Senglao content (728×90)
Senglao content (728×90)

ກຽມຕົວແນວໃດ? ຖ້າຈະໄປທ່ອງທ່ຽວຕ່າງປະເທດຄັ້ງທໍາອິດ!!!

ຈະໄປທ່ອງທ່ຽວຕ່າງປະເທດຄັ້ງທໍາອິດ ຫຼາຍໆຄົນກໍຄົງຕື່ນເຕັ້ນແນ່ນອນ ບໍ່ຮູ້ຈະກຽມຕົວແນວໃດເພື່ອບໍ່ໃຫ້ພາດສິ່ງເດັດໆຈາກການທ່ອງທຽວ ອ່ານຄໍາແນະນໍາທາງນີ້ເລີຍ!!!
1. ສໍາຫຼວດ ສຶກສາປະເທດທີ່ຈະໄປ

ຖ້າມີປະເທດເປົ້າໝາຍແລ້ວ ໃຫ້ລົງມືຊອກຂໍ້ມູນພື້ນຖານທັນທີ ເລີ່ມແຕ່ທີ່ຕັ້ງ, ອານາເຂດ, ເມືອງທີ່ຈະໄປ, ພາສາຂຽນ ແລະ ພາສາເວົ້າ, ອາກາດໄລຍະທີ່ຈະເດີນທາງ Style ອາຫານການກິນ ວັດທະນະທໍາທ້ອງຖີ່ນເບື້ອງຕົ້ນ ຖ້າເຮົາເຂົ້າໃຈວ່າ ເຮົາຈະເດີນທາງໄປບ່ອນນັ້ນແບບໃດ ເຮົາກໍຈະກຽມຕົວໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນນັ້ນເອງ

2. ເຮັດ Check Lists

ມີສິ່ງຂອງຫຼາຍຢ່າງທີ່ຈໍາເປັນຕ້ອງໃຊ້ໃນການດໍາລົງຊີວິດ ໂດຍສະເພາະບາງຄົນທີ່ມີຂໍ້ຈໍາກັດເຊັ່ນ: ແພ້ອາຫານບາງຊະນິດ, ກິນຍາກ, ຂີ້ຮ້ອນ, ຂີ້ໜາວ ຫຼື ເຈັບເປັນງ່າຍ ຄວນມີ Check Lists ເຄື່ອງຂອງທີ່ຈໍາເປັນຕ້ອງໃຊ້ໃຫ້ຄົບ ບໍ່ຄວນໄປຊອກຊື້ເອົາທາງໜ້າ ເພາະອາດຈະບໍ່ມີໃຫ້ຊື້ ຫຼື ລາຄາສູງ ຈົນເຮັດໃຫ້ໝົດຄວາມມ່ວນໄປເລີຍ.

3. ກະເປົາ ແລະ Passport

ບໍ່ວ່າຈະເປັນບ້ານເມືອງທີ່ຈະເລີນແລ້ວ ຫຼື ບໍ່… ກໍມີຂີ້ລັກທັງໝົດ ການພົກພາເງິນສົດຄວນແບ່ງອອກເປັນກ້ອນນ້ອຍໆ ຫຼາຍກ້ອນໃສ່ໄວ້ຕາມບ່ອນຕ່າງໆ ເພື່ອກ່ອນໃດຫາຍໄປຈະໄດ້ມີສໍາຮອງໄວ້ໃຊ້ ເວລາອອກໄປທ່ອງທ່ຽວຄວນໃຊ້ກະເປົານ້ອຍໜ່ວຍດຽວແນບໄວ້ກັບຕົວ ແລະ ຄວນເອົາໄວ້ບ່ອນທີ່ເບິ່ງເຫັນຕະຫຼອດເວລາ ສ່ວນ Passport ຄວນເອົາຕິດຕົວໄວ້ຕະຫຼອດເວລາເມື່ອອອກຈາກຫ້ອງ ເຮັດສໍາເນົາໜ້າທໍາອິດ ແລະ ວີຊ່າ ເກັບແຍກໄວ້ ຫຼື ສົ່ງ Email ໄວ້. ຄວນມີແຜນທີ່ (ຫຼື ໂທລະສັບທີ່ມີ GPS) ກັບລາຍລະອຽດການຕິດຕໍ່ຂອງສະຖານເຮົາບ້ານເຮົາໃນປະເທດນັ້ນໆໄວ້ນໍາ ເພື່ອຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ

4. ຕິດຕາມຂ່າວສານ

ໃນໄລຍະມື້ໃກ້ເດີນທາງ ຄວນຕິດຕາມຂ່າວສານຂອງປະເທດທີ່ຈະໄປຢ່າງໃກ້ຊິດເຊັ່ນ: ສະພາບອາກາດ, ການເມືອງ ຫຼື ບັນຫາການເດີນທາງພາຍໃນປະເທດ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ Trip ຂອງເຮົາມີບັນຫາ ຫຼື ຕົກຢູ່ໃນສະຖານະການອັນຕະລາຍເມື່ອໄປຢູ່ສະຖານທີ່ນັ້ນໆ ແຕ່ກໍບໍ່ຕ້ອງຫວາດລະແວງຈົນເກີນໄປ ພຽງ Check ໄວ້ເພື່ອຄວາມແນ່ນອນເທົ່ານັ້ນ ຈະໄດ້ທ່ອງທ່ຽວຢ່າງສະບາຍໃຈ.

5. ການເດີນທາງ

ໃນບາງປະເທດມີລະບົບຂົນສົ່ງມວນຊົນທີ່ດີເຊັ່ນ: ຍີ່ປຸ່ນ ຫຼື ຮົງກົງ ຈະຊ່ວຍກໍານົດເວລາໃນການເດີນທາງລະຫວ່າງສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວຕ່າງໆໄດ້ຄ້ອນຂ້າງດີ ລະບົບການຊື້ປີ້ທີ່ເຮົາບໍ່ຄຸ້ນເຄີຍ ຫຼື ເສັ້ນທາງຫຼາກຫຼາຍເສັ້ນກໍອາດເຮັດໃຫ້ເຮົາສັບສົນໄດ້ເຊັ່ນກັນ. ຈຶ່ງຄວນວາງແຜນໄວ້ລ່ວງໜ້າຢ່າງລະອຽດເພື່ອຈະໄດ້ບໍ່ຫຼົງເສຍເວລາ, ເສຍອາລົມ

6. ເລືອກສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ

ການໄປທ່ອງທ່ຽວຈະມ່ວນຂຶ້ນເມື່ອເຮົາຮູ້ວ່າບ່ອນນັ້ນມີຫຍັງດີ ໃຫ້ເບິ່ງໃນໄລຍະທີ່ຈະໄປເຊັ່ນ: ມີເທສະການປະຈໍາປີ, ງານພິເສດ, ໂປຣໂມຊັ່ນຖືກທີ່ສຸດໃນໄລຍະມື້ພັກ, ມີແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ ຫຼື ຮ້ານອາຫານທີ່ໜ້າສົນໃຈຢູ່ໃກ້ໆ, ມີແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທີ່ຕິດກັນຢູ່ເປັນໂຊນ. ລອງເສຍເວລາມາຊອກຂໍ້ມູນຈັກໜ້ອຍ ຈຶ່ງບໍ່ຕ້ອງມານັ່ງເສຍໃຈກັບຄວາມພິດພາດຕາມຫຼັງ

Comments