Senglao content (728×90)
Senglao content (728×90)

ມີເງິນທຶນໜ້ອຍ ຢາກເປີດຮ້ານອາຫານ…ເຮັດແນວໃດບໍ່ໃຫ້ເຈັ້ງ

ຫາກເຈົ້າມີງົບໜ້ອຍ ແລ້ວເຈົ້າຍັງລົງມືເຮັດໜ້ອຍ ເຈົ້າຕາຍແນ່ນອນ ເຫດຜົນທີ່ຄົນເປີດຮ້ານອາຫານມີບໍ່ຫຼາຍດອກ ຫຼາຍຄົນຄົງຊິເປີດຮ້ານອາຫານຍ້ອນວ່າໝູ່ບອກວ່າ ເຮົາເຮັດອາຫານແຊບ! ຫຼາຍຄົນຄົງຊິເປີດຮ້ານອາຫານ ພຽງເພາະຕົວເອງຢາກເປີດ ໂດຍບໍ່ຄິດວ່າມັນເປັນທຸລະກິດ!

ມາອ່ານເບິ່ງແມ້ວ່າເຮັດແນວໃດ ຈັ່ງຊິບໍ່ເຈັ້ງ ?

“7 ຄົນໃນ 10 ຄົນຊິເຈັ້ງຕັ້ງແຕ່ປີທໍາອິດ, 2 ຄົນໃນ 10 ຄົນຊິເຈັ້ງພາຍໃນປີທີ 3–5 ສຸດທ້າຍຊິເຫຼືອພຽງແຕ່ຮ້ານດຽວເທົ່ານັ້ນ ທີ່ຊິຢູ່ລອດໃນໂລກທຸລະກິດ” ເປັນຄໍາເວົ້າຂອງນັກທຸລະກິດໜຸ່ມ ເຈົ້າຂອງຮ້ານຊາບູບຸ໊ບເຟ້ ຊື່ດັງທີ່ຕ່າງປະເທດ ທ່ານອາດຈະເຄີຍເຫັນ ຫຼື ເຄີຍເປັນທີ່ຫຼາຍຄົນໃຊ້ງົບປະມານບານປາຍໃນການຕົກແຕ່ງຮ້ານອາຫານສຸດທ້າຍ..ເຈັ້ງ, ແຕ່ບາງຄົນມີງົບປະມານໜ້ອຍ ຫຼື ເງິນທຶນບໍ່ຫຼາຍ ແຕ່ກະເປີດຮ້ານອາຫານແລ້ວລໍ່າລວຍ…

ຮ້ານອາຫານ ເປັນທຸລະກິດປະເພດໜຶ່ງທີ່ຕ້ອງໄດ້ຄໍານຶງເຖິງປັດໃຈຫຼາຍຢ່າງ ເພາະມາວິເຄາະຄວາມເປັນໄປໄດ້ກ່ອນການລົງທຶນທຸລະກິດ ແລະ ການຕະຫຼາດເພື່ອເຮັດໃຫ້ຮ້ານອາຫານນັ້ນບໍ່ເຈັ້ງຕ້ອງໄດ້ມີການເຮັດແຜນສູງ :

FEASIBILITY STUDY ການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງທຸລະກິດ

LOCATION ANALYSIS ການວິເຄາະຄວາມເປັນໄປໄດ້ເລືອກທີ່ຕັ້ງທີ່ເໝາະສົມ
ຫາໂອກາດ ແລະ  ຫາທີ່ຕັ້ງທີ່ກໍາລັງຊິດັງໃຫ້ໄດ້ , ເພາະທີ່ຕັ້ງທີ່ດັງແລ້ວ ດີແລ້ວຄືຍ່ານສີຫອມບໍ່ ,ແຄມຂອງເປັນຕົ້ນ ກໍຈະໝາຍເຖິງຄ່າເຊົ່າທີ່ແພງ, ແຕ່ຖ້າເຮົາເປັນ SME ລາຍນ້ອຍໆ ໃຫ້ເຮົາຊອກສະຖານທີ່ທີ່ປຽບຄືກ້ວຍທີ່ກຳລັງຊິສຸກ ແຕ່ມັນຍັງບໍ່ສຸກດີເທື່ອ, ເຮົາຕ້ອງຊອກຫາໂອກາດອັນນີ້ໃຫ້ພົບ

MARKET ANALYSIS ການວິເຄາະຄວາມເປັນໄປໄດ້ທາງການຕະຫຼາດ

ກຸ່ມລູກຄ້າຂອງເຮົາແມ່ນໃຜ? ເຮັດການຕະຫຼາດໃຫ້ຖືກກຸ່ມ, ແມ່ຍິງເປັນຄົນເລືອກຮ້ານ ຜູ້ຊາຍເປັນຄົນຈ່າຍເງິນ ອາດຈະຫາຂໍ້ມູນຈາກ Internet ວ່າແມ່ຍິງເຂົ້າໄປຮ້ານ ເຂົາມັກກິນຫຍັງ? ແນວໃດ? ໄປເບິ່ງຄູ່ແຂ່ງລະດັບດຽວກັນ, ສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການທີ່ໃກ້ຄຽງກັນເພື່ອໃສ່ລາຍການຂອງເຮົາແລ້ວປະເມີນລາຄາວ່າເຂົາຂາຍຈັ່ງໃດ, ເຮັດແນວໃດ ແລ້ວມາວິເຄາະໃສ່ຮ້ານເຮົາຊິຂາຍໄດ້ປະມານໃດ ?

FINANCIAL ANALYSIS ການວິເຄາະທາງການເງິນ
ເຮັດຂໍ້ມູນລະອຽດ ຢ່າເບິ່ງຂ້າມຂໍ້ນີ້ເດັດຂາດ, ເຮົາຄວນເຮັດບັນຊີໃນລະບົບ Excel ແລ້ວລົງລາຍການຕ່າງໆເບິ່ງວ່າເຮົາຈະໃຊ້ຈ່າຍຫຍັງແດ່? ຈະຂາຍໄດ້ອາຫານຈັກຈານ? ຕໍ່ວັນ? ຈານລະເທົ່າໃດ? ແລ້ວເຮົາຊິຮູ້ລາຍລະອຽດທຸກຢ່າງ ຕັ້ງແຕ່ຍັງບໍ່ໄດ້ເປີດຮ້ານ ວ່າເຮົາຊິລົງທຶນເທົ່າໃດ? ຜົນຕອບຮັບຊິເປັນແນວໃດ ? ຈາກການສຶກສາຂໍ້ມູນລະອຽດ, ຄິດໄລ່ແມ້ແຕ່ຄ່າຕົກແຕ່ງກະໂລ້ປູພື້ນວ່າເຮົາຊິໃຊ້ລາຄາເທົ່າໃດ ເພາະຮ້ອຍສາວນຮ້ອຍຂອງຄົນເຮັດຮ້ານອາຫານຊິຈົບຢູ່ບ່ອນງົບປະມານຕົກແຕ່ງບານປາຍ ເພາະບໍ່ມີແກນຂອງທຸລະກິດວ່າເເຮົາຈະຕ້ອງຄໍານຶງວ່າ ຊິໃຊ້ຫຍັງເທົ່າໃດ? ການໃຊ້ເຄື່ອງຕົກແຕ່ງຖືກກໍໄດ້ ແຕ່ເຮົາຕ້ອງຫາ Style ຄັກໆໃນແບບຂອງຕົວເອງໃຫ້ພົບ

ປລ: ຫາກເຈົາມີງົບໜ້ອຍ ເຈົ້າຍັງຄິດນ້ອຍ ແລ້ວເຈົ້າຍັງລົງມືເຮັດໜ້ອຍ ເຈົ້າຕາຍແນ່ນອນ ແຕ່ຫາກເຮົາຄິດຫຼາຍໆ ເຮັດວຽກບ້ານຫຼາຍໆ ເພາະຖ້າເຮົາຄິດຫຼາຍໆມື້ໃດ ເຮົາຈະເສຍເງິນໜ້ອຍ ຖ້າໃຜທີ່ວ່າເຮັດຮ້ານອາຫານແລ້ວບໍ່ຢາກມີບັນຫາ ຢ່າມາເຮັດຮ້ານອາຫານ ໄປເຮັດທຸລະກິດອື່ນ, ເພາະຮ້ານອາຫານຄືທຸລະກິດທີ່ມີບັນຫາເກີດຂຶ້ນຕະຫຼອດເວລາ, ແຕ່ຈົ່ງເຮັດໃຫ້ບັນຫາໃຫ້ເປັນເລື່ອງປົກກະຕິຂອງຊີວິດທີ່ເຮົາຈະຕ້ອງແກ້ໄຂໃຫ້ໄດ້, ບັນຫາບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເຮົາຕາຍ ແຕ່ປັນຫາມັນຊິເຮັດໃຫ້ເຮົາແຂງແກ່ງຂຶ້ນເລື້ອຍໆ.

Comments