Senglao content (728×90)
Senglao content (728×90)

ຢາກມີເງິນໄປທ່ອງທ່ຽວ ຕ້ອງເຮັດແບບໃດ? ຢູ່ນີ້ມີຄຳຕອບ

ມີຫຼາຍໆຄົນທີ່ຄິດຢາກໄປທ່ຽວນັ້ນ, ທ່ຽວນີ້ ໄປເໜືອໄປໃຕ້ ຫຼື ໄປຕ່າງປະເທດໄກໆ ເພື່ອໄປເຫັນໄປຮູ້ສະຖານທີ່ໃໝ່ໆ ໄປພັກຜ່ອນຄາຍສະໜອງທີ່ເຮັດວຽກໜັກ, ແຕ່ ມັກຄາກັນເລື້ອຍຍ້ອນບໍ່ມີເວລາ ແລະ ບັນຫາສຳຄັນແມ່ນບໍ່ມີເງິນໄປ  ເພາະເກັບທ້ອນເງິນບໍ່ໄດ້ນັ້ນເອງ, ແຕ່ມື້ນີ້ ທາງເວັບໄຊທາເກັດເຮົາມີວິທີງ່າຍໆເພື່ອໃຫ້ທຸກຄົນສາມາດເກັບທ້ອນເງິນໄວ້ໄປທ່ຽວໄດ້ສະບາຍໆ.

  1. ແບ່ງເງິນເດືອນ.

ເງິນເດືອນມີເທົ່າໃດເອົາມາຄິດໄລ່ ຫັກເງິນສ່ວນໜຶ່ງໄວ້ຝາກປະຈໍາ ໃຫ້ຈື່ໄວ້ເລີຍວ່າບັນຊີນີ້ຝາກໄວ້ສໍາລັບໄປທ່ຽວເທົ່ານັ້ນຫ້າມຖອນອອກມາໃຊ້ຈ່າຍແບບຟຸ່ມເຟືອຍໃດໆກ່ອນເຖິງເວລາ ແນະນໍາວ່າໃຫ້ຫັກໄວ້ 10% ຂອງເງິນເດືອນທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບ ແຕ່ຖ້າທ່ານໄດ້ຮັບເງິນເດືອນໜ້ອຍກໍຕ້ອງທ້ອນດົນໜ້ອຍໜຶ່ງ.

  1. ວາງແຜນໄລຍະຍາວ.

ໃຫ້ວາງເປົ້າໝາຍໄວ້ວ່າປີນີ້ຢາກໄປທ່ຽວໃສພາຍໃນປະເທດ ຫຼື ນອກປະເທດ ເພື່ອຈະໄດ້ຄິດໄລ່ຈໍານວນເງິນທີ່ຈະຕ້ອງໃຊ້ຈ່າຍຢ່າງຖືກຕ້ອງ ຖ້າເຮົາມີຈຸດໝາຍທີ່ຈະແຈ້ງແລ້ວຈະເຮັດໃຫ້ສາມາດເບິ່ງເຫັນວ່າຕ້ອງທ້ອນເງິນເດືອນລະເທົ່າໃດ ແລະ ສິ່ງທີ່ສໍາຄັນຕ້ອງຄໍານຶງເຖິງລາຍໄດ້ຂອງຕົນເອງ ຢ່າມັກໃຫຍ່ໃຝ່ສູງຝັນເຖິງແດນໄກທີ່ຕ້ອງໃຊ້ເງິນຫຼາຍ ການໄປທ່ຽວທີ່ດີບໍ່ຄວນຈະມີຜົນກະທົບຈົນເຖິງຂັ້ນເປັນໜີ້ ຫຼື ຕ້ອງຢືມໃຜ ດັ່ງນັ້ນຄວນວາງເປົ້າໝາຍຢ່າງຄ່ອຍເປັນຄ່ອຍໄປຈະດີກວ່າ.

 

  1. ຄິດໄລ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ.

ເວລາຈະໄປທ່ຽວໃສແຕ່ລະເທື່ອ ການຄິດໄລ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເປັນອີກຂໍ້ໜຶ່ງທີ່ສໍາຄັນຫຼາຍ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍລະຫວ່າງໄປທ່ຽວນັ້ນຂ້ອນຂ້າງມະຍິກມະຍ່ອຍ ບໍ່ແມ່ນວ່າມີພຽງຄ່າປີ້ຍົນ, ຄ່າໂຮງແຮມ ແຕ່ຍັງລວມໄປເຖິງຄ່າເດີນທາງທົ່ວໆໄປເມື່ອເຮົາໄປເຖິງແລ້ວ ເຊິ່ງຈະຫຼາຍຫຼືໜ້ອຍນັ້ນເປັນຕາມແຕ່ລະເມືອງ ແລະ ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວຕ່າງໆທີ່ເຮົາຈະໄປ ຄ່າເຂົ້າຊົມສະຖານທີ່, ຄ່າຮັບປະທານອາຫານ ແລະ ຄ່າເຂົ້າຕົ້ມ ເຂົ້າໜົມ, ຄ່າຊື້ເຄື່ອງ-ຂອງຝາກ ສິ່ງໃດທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນກໍຕັດອອກຕາມຄວາມເໝາະສົມຂອງແຕ່ລະສະຖານທີ່ ແລະ ບຸກຄົນ.

  1. ຊອກຫາໂປຣໂມຊັ່ນ.

ຍຸກນີ້ສະໄໝນີ້ອໍານາດກັບມາຢູ່ໃນມືຜູ້ຊື້ຫຼາຍຂຶ້ນເພາະມີແຫຼ່ງໃຫ້ລູກຄ້າເຂົ້າໄປຫາຂໍ້ມູນຂ່າວສານຫຼາກຫຼາຍເພື່ອຈະໄດ້ງ່າຍຕໍ່ການເຂົ້າເຖິງໂປຣໂມຊັ່ນສ່ວນຫຼຸດຫຼາຍຂຶ້ນ ຖ້າເຮົາມີແຜນການເດີນທາງໄວ້ຢ່າງດີມາກ່ອນແລ້ວ ຈະເຮັດໃຫ້ຊື້ “ແພກເກັດ”ຕ່າງໆຕາມລາຄາໂປຣໂມຣຊັ່ນໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນເພາະຜ່ານການຄິດໄລ່ບວກລົບ-ຄູນຫານມາແລ້ວ.

  1. ມີວິໄນກັບຕົນເອງ.

ເມື່ອຕັ້ງໃຈໄວ້ແລ້ວວ່າຈະຕ້ອງມີເງິນທ້ອນໃນຫຼາຍໆແບບລວມເຖິງທ້ອນໄວ້ເພື່ອທ່ຽວແລ້ວ ຕ້ອງຈັດແບ່ງເລື່ອງເງິນໄວ້ແນວໃດ ກໍຄວນເຮັດໃຫ້ໄດ້ຕາມນັ້ນຢ່າງເຄັ່ງຄັດ ຖ້າຫາກບໍ່ໄດ້ມີເຫດສຸກເສີນທີ່ມາເຮັດຕ້ອງເອົາເງິນທ້ອນມາຈ່າຍເງິນແບບສຸດວິໄສ ກໍບໍ່ຄວນຕາມໃຈຕົວເອງຈົນເສຍແຜນ ນອກຈາກຈະບໍ່ມີເງິນໄປທ່ຽວແລ້ວຍັງຈະບໍ່ມີເງິນເຫຼືອໃຫ້ທ້ອນອີກດ້ວຍ.

Comments