Senglao content (728×90)
Senglao content (728×90)

ຄບຕ ລ່ວງຮ່ອງລະບາຍນໍ້າ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫານໍ້າຖ້ວມໃນລະດູຝົນ

ດັ່ງທີ່ເຮົາຮູ້ແລ້ວ່າ  ເມື່ອເຖິງໄລຍະລະດູຝົນ ຖະໜົນຫົນທາງ ພ້ອມກັບເຮືອນປະຊາຊົນທີ່ຢູ່ເຂດຕໍ່າ ໃນນະຄອນຫຼວງຈະຖືກນໍ້າຖ້ວມຂັງ-ອັ່ງ ອັນກໍ່ໃຫ້ເກີດ ບັນຫາການສັນຈອນລຳບາກ, ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍກັບເຮືອນພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນຕິດກັບເສັ້ນທາງ ຍ້ອນນໍ້າລະບາຍບໍ່ທັນ.

ຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິການຕົວເມືອງວຽງຈັນ ໄດ້ເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລ່ວງຮ່ອງລະບາຍນໍ້າ ເຂດຮ່ອງຂົວຂາວ ທີ່ມີຄວາມຍາວ 2,100 ແມັດ ແລະ ຮ່ອງນໍ້າແຄມທາງສຸພານຸວົງ ທີ່ມີຄວາມຍາວ 1,200 ແມັດ; ໂດຍນໍາໃຊ້ແຮງງານຄົນ ແລະ ກົນຈັກເຂົ້າຊ່ວຍ ໃນການເຮັດອານາໄມ ຈົກດິນຕົມ, ອານາໄມຫຍ້າ,ຜັກຕົບ, ສິ່ງເສດເຫຼືອຕ່າງໆ ເພື່ອໃຫ້ນໍ້າໄດ້ໄຫຼສະດວກ, ຄາດຄະເນວ່າຈະສໍາເລັດການເຮັດອານາໄມໃນທ້າຍເດືອນ ມີຖຸນາ 2018 ນີ້. ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງຂໍອະໄພຕໍ່ຄວາມບໍ່ສະດວກໃນການສັນຈອນຂອງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ທີ່ນຳໃຊ້ແຄມທາງເຂດຮ່ອງດັ່ງກ່າວ🙏🏻  ແລະ  ຄບຕ ມີແຜນຈະສືບຕໍ່ໃສ່ເຂດຮ່ອງລະບາຍນໍ້າໂພນພະເນົາ ແລະ ເຂດຮ່ອງລະບາຍນໍ້າວັດໄຕ 2 ທີ່ເຫັນວ່າມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ນໍ້າອຸດຕັນ.

ພ້ອມນີ້, ໃນເງື່ອນໄຂທີ່ພາກລັດມີງົບປະມານຈຳກັດ ຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິການຕົວເມືອງວຽງຈັນ ຂໍເຊີນຊວນ ພໍ່ແມ່ຍາດພີ່ນ້ອງ ຊາວນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງທຸກພາກສ່ວນ ຈົ່ງເຂົ້າຮ່ວມກັນຮັກສາອານາໄມ ຫາກເຮືອນຂອງທ່ານຢູ່ໃກ້ຫຼື ຕິດກັບແຄມທາງ, ທາງຮ່ອມ, ທາງຊອຍ, ມີຮ່ອງລະບາຍນໍ້າຢູ່ໜ້າເຮືອນ ກໍໃຫ້ພ້ອມກັນຊ່ວຍຂຸດລ່ວງຮ່ອງລະບາຍນໍ້າ, ຈົກເອົາສີ່ງອຸດຕັນອອກ. ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ນໍ້າໄຫຼໄດ້ສະດວກ ໃນໄລຍະລະດູ ຝົນນີ້ ແລະ ຍັງສົ່ງຜົນໃຫ້ຮ່ອງນໍ້າຢູ່ໜ້າເຮືອນຂອງທ່ານບໍ່ສົ່ງກິ່ນເໝັນ ທີ່ເກີດຈາກນໍ້າທີ່ໃຊ້ແລ້ວ, ສີ່ງເສດເຫຼືອ ອື່ນໆ ທີ່ສະສົມຢູ່ ເປັນເວລາດົນນານ ອີກດ້ວຍ.

ທີ່ມາ: ຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິການຕົວເມືອງວຽງຈັນ ຄບຕ

Comments