WhatsApp ໃຊ້ງານໄດ້ໃນຄອມ Mac ແລະ Windows PC

ສໍາລັບຜູ້ໃຊ້ WhatsApp ແມ່ນສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ໃນຄອມພິວເຕີທັງ Mac ແລະ Windows PC ງ່າຍໆພຽງແຕ່ຕິດຕັ້ງ ດາວໂຫລດ App ໄປຕິດຕັ້ງລົງໃນຄອມພິວເຕີຈາກນັ້ນເປີດ WhatsApp ໃນໂທລະສັບແລ້ວເຮັດການສະແກນ QR Code ເພື່ອເລີ່ມໃຊ້ງານພຽງເທົ່ານີ້ກໍ່ສາມາດສົນທະນາ WhatsApp ໃນຄອມໄດ້ແລ້ວ.

ສໍາລັບທ່ານໃດທີ່ສົນໃຈຢາກດາວໂຫລດ WhatsApp ສໍາລັບ Mac ແລະ Windows PC ໄດ້ງ່າຍໆ ໃຫ້ເຂົ້າໄປທີ່  www.whatsapp.com/download ຈາກນັ້ນເມື່ອເປີດແອບພີເຄຊັ່ນຂຶ້ນມາແລ້ວທ່ານຈະເຫັນ QR Code.

ໂດຍ: ລ້ານ

ບົດຄວາມແນະນໍາ

ສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ