Senglao content (728×90)
Senglao content (728×90)

ປີ 2020 ສປປ ລາວ ຈະມີແຫ່ງຜະລິດໄຟຟ້າ 100 ແຫ່ງ ໃນນັ້ນ 85% ເນັ້ນໃສ່ສົ່ງອອກ.

 

ນັບວ່າເປັນຄວາມພາກພູມໃຈຂອງຄົນລາວທົ່ວປະເທດທີ່ຄາດໝາຍຂອງລັດຖະບານຈະໃຫ້ລາວເຮົາກາຍເປັນໝໍ້ໄຟແຫ່ງອາຊຽນ ນັ້ນຫຍັບໃກ້ຄວາມເປັນຈິງເຂົ້າທຸກຂະນະ.

ອີງຕາມບົດລາຍງານໃນກອງປະຊຸມວຽກງານພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ປະຈໍາປີ 2017 ໃນທ້າຍເດືອນ ມີນາ 2018 ນັ້ນ ທ່ານ ຄໍາມະນີ ອິນທິິລາດ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:….(ລາຍລະອຽດ ສາມາດອ່ານທາງວາລະສານ ທາເກັດ ໄດ້ ໃນສະບັບທີ 143 ເດືອນມິຖຸນາ  2018 ຕາມ M Point Mart, Jeffy Mart ແລະ  U  Express  ຫຼື ສອບຖາມຈອງເປັນ ສະມາຊິກ ໄດ້ທີເບີ 021 216 666)

In 2020, Lao PDR will have 100 electricity generation sources and 85% of power generated will be exported.         

Electricity generation is strong source of pride to Laos, and the Lao Government remains strongly intent on achieving its goal of becoming the “Battery of ASEAN” – an ambition that is closer than ever to being fully realized.

According to a report from the 2017 presented by Mr. Khammany Inthirath, Minister of Energy and Mines at the annual meeting on energy and mines held at the end of March 2018

Comments