນ້ອຍໆ ທີ່ບໍ່ໄດ້ມີຄວາມສໍາຄັນກັບການໃຊ້ວຽກງານຫຼາຍປານໃດ ໂດຍທາງເວັບໄຊtechinside ໄດ້ລວມເອົາ 5 ຄວາມລັບນ້ອຍໆ ຂອງ iPhone ທີ່ຫຼາຍຄົນອາດບໍ່ເຄີຍສັງເກດເຫັນມາໃຫ້ໄດ້ເບິ່ງດັ່ງລຸ່ມນີ້:

  1. ເຂັມໂມງໃນໄອຄອນ( icon ) Clock ຈະເດີນຕະຫຼອດຕາມເວລາ.

2. Apple Maps ຈະສະແດງແຜນທີ່ເປັນກາງເວັນ ແລະ ກາງຄືນ.

3. ສາມາດກວດຄືນໄດ້ວ່າເຄີຍສະແກນນິ້ວໃດເອົາໃນ Touch ID ແດ່ ໂດຍຈະສະແດງເປັນ highlight ວ່າອັນໃດກົງກັບນິ້ວທີ່ສະແກນ.

4.  ເມືອກົດ Shift ຢູ່ keyboard ຕົວອັກສອນທັງໝົດໃນ keyboard ຈະກາຍເປັນຕົວພິມໃຫຍ່ ແລະ ເມື່ອກົດອີກເທື່ອໜຶ່ງກໍຈະກາຍເປັນຕົວພິມນ້ອຍຄືເກົ່າ.

5.  ເມືອມີຄົນໂທເຂົ້າ ຖ້າຫາກບໍ່ໄດ້ລ໋ອກເຄື່ອງຈະສະແດງເປັນປຸ່ມຮັບສາຍ ແລະ ວາງສາຍ ແຕ່ຖ້າລ໋ອກເຄື່ອງໄວ້ຈະສະແດງເປັນເສັ້ນໃຫ້ເລືອນເພື່ອຮັບສາຍ

ໂດຍ: ລ້ານ

 

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ