Senglao content (728×90)
Senglao content (728×90)

ດວງປະຈຳວັນສຸກ ວັນທີ 25 ພຶດສະພາ 2018

ວັນສຸກ ວັນທີ 25 ພຶດສະພາ ພສ 2561 ຂຶ້ນ 11 ຄໍ່າ ເດືອນ 7 ລາວ.

ວັນອາທິດ: ວຽກງານ ມີເກນຮັບຜິດຊອບວຽກໜັກພຽງຜູ້ດຽວ ເພາະຝາກຄວາມຫວັງກັບໃຜບໍ່ໄດ້, ການເງິນ ມີໂອກາດວາງແຜນນຳເງິນເກັບໄປລົງທຶນ, ຄວາມຮັກ ຄົນມີຄູ່ມີເກນວາງແຜນສ້າງຄອບຄົວໃຫ້ໝັ້ນຄົງ, ຄົນໂສດມີໂອກາດສະຫຼະໂສດຫຼັງຈາກທີ່ຄອງໂສດມາເປັນເວລາດົນ.

ວັນຈັນ: ວຽກງານ ຢ່າທໍ້ຖອຍເຖິງແມ່ນວ່າຄວາມສຳເລັດຍັງບໍ່ເກີດຂຶ້ນໃຫ້ເຫັນ, ການເງິນ ມີເກນໝົດເງິນໄປກັບເລື່ອງບໍ່ມີປະໂຫຍດ, ຄວາມຮັກ ຄົນມີຄູ່ຄວາມສຳພັນພັດທະນາໄປອີກຂັ້ນ,​ຄົນໂສດໄລຍະນີ້ທ່ານເຮັດວຽກໜັກຈົນບໍ່ມີເວລາໄດ້ພັກຜ່ອນ.

ວັນອັງຄານ: ວຽກງານ ການເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຄົນຈຳນວນຫຼາຍອາດເຮັດໃຫ້ທ່ານຕ້ອງເມື່ອຍໃຈຫຼາຍກວ່າປົກກະຕິ, ການເງິນ ໝົດເງິນໄປກັບເລື່ອງທີ່ຫຼີກລຽງບໍ່ໄດ້, ຄວາມຮັກ ຄົນມີຄູ່ຄົນຮັກກາຍເປັນເພື່ອນຮູ້ໃຈ,​ຄົນໂສດມີເກນໄດ້ພັບຮັກເພາະພົມລິຂິດ.

ວັນພຸດ: ວຽກງານ ອຸປະສັກ ແລະ ບັນຫາກຳລັງຈະຜ່ານໄປ ສິ່ງດີໆກຳລັງຈະເຂົ້າມາແທນທີ່, ການເງິນ ມີລາຍໄດ້ເຂົ້າມາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແຕ່ເລື່ອງໂຊກລາບຍັງບໍ່ໂດດເດັ່ນ, ຄວາມຮັກ ຄົນມີຄູ່ເມື່ອເພາະຕ້ອງເປັນທີ່ພື່ງໃຫ້ກັບຄອບຄົວ, ຄົນໂສດອົດທົນອີກໜ້ອຍໜຶ່ງເພາະໃກ້ຈະໄດ້ພົບກັບຄູ່ຄອງ.

ວັນພະຫັດ: ວຽກງານ ຖ້າຫາກຕອນນີ້ທ່ານຕ້ອງພົບກັບບັນຫາກໍຢ່າທໍ້ໃຈ ເພາະອີກບໍ່ດົນບັນຫາຈະຫຼຸດຜ່ອນລົງ, ການເງິນ ມີຄວາມເສລີສູງເພາະລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍສົມດຸນກັນ, ຄວາມຮັກ ຄົນມີຄູ່ຄວາມສຳພັນຈືດຈາງ, ຄົນໂສດມີເກນໄດ້ເພື່ອນເປັນຄົນຮັກ.

ວັນສຸກ: ວຽກງານ ມີເກນມີໄຊຊະນະເໜືອສັດຕູ, ການເງິນ ມີເກນໄດ້ໂຊກລາບແບບບໍ່ຄາດຄິດ, ຄວາມຮັກ ຄົນມີຄູ່ຄວາມສຳພັນຂອງທ່ານ ແລະ ຄົນຮັກດີຂຶ້ນເລື້ອຍໆ,​ຄົນໂສດບາງອາລົມກໍບໍ່ຢາກມີ.

ວັນເສົາ: ວຽກງານ ມີເກນເຈັບໄຂ້ໄດ້ປ່ວຍເນື່ອງຈາກໄລຍະນີ້ທ່ານຕ້ອງເຮັດວຽກໜັກຈົນບໍ່ໄດ້ຜັກຜ່ອນ, ການເງິນ ບໍ່ມີບັນຫາເລື່ອງການເງິນໃຫ້ໜັກໃຈໃນໄລຍະນີ້,​ຄວາມຮັກຄົນມີຄູ່ພົບເຫດການວັດໃຈທີ່ຈະຮູ້ວາ ທ່ານ ແລະ ຄົນຮັກມີຮັກແທ້ໃຫ້ກັນຫຼືບໍ່, ຄົນໂສດຍັງຕ້ອງໂສດ.

123

.

 

Comments