Senglao content (728×90)
Senglao content (728×90)

ດວງປະຈຳວັນອັງຄານ ວັນທີ 29 ພຶດສະພາ 2018

ວັນອັງຄານ ວັນທີ 29 ພຶດສະພາ ພສ 2561 ຂຶ້ນ 15 ຄໍ່າ ເດືອນ 7 ລາວ

ວັນອາທິດ: ວຽກງານ ໄລຍະນີ້ຕ້ອງເຮັດວຽກຫຼາຍກວ່າປົກກະຕິ, ການເງິນ ມີເກນວາງແຜນການລົງທຶນ ຫຼື ວາງແຜນເລີ່ມທຸລະກິດໃຫມ່,​ຄວາມຮັກ ຄົນມີຄູ່ຈິດໃຈຄິດນອກໃຈເປັນບາງຄັ້ງ, ຄົນໂສດມີເກນສະຫຼະໂສດຫຼັງຈາກໂສດມາດົນ.

ວັນຈັນ: ວຽກງານ ທຸກຢ່າງກຳລັງດຳເນີນໄປໄດ້ດີແຕ່ອາດມີອຸປະສັກມາຂດຂວາງ, ການເງິນ ມີເກນໝົດເງິນໄປກັບສິ່ງທີ່ທ່ານປາຖະໜາມາດົນ, ຄວາມຮັກ ຄົນມີຄູ່ຍິ່ງດົນນານຍິ່ງເຮັດໃຫ້ຮັກກັນຫຼາຍຂຶ້ນ, ຄົນໂສດຍັງມີເກນພົຮັກໃນໄລຍະນີ້.

ວັນອັງຄານ: ວຽກງານ ມີເກນມີໄຊຊະນະເໜືອຄູ່ແຂ່ງ, ການເງິນ ມີໂອກາດໄດ້ລາຍໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກການເຮັດອາຊີບເສີມ, ຄວາມຮັກ ຄົນມີຄູ່ຄວາມສຳພັນໝັ້ນຄົງເພາະຕ່າງຄົນຕ່າງເຂົ້າໃຈກັນ, ຄົນໂສດມີເກນຄອງໂສດຂ້າມເດືອນ.

ວັນພຸດ: ວຽກງານ ມີເກນເມື່ອຍກັບການເຮັດວຽກແຕ່ກໍຄຸ້ມຄ່າເມືອທຽບກັບຄວາມສຳເລັດ, ການເງິນ ມີເກນມີລາຍໄດ້ເຂົ້າມາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ,​ຄວາມຮັກ ຄົນມີຄູ່ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີຫວັ່ນໄຫວແຕ່ສຸດທ້າຍກໍກັບມາຄືເກົ່າ, ຄົນໂສດມີເກນໄດ້ພົບຮັກໃໝ່ເພາະມີໝູ່ເປັນພໍ່ສື່ແມ່ສື່.

ວັນພະຫັດ: ວຽກງານ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີອຸປະສັກເຂົ້າມາແຕ່ທ່ານກໍສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ເພາະທ່ານເປັນຄົນທີມີຄວາມສາມາດ,​ ການເງິນ ມີເກນຖືກເອົາປຽບຈາກຄົນໃກ້ຊິດ, ຄວາມຮັກ ຄົນມີຄູ່ຄວາມສຳພັນຈະດີຂຶ້ນຖ້າໃຊ້ເຫດຜົນລົມກັນຫຼາຍຂຶ້ນ, ຄົນໂສດມີເກນພົບຮັກໃນບ່ອນເຮັດວຽກ.

ວັນສຸກ: ວຽກງານ ມີໂອກາດໄດ້ຮັບຜິດຊອບວຽກທີ່ສຳຄັນເຊິ່ງຜົນງານຄັ້ງນີ້ຈະສົ່ງຜົນດີໃຫ້ທ່ານໃນປະນາຄົດ, ການເງິນ ເລີ່ມໝັ້ນຄົງເພາະມີການວາງແຜນ, ຄວາມຮັກ ຄົນມີຄູ່ຄວາມສຳພັນແໜ້ນແຟ້ນມາຈົນຍາກຈະອະທິບາຍ, ຄົນໂສດຕ້ອງໂສດເພາະທ່ານເຮັດແຕ່ວຽກຢ່າງດຽວ.

ວັນເສົາ: ວຽກງານ ເຖິງແມ່ນວ່ານະມີອຸປະສັກເຂົ້!ມາແຕ່ໂຊກດີທີ່ມີຄົນຊ່ວຍເຫຼືອທ່ານທຸກດ້ານ, ການເງິນ ມີເກນໝົດເງິນໄປກັບການລົງທຶນ, ຄວາມຮັກ ຄົນມີຄູ່ເລີ່ມກັບມາເຂົ້າໃຈກັນຫຼັງຈາກຫ່າງເຫີນກັນໄປດົນ,​ຄົນໂສດມີໂອກາດໄດ້ພົບຄົນທີ່ຖືກໃຈແຕ່ຍັງບໍ່ສົມຫວັງ.

Comments