Senglao content (728×90)
Senglao content (728×90)

ດວງປະຈຳວັນສຸກ ວັນທີ 8 ມິຖຸນາ 218

ວັນສຸກ ວັນທີ 8 ມິຖຸນາ ພສ 2561 ແຮມ 10 ຄໍ່າ ເດືອນ 7 ລາວ

ວັນອາທິດ: ວຽກງານ ກຳລັງຈະມີເລື່ອງສຳຄັນທີ່ສົ່ງຜົນຕໍ່ໜ້າທີ່ວຽກງານໃນອະນາຄົດເຂົ້າມາໃຫ້ທ່ານໄດ້ຕັດສິນໃຈ, ການເງິນ ມີເກນໄດ້ຮັບໂຊກລາບເພາະປາກ, ຄວາມຮັກ ຄົນມີຄູ່ຄວາມຮັກເລີ່ມຫ່າງຈາກກັນ,​ ຄົນໂສດມີເກນພົບຮັກທີ່ຈະເປັນຮັກແທ້ໃນອະນາຄົດ.

ວັນຈັນ: ວຽກງານ ມື້ນີ້ທ່ານຈະເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງຄ່ອງຕົວບໍ່ມີອຸປະສັກ, ການເງິນ ມີເກນໝົດເງິນໄປກັບເລື່ອງທີ່ທ່ານຫຼີກລຽງບໍ່ໄດ້, ຄວາມຮັກ ຄົນມີຄູ່ ເປັນທັງເພື່ອນ ແລະ ທີ່ປຶກສາທີ່ດີ, ຄົນໂສດອົດທົນອີກໜ້ອຍໜຶ່ງເພາະຄູ່ຮັກກຳລັງຈະປາກົດຕົວໃຫ້ເຫັນ.

ວັນອັງຄານ: ວຽກງານ ຖ້າຫາກພົບບັນຫາທີ່ຊອກທາງແກ້ໄຂບໍ່ໄດ້ ການປຶກສາເພື່ອນຮ່ວມງານອາດຈະນຳພາສູ່ທາງອອກທີ່ດີທີ່ທ່ານອາດຄິດບໍ່ອອກ, ການເງິນ ມີເກນໃຊ້ຈ່າຍແບບກະທັນ, ຄວາມຮັກ ຄົນມີຄູ່ຍັງຮັກ ແລະ ຫ່ວງ ກັນສະເໝີມາ, ຄົນໂສດຍົງຕ້ອງໂສດເພາະບໍ່ພົບຄົນທີ່ຖືກໃຈ.

ວັນພຸດ: ວຽກງານ ມີເກນໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຄົນດີມີຄວາມສາມາດ ເຊິ່ງເປັນປະໂຫຍດກັບທ່ານໃນອະນາຄົດ​, ຄວາມຮັກ ຄົນມີຄູ່ເຮັດວຽກຫຼາຍເພື່ອສ້າງອະນາຄົດ, ຄົນໂສດມີເກນພົບຮັກກັບຄົນທີ່ເຮັດວຽກໃນສາຍງາຍດຽວກັນ ຫຼື ເຮັດວຽກນຳກັນ.

ວັນພະຫັດ: ວຽກງານ ຖ້າຫາກຕ້ອງການປ່ຽນວຽກ, ຍ້າຍວຽກ ຈະໄດ້ສົມຫວັງດັ່ງທີ່ໃຈປາຖະໜາ, ການເງິນ ມີເກນໄດ້ຮັບໂຊກລາບຈາກຄວາມດຸໝັ້ນ, ຄວາມຮັກ ຄົນມີຄູ່ມີເກນມີອຸປະສັກເຂົ້າມາທົດສອບຄວາມຮັກຂອງທ່ານ, ຄົນໂສດຄູ່ຄອງຢູ່ບໍ່ໃກ້ບໍ່ໄກ ຈາກຕົວທ່ານ

ວັນສຸກ: ວຽກງານ ມີເກນສົມຫວັງໃນສິ່ງທີ່ປາຖະໜາ, ການເງິນ ຖ້າຫາກວາງແຜນການໃຊ້ຈ່າຍດີໆໃນມື້ນີ້ຈະມີໂອກາດເປັນເສດຖີໃນມື້ນີ້ໜ້າ, ຄວາມຮັກ ຄົນມີຄູ່ທ່ານ ແລະ ຄົນຮັກເປັນຄູ່ທີ່ນ່າອິດສາທີ່ສຸດ, ຄົນໂສດມີເກນເປັນໂສດຕໍ່ໄແບບໄລຍະຍາວ.

ວັນເສົາ: ວຽກງານ ອົດທົນຕໍ່ໄປອີກໜ້ອຍໜຶ່ງເພາະອຸປະສັກທີ່ທ່ານພົບຢູ່ກຳລັງຈະຫຼຸດຜ່ອນໄປໃນທາງທີ່ດີ, ການເງິນ ມີເກນໝົດເງິນໄປກັບສິ່ງຂອງທີ່ທ່ານຢາກໄດ້, ຄວາມຮັກ ຄົນມີຄູ່ຕ່າງຄົນຕ່າງຮັກ ແລະ ເບິ່ງແຍງກັນເປັນຢ່າງດີ, ຄົນໂສດຖ້າຫາກຮັກໃຜໃຫ້ລອງເປີດໃຈເພາະຈະສົມຫວັງ.

Comments