Senglao content (728×90)
Senglao content (728×90)

ດວງປະຈຳວັນຈັນ ວັນທີ 28 ພຶດສະພາ 2018

ວັນຈັນ ວັນທີ 28 ພຶດສະພາ ພສ 2561 ຂຶ້ນ 14 ຄໍ່າ ເດືອນ  7 ລາວ.

ວັນອາທິດ: ວຽກງານ ມື້ນີ້ຈະມີອຸປະສັກເຂົ້າມາແບບວ່າທ່ານຄິດບໍ່ເຖິງ ແຕ່ທ່ານຈະສາມາດຈັດການໄດ້ທຸກຢ່າງດ້ວຍຄວາມສາມາດຂອງທ່ານເອງ, ການເງິນ ມີເກນໝົດເງິນໄປກັບເລື່ອງທີ່ບໍ່ເປັນເລື່ອງ, ຄວາມຮັກ ຄົນມີຄູ່ຈິດໃຈຫວັ່ນໄຫວໄປຕາມສິ່ງແວດລ້ອມ, ຄົນໂສດຈະສົມຫວັງໃນຄວາມຮັກ.

ວັນຈັນ: ວຽກງານ ກຳລັງດຳເນີນໄປໃນທາງທີ່ດີຂຶ້ນ ແຕ່ອາດມີອຸປະສັກເຂົ້າມາຂັດຂວາງ,ການເງິນ ໄລຍະນີ້ ຈະເກັບເງິນບໍ່ຢູ່ເພາະມີລາຍຈ່າຍຫຼາຍ, ຄວາມຮັກ ຄົນມີຄູ່ມີໂອກາດວາງແຜນສ້າງອະນາຄົດຮ່ວມກັນ,​ຄົນໂສດ ຍັງຕ້ອງໂສດອີກຕໍ່ໄປ.

ວັນອັງຄານ: ວຽກງານ ມີເກນໄດ້ເລື່ອນຂັ້ນເລື່ອນຕໍາແໜ່ງເພາະຜູ້ໃຫຍ່ເບິ່ງເຫັນໃນຄວາມສາມາດໃນຕົວທ່ານ, ການເງິນ ຈະມີເງິນເກັບເພີ່ມຂຶ້ນຖ້າຫາກຫຼຸດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍມະຍິກມະຍ່ອຍໄດ້, ຄວາມຮັກ ຄົນມີຄູ່ຕ້ອງເຮັດວຽກໜັກເພາະທ່ານເປັນເສົາຫຼັກຂອງຄອບຄົວ, ຄົນໂສດມີເກນໂສດຂ້າມເດືອນ.

ວັນພຸດ: ວຽກງານ ມີເກນໄດ້ຮັບຜິດຊອບວຽກງານໃໝ່ໂຄງການໃໝ່ທີ່ທ້າທາຍຄວາມສາມາດຂອງທ່ານ,​ການເງິນ ມີເງິນເຂົ້າມາຫຼາຍແຕ່ບໍ່ມີເງິນເກັບເພາະໝົດເງິນໄປກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍມະຍິກມະຍ່ອຍ. ຄວາມຮັກ ຄົນມີຄູ່ມີຄົນເຂົ້າມາໃນຊີວິດທັງໆທີ່ທ່ານກໍມີເຈົ້າຂອງຢູ່ແລ້ວ, ຄົນໂສດຈະໄດ້ພົບເນື້ອຄູ່ໃນໄລຍະນີ້.

ວັນພະຫັດ: ວຽກງານ ເຸິຖງແມ່ນວ່າທ່ານຈະຮັບຜິດຊອບວຽກທີ່ລື້ງເຄີຍແຕ່ຄວນລະມັດລະວັງຄວມພິດພາດທີ່ເກີດຂຶ້ນໂດຍບໍ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈ. ການເງິນ ລະເລື່ອງການຖຶກເອົາປຽບໂດຍບໍ່ຄາດຄິດ, ຄວາມຮັກ ຄົນມີຄູ່ຄວາມສຳພັນຫ່າງເຫີນ ຄົນໂສດຄວາມຮັກທີ່ທ່ານລໍຖ້າຢູ່ໃກ້ໆຕົວ.

ວັນສຸກ: ວຽກງານ ໄລຍະນີ້ ວຽກງານໂດດເດັ່ນຫຼາຍຈົນເຮັດໃຫ້ມີໂອກາດປ່ຽນແປງຕໍາແໜ່ງໜ້າທີ່ວຽກງານໄປໃນທາງທີ່ດີຂຶ້ນໃນໄວໆນີ້, ການເງິນ ຄ່ອງຕົວດີເພາະມີລາຍໄດ້ເຂົ້າມາຈາກຫຼາຍທາງ, ຄວາມຮັກ ຄົນມີຄູ່ຍັງຮັກກັນຄືເກົ່າທີ່ຜ່ານມາ, ຄົນໂສດມີເກນຄອງໂສດໄລຍະນີ້.

ວັນເສົາ: ວຽກງານ ມີເກນຖືກເພື່ອນຮ່ວມງານເອົາປຽບ, ການເງິນ ຈະມີຈັງຫວະໃນການເຮັດກຳໄລໄດ້ໄລຍະສັ້ນໆ, ຄວາມຮັກ ຄົນມີຄູ່ ໄລຍະນີ້ບໍ່ຄ່ອຍມີເວລາໃຫ້ກັນ, ຄົນໂສດມີເກນພົບຄົນທີ່ຖືກໃຈແຕ່ທ່ານບໍ່ກ້າເປີດໃຈ.

Comments