Senglao content (728×90)

7 ທ່າບໍລິຫານຄໍເພື່ອຜ່ອນຄາຍກ້າມຊີ້ນແບບງ່າຍໆ-ຜູ້ທີ່ເຮັດວຽກໃນຫ້ອງການຕ້ອງລອງ

ຖ້າທ່ານເປັນຄົນໜື່ງທີ່ເປັນພະນັກງານ Office ຕ້ອງໄດ້ນັ່ງຢູ່ໜ້າຈໍ Computer ຫຼືວ່າຕ້ອງເຮັດວຽກແບກເຄື່ອງໜັກເປັນປະຈຳຈົນເຮັດໃຫ້ມີອາການເສັ້ນຕຶງບໍລິເວນກ້າມຊີ້ນ, ປວດຄໍແລະປວດບ່າໄຫຼ່ຢູ່ເລື້ອຍໆແມ່ນວ່າຈະໄປນວດເພື່ອຜ່ອນຄາຍກ້າມຊີ້ນແລ້ວກໍ່ຕາມແຕ່ກໍຍັງບໍ່ດີຂຶ້ນ,ເຊິ່ງມື້ນີ້ຂໍນໍາເອົາ 7 ທ່າບໍລິຫານຄໍແບບງ່າຍໆມາຝາກທ່ານ.

  1. Scalene Releas

ເລີ່ມດ້ວຍການວາງມືຊ້າຍກົດໄວ້ທີ່ບໍລິເວນກ້າມຊີ້ນຂອງຕົ້ນຄໍຂອງເບື້ອງຂວາຄ່ອຍໆ ຈາກນັ້ນໃຫ້ງ່ຽງຄໍໄປດ້ານຊ້າຍພ້ອມເຮັດຄ້າງໄວ້ໃນ 2-3 ວິນາທີແລ້ວກັບໃປສູ່ທ່າກຽມແລ້ວຈຶ່ງສະຫຼັບໄປເຮັດອີກຂ້າງ, ຄວນເຝິກເຮັດຈົນໃຫ້ຄົບຂ້າງລະ 10 ຄັ້ງ.

  1. Neck Tension Relief

ຈັດກຽມທ່າສຳລັບທ່ານີ້ໂດຍການຢືນປິ່ນຫຼັງໃສ່ຝາພ້ອມກັບວາງໝາກບານນ້ອຍໆໄວ້ທາງຫຼັງຄໍຂອງທ່ານແລ້ວຄ່ອຍໆໃຊ້ຄໍກິ້ງໝາກບານຂຶ້ນລົງໄປມາຈົນກວ່າຈະຮູ້ສຶກດີຂຶ້ນຊຶ່ງທ່ານສາມາດເລື່ອນໝາກບານໄປບ່ອນທີ່ທ່ານຮູ້ສຶກວ່າບ່ອນນັ້ນເປັນບ່ອນທີ່ປວດໄດ້ຕາມຕ້ອງການ ໂດຍທ່ານີ້ຈະຊ່ວຍຫຼຸດອາການຕຶງບໍລິເວນກ້ານຄໍໄດ້ດີທີ່ສຸດ.

  1. Seated Neck Release

ນັ່ງຂັດຕະໝາດຢຶດໂຕອອກໃຫ້ຊື່ແລ້ວວາງມືຂວາໄວ້ທີ່ຫົວເຄົ່າເມື່ອພ້ອມແລ້ວໃຫ້ເອົາມືຊ້າຍວາງໄວ້ທີ່ຫົວດ້ານຂວາຂອງທ່ານຈາກນັ້ນໃຫ້ດັນຫົວໄປທາງດ້ານຊ້າຍຢ່າງຊ້າໆຈົນຮູ້ສຶກຕຶງທີ່ກ້ານຄໍເຮັດແບບນີ້ຄ້າງໄວ້ປະມານ 30 ວິນາທີແລ້ວເຮັດສະຫຼັບຂ້າງກັນໄປມາ.

 

  1. Behind The Back Neck Stretch

ຢືນກົງແລ້ວວາງຕີນຂອງທ່ານໃຫ້ຫ່າງກັນໜ້ອຍໜຶ່ງແລ້ວເອົາມືທັງສອງຂ້າງຂັດຫຼັງໂດຍທີ່ໃຫ້ມືຂວາຈັບຂໍ້ມືຊ້າຍໄວ້ອອກແຮງດຶງແຂນຊ້າຍລົງໄປຊ້າໆ ພ້ອມກັບງ່ຽງຄໍໄປທາງຂວາເຮັດແບບນີ້ຄ້າງໄວ້ 30 ວິນາທີແລ້ວຈຶ່ງປ່ຽນໄປອີກຂ້າງ.

  1. Neck Rolls

ສຳລັບທ່ານີ້ຈະຊ່ວຍບໍລິຫານກ້າມຊີ້ນບໍລິເວນຕົ້ນຄໍໄດ້ເປັນຢ່າງດີ ເລີ່ມຈາກການຢືນໂຕກົງວາງແຂນແນບລຳໂຕຈາກນັ້ນໝຸນຄໍໄປທາງດ້ານຊ້າຍໃຫ້ໄດ້ໃຫ້ເປັນຮູບໂຕ V ໂດຍຕ້ອງໝຸນໃຫ້ຄົບແລ້ວໝຸນກັບມາດ້ານຂວາຕໍ່ມາໃຫ້ເຮັດສະຫຼັບຂ້າງກັນເຮັດໃຫ້ໄດ້ຂ້າງລະ 10 ເທື່ອ.

  1. Standing Wall Stretch

ເລິ່ມຈາກຢືນຫັນໜ້າເຂົ້າຝາພ້ອມວາງມືໄວ້ທີ່ຝາໃຫ້ໄດ້ 90 ອົງສາ ຄ່ອຍໆກ້າວເຂົ້າໄປຈົນຮູ້ສຶກຕຶງແຂນແລ້ວປະຄ້າງໄວ້ປະມານ 30-45 ວິນາທີ ຄວນເຝິກທ່ານີ້ໃຫ້ຄົບ 5 ເທື່ອກໍ່ຈະຊ່ວຍລົດອາການປວດທີ່ກ້າມຊີ້ນຄໍແລະໄຫຼ່ໄດ້.

  1. Seated Heart Opener

ຈັດທ່າເຝິກໃນການກຽມທ່ານີ້ໂດຍເລີ່ມຈາກການນັ່ງຄູ້ເຄົ່າລົງທີ່ພື້ນພ້ອມວາງມືທັງສອງຂ້າງໄວ້ດ້ານຫຼັງໂດຍໃຫ້ນິ້ວມືແນບປາຍຕີນໄວ້ຈາກນັ້ນຄ່ອຍໆໂນ້ມຄໍໄປດ້ານຫຼັງຊ້າໆເມື່ອຮູ້ສຶກຕຶງບໍລິເວນກ້ານຄໍແລະໜ້າເອິກໃຫ້ເຮັດຄ້າງໄວ້ 30 ວິນາທີ ແລ້ວກັບຄືນສູ່ທ່າກຽມເປັນອັນເສັດສິ້ນ.

ເປັນຢ່າງໃດແດ່ກັບ 7 ທ່າບໍລິຫານກ້ານຄໍທີ່ເຮົາໄດ້ນຳມາຝາກທຸກໆຄົນໃນມື້ນີ້ ຖ້າໃຜມີອາການປວດບໍລິເວນກ້ານຄໍຫຼືບ່າໄຫຼ່ໃຫ້ນຳໄປທົດລອງເຮັດກັນເບິ່ງເດີ້ຮັບຮອງວ່າອາການດັ່ງກ່າວຈະເຊົາ ແລະ ດີຂຶ້ນແນ່ນອນ.

ຂໍຂອບໃຈຂໍ້ມູນຈາກ: Mensjourna, Greatist, Self

ຮຽບຮຽງຂໍ້ມູນໂດຍ: Nayney Sitthiphone

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ