Senglao content (728×90)
Senglao content (728×90)

ເວີເທຣດ ເຊັນເຕີ ສູນລວມການຄ້າແຫ່ງໃໝ່ ໃຈກາງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ໃນປີ 2017 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ມີຈັງຫວະການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານເສດຖະກິດ 9,6% (ອີງຕາມຂໍ້ມູນໃນກອງປະຊຸມແນະນໍາ​ການ​ສະຫຼຸບ​ຂາດ​ຕົວ​ການຈັດຕັ້ງ​ປະຕິບັດແຜນ​ພັດທະນາ​ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ປີ 2017 ກະກຽມ​ສະຫຼຸບກາງ​ສະໄໝ​ແຜນ 5 ປີ ຄັ້ງ​ທີ VIII (2016-2020) ແລະ ຊຸກຍູ້​ການຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ແຜນ​ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ແຜນການ​ລົງທຶນ​ຂອງ​ລັດ ປະຈຳ​ປີ 2018 ຈັດ​ຂຶ້ນ​ວັນ​ທີ 28 ກຸມພາ 2018) ໄປຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນການລົງທຶນຂອງຕ່າງປະເທດໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນກໍມີທ່ວງທ່າຂະຫຍາຍຕົວຂຶ້ນເປັນລໍາດັບ ໂດຍສະເພາະການລົງທຶນທາງດ້ານອະສັງຫາລິມະສັບ ເຊັ່ນ: ໂຮງແຮມ,ຮ້ານອາຫານ,ສູນການຄ້າ,ບ້ານຈັດສັນ ແລະ ອື່ນໆ. ໃນນັ້ນໂຄງການກໍ່ສ້າງ World Trade Center (WTC) ກໍຖືເປັນອີກໂຄງການທີ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່ແຫ່ງໜຶ່ງ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ….

(ລາຍລະອຽດ ສາມາດອ່ານທາງວາລະສານ ທາເກັດ ໄດ້ ໃນສະບັບທີ 143 ເດືອນມິຖຸນາ  2018 ຕາມ M Point Mart, Jeffy Mart ແລະ  U  Express  ຫຼື ສອບຖາມຈອງເປັນ ສະມາຊິກ ໄດ້ທີເບີ 021 216 666)

World Trade Center, the new shopping mall

at the heart of Vientiane Capital

 In 2017, Vientiane Capital enjoyed its economic growth rate of 9.6% (in accordance with information extracted from the conclusive meeting on the implementation of the 2017 annual socio-economic development plan to prepare for a mid-term conclusion of the five-year 8th NSEDP (2016-2020) and to support the implementation of the government’s 2018 annual socio-economic development and investment plan in a meeting held on February 28, 2018). In lines with such growth, the city also witnessed a gradual increase of foreign investment, especially in real estate business such as hotels, restaurants, shopping malls, housing development and so on. In that, the World Trade Center (WTC) is considered as another mega project in Vientiane

Comments