Senglao content (728×90)
Senglao content (728×90)

ຕົວເລກລັດຖະກອນປີນີ້!! ມີ 3 ພັນໂກຕາ ສຶກສາເອົາໄປແລ້ວເກືອບ 2 ພັນໂກຕາ

ດັ່ງທີ່ເຮົາຮູ້ແລ້ວວ່າ ຕົວເລກລັດຖະກອນປີ 2018 ນີ້ ທີ່ສະພາຮັບຮອງແມ່ນມີພຽງ  3.000 ຕໍາແໜ່ງທົ່ວປະເທດ ໃນນີ້,ຂະແໜງສຶກສາໄດ້ຮັບບູລິມະສິດພິເສດ 1.850 ຕໍາແໜ່ງ ແລະ ຂະແໜງການສາທາລະນະສຸກ ໄດ້ 440 ຕໍາແໜ່ງ

ແຕ່ໃນຄວາມເປັນຈິງແລ້ວ ທົ່ວປະເທດລາວ ຍັງມີຄວາມຕ້ອງການຄູອີກຫຼາຍກວ່າ 19 ພັນຄົນ
ທ່ານນາງ ແສງເດືອນ ຫຼ້າຈັນທະບູນ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ  ໄດ້ຊີ້ແຈງຂໍ້ສົນໃຈຂອງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ (ສສຊ)  ກ່ຽວກັບ ການຈັດແບ່ງໂກຕາລັດຖະກອນຄູ ປີ 2018  ຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 5 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII  ໃນວັນທີ 7 ມິຖຸນາ 2018 ນີ້​ວ່າ:

ອີງຕາມສຳຫຼວດລັດຖະກອນຄູ ລວມທັງຄູອາສາສະໝັກ  ໃນຈຳນວນໂຮງຮຽນທັງໝົດ 12.744 ແຫ່ງ  ທົ່ວປະເທດ ເຫັນວ່າຍັງມີຄວາມຕ້ອງການຄູຫຼາຍກວ່າ 19.757 ຄົນ.  ​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ໂກ​ຕາຄູ ທີ່​ລັດຖະບານ​ຈັດ​ແບ່ງ​ໃຫ້​ໃນ​ສົກ​ປີນີ້ ​ມີ​ພຽງ 1.850 ຄົນ. ​  ​ໃນນັ້ນ, ຢູ່ບັນດາມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະ ວິທະຍາໄລ ຕ່າງໆ 150 ຄົນ

ສ່ວນບັນດາແຂວງແມ່ນໄດ້ຮັບຕົວເລກ 1.683 ໂກຕາ ໃນນັ້ນ, ສະເພາະຄູ 1.463 ໂກຕາ, ບໍລິຫານ 103 ແລະ ອີກ 117 ຄົນແມ່ນຄູໂຄງການ ແລະ ຄູສຶກສາພິເສດ ​ແຂວງ​ທີ່​ໄດ້​ໂກ​ຕາ​ຫຼາຍ​ກວ່າໝູ່​ແມ່ນ  ​ສະຫວັນ​ນະ​ເຂດ 172 ຄົນ ​ແລະ ​ໄດ້ໜ້ອຍກວ່າໝູ່​ແມ່ນ​ແຂວງ​ໄຊ​ສົມບູນ  ຈຳນວນ 68 ຄົນ.

ທ່ານນາງ ແສງເດືອນ ຫຼ້າຈັນທະບູນ ​ໄດ້​ຍົກ​ໃຫ້​ເຫັນ ເຖິງ​ເຫດຜົນ​ຄວາມ​ຕ້ອງການ​ຄູ​ ຈຳນວນ​ດັ່ງກ່າວ ຍ້ອນ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ການ​ສິດສອນຂອງ​ຄູ ​ ຢູ່ໂຮງຮຽນ​ຫຼາຍ​ແຫ່ງ ໃນ​ໄລຍະ​​ຜ່ານ​ມາ ​ບໍ່​ຖືກຕ້ອງ​ຕາມ​ເປົ້າໝາຍ,  ບໍ່ຖືກ​ຕາມ​ສາຂາ​ວິຊາ ຫຼື ​ເອົາ​ຄູ​ສອນເລກ​ໄປ​ສອນ ພາສາ​ລາວ,  ​ເອົາ​ຄູ​ພາສາ​ລາວ ​ໄປ​ສອນ​ພາສາ​ອັງກິດ,  ຄູບາ​ງສາຂາ​ວິຊາ​ມີ​ໜ້ອຍ ​ແຕ່​ບາງ​ສາຂາ​ວິຊາ​ມີ​ຫຼາຍ  ​ເຊິ່ງມັນ​ເປັນ​ທີ່​ມາ​ຂອງ​​ຄຳ​ວ່າ “ຄູ​ເຫຼືອ​ບໍ່ພໍ”. ​

ສຳລັບ, ການຮັບເອົາພະນັກງານລັດຖະກອນໃໝ່ເຂົ້າເຮັດວຽກຂອງທຸກຂະແໜງການນັ້ນ ແມ່ນຕ້ອງຜ່ານລະບົບສອບເສັງຄັດເລືອກ ຕາມລະບຽບການ ແລະ ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ຮັບເອົາພະນັກງານອາສາສະໝັກ ເຂົ້າເປັນລັດຖະກອນໂດຍບໍ່ຜ່ານການສອບເສັງເດັດຂາດ ແລະ ໂກຕາອີກ ຈຳນວນ 1.150 ຕໍາແໜ່ງ ທີ່ຍັງເຫຼືອນັ້ນ ທ່ານຄິດວ່າ ຈະພຽງພໍ ແລະ ສາມາດທົ່ວເຖິງທຸກຂະແໜງການຂອງລັດບໍ່ໃນທົ່ວປະເທດ .

ລາຍລະອຽດການບັນຈຸລັດຖະກອນໃໝ່ໃນແຕ່ລະຂະແໜງການ ແລະ  ແຕ່ລະແຂວງ ແມ່ນໃຫ້ສໍາເລັດພາຍໃນວັນທີ 1 ກໍລະກົດ ປີ 2018 ລາຍລະອຽດຄຼິກອ່ານຂ່າວລຸ່ມນີ້:

ຜູ້ທີ່ຖືກບັນຈຸເຂົ້າເປັນລັດຖະກອນຕ້ອງຜ່ານລະບົບການສອບເສັງ ໂດຍຫ້າມຮັບເອົາພະນັກງານ…

Comments