Senglao content (728×90)
Senglao content (728×90)

ປັບປຸງປໍ້ານໍ້າມັນ ຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ລາຄາຂາຍຍ່ອຍໜ້າປໍ້າຖືກລົງແທ້ບໍ່?

ລັດຖະບານພວມເລັ່ງພັດທະນາປັບປຸງ ບັນດາປໍ້ານໍ້າມັນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ສາມາດຄຸ້ມຄອງການຕັ້ງລາຄານໍ້າມັນໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບໃກ້ຄຽງກັບປະເທດເພື່ອນບ້ານ.  ເຊິ່ງປັດຈຸບັນພາກລັດພວມເລັ່ງໃຫ້ພາກທຸລະກິດດັດສົມຕົນເອງສ້າງເງື່ອນໄຂຕ່າງໆ ໃຫ້ທຸລະກິດເຂົ້າສູ່ລະບຽບກົດໝາຍ.

ສໍາລັບເສັ້ນທາງຂອງການທີ່ຈະດັດສົມລາຄານໍ້າມັນ ໃຫ້ສາມາດຂາຍໄດ້ໃນລາຄາໃກ້ຄຽງກັບປະເທດເພື່ອນບ້ານ ແມ່ນການດັດສົມບໍລິສັດນໍາເຂົ້າ – ສົ່ງອອກນໍ້າມັນ ຈາກທີ່ມີຫຼາຍກວ່າ 20 ບໍລິສັດ ໃຫ້ຫຼຸດລົງໄດ້ໜ້ອຍທີ່ສຸດ, ເບິ່ງຄືນປໍ້າທີ່ຕັ້ງບໍ່ຖືກຕາມລະບຽບ ແລະ ການປັບອັດຕາພາສີໂຄງສ້າງລາຄານໍ້າມັນບາງລາຍການລົງ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຕົ້ນທຶນຂອງຜູ້ປະກອບການຂາຍຍ່ອຍບໍ່ສູງ ລັດກໍ່ຕັ້ງລາຄາຂາຍໜ້າປໍ້າບໍ່ສູງເຊັ່ນກັນ.

ໃນໄລຍະຜ່ານມາເຫັນວ່າການສ້າງຕັ້ງປໍ້ານໍ້າມັນຍັງບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ( ໄລຍະຫ່າງກັນບໍ່ຮອດ 1 ພັນແມັດ ) ເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດຂາຍຍ່ອຍນໍ້າມັນແຂ່ງຂັນກັນ, ຂ້າກັນໃຫ້ຕາຍໄປໃນຕົວ  ແທນທີ່ຈະເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ສັງຄົມ ພ້ອມກັນພັດທະນາໃຫ້ສັງຄົມໄດ້ຊົມໃຊ້ນໍ້າມັນທີ່ດີມີຄຸນນະພາບ.

ຕໍ່ບັນຫາດັ່ງກ່າວຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ອໍານາດການປົກຄອງບ້ານເປັນເຈົ້າການໃນການຕິດຕາມກວດກາ ( ດໍາລັດໝວດທີ 4 ມາດຕາທີ 27 ແຖວສຸດທ້າຍ ລະບຸວ່າ: ໃບຢັ້ງຢືນການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ມີອາຍຸນໍາໃຊ້ 2 ປີ ແລະ ສາມາດຕໍ່ໄດ້; ມາດຕາທີ 28 ແຖວສຸດທ້າຍລະບຸວ່າ: ສຳລັບປໍ້ານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟທີ່ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວກ່ອນດຳລັດສະບັບນີ້ ຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງເງື່ອນໄຂໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບບົດບັນຍັດຂອງມາດຕານີ້ ພາຍໃນກຳນົດເວລາສອງປີ ນັບແຕ່ວັນທີ່ດຳລັດສະບັບນີ້ມີຜົນສັກສິດເປັນຕົ້ນໄປ, ຖ້າກາຍສອງປີຍັງບໍ່ສາມາດປັບປຸງສຳເລັດ ແມ່ນໃຫ້ໂຈະການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ຮື້ຖອນປໍ້າດັ່ງກ່າວ ).

ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ກໍານົດໜຶ່ງປີໃຫ້ 25 ບໍລິສັດ ທີ່ນໍາເຂົ້ານໍ້າມັນໄດ້ຮ່ວມທຶນກັນໃຫ້ເຫຼືອໜ້ອຍທີ່ສຸດ ອາດຈະເອົາ 4 ບໍລິສັດ ໂຮມເປັນ 1 ບໍລິສັດ ຕາມເງື່ອນໄຂ ( ບໍລິສັດນໍາເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກນໍ້າມັນ ຕ້ອງມີທຶນຈົດທະບຽນ 150 ຕື້ກີບຂຶ້ນໄປ ແລະ ຕ້ອງມີທຶນໝູນວຽນ 60 ຕື້ກີບຂຶ້ນໄປ ) ຖ້າບໍ່ສາມາດປັບໄດ້ຕາມເງື່ອນໄຂກໍ່ປັບມາເປັນບໍລິສັດຈໍາໜ່າຍພາຍໃນ ( ບໍລິສັດຈໍາໜ່າຍພາຍໃນ ຕ້ອງມີທຶນຈົດທະບຽນ 60 ຕື້ກີບຂຶ້ນໄປ ແລະ ຕ້ອງມີທຶນໝູນວຽນ 5 ຕື້ກີບຂຶ້ນໄປ ) ການປັບປຸງບໍລິສັດນໍາເຂົ້ານໍ້າມັນ ແນ່ນອນທີ່ສຸດໃນໄລຍະປັບປຸງນີ້ລະບົບໂຄງສ້າງຕ່າງໆຂອງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟຈະໄດ້ມີການປັບປຸງໂຄງສ້າງລາຄາ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຕົ້ນທຶນການໃຊ້ຈ່າຍຕ່າງໆນັ້ນຫຼຸດລົງ ເພື່ອໃຫ້ລາຄານໍ້າມັນທີ່ຈໍາໜ່າຍໃນປໍ້າຂາຍຍ່ອຍທົ່ວປະເທດບໍ່ໃຫ້ແຕກໂຕນຈາກປະເທດເພື່ອນບ້ານ; ສ່ວນການດັດປັບບໍລິສັດນໍາເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກນໍ້າມັນ ແມ່ນໃຫ້ຜູ້ປະກອບການໄປປຶກສາຫາລືກັນວ່າບໍລິສັດໃດຈະເຂົ້າຮ່ວມຫຸ້ນກັນ ເພື່ອສ້າງເງື່ອນໄຂຕ່າງໆໃຫ້ໄດ້ມາດຖານ ແລ້ວຈຶ່ງສະເໜີຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອກວດກາ ແລະ ຢັ້ງຢືນໃຫ້ ເຊິ່ງການຕິດຕາມສະພາບການເໜັງຕີງລາຄານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ແມ່ນໄດ້ຕິດຕາມຈາກ 2 ແຫຼ່ງຫຼັກຄື:
ນໍ້າມັນດິບ ແມ່ນຕິດຕາມຈາກຕະຫຼາດ Brent, WTl ແລະ Dubai ( ບັນດາປະເທດແຖບອາເມຣິກາ ແມ່ນຕິດຕາມຈາກຕະຫຼາດເວັສທັກຊັສ, ບັນດາປະເທດແຖບເອີຣົບ ຕິດຕາມຈາກຕະຫຼາດເບຣັນ ແລະ ບັນດາປະເທດອາຊີ ຕິດຕາມຈາກຕະຫຼາດດູໄບ ).
ນໍ້າມັນສຳເລັດຮູບ ແມ່ນຕິດຕາມຈາກຕະຫຼາດສິງກະໂປ ( ບໍ່ແມ່ນປະເທດສິງກະໂປ ) ເນື່ອງຈາກເປັນຕະຫຼາດທີ່ເປັນກາງ.

ທີ່ມາ: ຂ່າວເດສດຖະກິດ-ສັງຄົມ

ືາສ

Comments