Senglao content (728×90)
Senglao content (728×90)

ຫ້າມລົງໂທດເດັກນ້ອຍ ດ້ວຍການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງທາງຮ່າງກາຍ

ກອງປະຊຸມສາກົນລະດັບສູງ ກ່ຽວກັບການຫ້າມໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງທາງຮ່າງກາຍຕໍ່ເດັກນ້ອຍ ດ້ວຍການລົງໂທດ ຄັ້ງທີ 3 ໄດ້ໄຂຂື້ນທີ່ ເມືອງ ວາເລັດຕ້າ, ປະເທດ ມອນຕ້າ ໃນວັນທີ 31 ພຶດສະພາ 2018 ຫາ ວັນທີ 1 ມິຖຸນາ 2018 ທີ່ຜ່ານມາ. ເຊິ່ງມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ 150 ທ່ານ ຈາກ 36 ປະເທດ, ເຊິ່ງໄດ້ຮັບກຽດກ່າວເປີດ ໂດຍ ທ່ານ ນາງ. ມາລີ ລູອິດ ຄໍລີໂລ ພຣີຊາ (Marie-Louise Coleiro Preca) ປະທານນາທິບໍດີ ແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ ມອນຕ້າ.


ໃນພິທີເປີດ ທ່ານ ດຣ. ມີແຊນ ຟາຊອນ (Michael Falzon) ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຄອບຄົວ, ສິດທິເດັກ ແລະ ສັງຄົມ ໄດ້ມີຄວາມເຫັນເຖິງຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ຄວາມສໍາຄັນຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານສິດທິເດັກຢູ່ ມອນຕ້າ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຫ້າມທໍາຮ້າຍຮ່າງກາຍເດັກນ້ອຍດ້ວຍການລົງໂທດ.


ກອງປະຊຸມລະດັບສູງຄັ້ງນີ້ແມ່ນມີຄວາມໝາຍສຳຄັນເນື່ອງຈາກເປັນການແລກປ່ຽນບົດຮຽນ, ປະສົບການຂອງບັນດາປະເທດ ແລະ ຊອກຫາວິທີການແກ້ໄຂຮ່ວມກັນ ໂດຍສະເພາະໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ 2030, ເປົ້າໝາຍທີ 16.2 ທີ່ກຳນົດໃຫ້ຍົກເລີກການຂົ່ມຂູ່, ການຂູດຮີດ, ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງທຸກຮູບແບບ ແລະ ການທໍລະມານເດັກ. ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ໄດ້ພ້ອມກັນປຶກສາຫາລືເປັນແຕ່ລະບັນຫາ ເຊັ່ນ ບົດຮຽນ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍ ລະດັບຊາດ ຕໍ່ປະສິດທິຜົນໃນການຕອບໂຕ້ການຫ້າມໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງທາງຮ່າງກາຍຕໍ່ເດັກນ້ອຍດ້ວຍການລົງໂທດ; ບົດຮຽນ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍຂອງອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນຕໍ່ປະສິດທິຜົນໃນການຕອບໂຕ້ການຫ້າມໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງທາງຮ່າງກາຍຕໍ່ເດັກດ້ວຍການລົງໂທດ; ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ວິທີການແນະນຳ ສຳລັບພະນັກງານທີ່ເຮັດວຽກ ກ່ຽວກັບ ເດັກ; ການໂຄສະນາປູກຈິດສຳນຶກ ແລະ ການປຸກລະດົມໃຫ້ສັງຄົມມີສ່ວນຮ່ວມ; ການກຳນົດບູລິມະສິດການປ້ອງກັນ ແລະ ເຊື່ອມສານເຂົ້າໃນນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ.


ໃນໂອກາດ ນີ້, ທ່ານ ຄຳແພງ ໄຊສົມແພງ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ແທນ ສປປ ລາວ ໄດ້ແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນ ແລະ ປະສົບການຂອງ ສປປ ລາວ ເຊິ່ງໄດ້ກ່າວວ່າ ສປປ ລາວ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສົນທີສັນຍາທີ່ໄດ້ໃຫ້ສັດຕະຍາບັນ ເຊັ່ນ ສົນທີສັນຍາວ່າດ້ວຍ ສິດທິເດັກ, ສົນທິສັນຍາ ວ່າດ້ວຍ ການຕ້ານການຈຳແນກ ແລະ ການນຳໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງໃນທຸກຮູບແບບ ໂດຍໄດ້ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍເຂົ້າສູ່ນິຕິກຳ, ໂຄງການ ແລະ ແຜນງານແຫ່ງຊາດ ເຊັ່ນ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ້ານການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ, ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ແຮງງານ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການພັດທະນາ ແລະ ປົກປ້ອງແມ່ຍິງ. ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດ.

ວຽກງານການຫ້າມການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງທາງຮ່າງກາຍຕໍ່ເດັກດ້ວຍການລົງໂທດ ແມ່ນພົວພັນເຖິງຫຼາຍພາກສ່ວນຂະແໜງການ ແລະ ເຊື່ອມສານເຂົ້າກັບບັນດາວຽກງານຕ່າງໆ. ທ່ານ ຄຳແພງ ໄຊສົມແພງ ຍັງໄດ້ກ່າວຕື່ມອີກວ່າ ໄດ້ມີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການປູກຈິດສໍານຶກທາງສິດທິເດັກ, ການໂຄສະນາ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ພະນັກງານນັບແຕ່ສູນກາງຮອດທ້ອງຖິ່ນ. ການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ຜ່ານລາຍການວິທະຍຸ ກ່ຽວກັບ ການບໍ່ໃຫ້ຄູອາຈານທີ່ສອນເດັກນ້ອຍຢູ່ໂຮງຮຽນ ໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງທາງຮ່າງກາຍຕໍ່ເດັກນັກຮຽນ, ການສ້າງຕາໜ້າງປົກປ້ອງເດັກຢູ່ຂັ້ນບ້ານ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງແກ່ອໍານາດການປົກຄອງ ແລະ ພໍ່ແມ່ຂອງເດັກໃຫ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈ.
ກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ພ້ອມກັນຮັບຮອງ ແລະ ລົງນາມໃນຖະແຫຼງການສະໜັບສະໜູນຂອງກອງປະຊຸມ ວ່າດ້ວຍ ການຫ້າມການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງທາງຮ່າງກາຍຕໍ່ເດັກນ້ອຍດ້ວຍການລົງໂທດ ເພື່ອເປັນທິດທາງໃນການຮ່ວມມືເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ໃນແຕ່ລະປະເທດ.

ທີ່ມາ: ຂ່າວສານປະເທດລາວ.

Comments