LV-IMEX
Senglao content (728×90)

ດວງປະຈຳວັນທີ 7 ມິຖຸນາ 2016

ວັນອາທິດ: ມື້ນີ້ ສິ່ງທີ່ຄິດວ່າເຮົາຈະເຮັດໄດ້ແຕ່ກັບເຮັດບໍ່ໄດ້  ເປັນເພາະວ່າມີເຄື່ອງມືບໍ່ພ້ອມ ຫຼື ສິ່ງທີ່ເຮົາເຮັດຢູ່ຕະຫຼອດຂັດຂ້ອງ ຕ້ອງໄດ້ຊອກຫາວິທີແກ້ໄຂ ສິ່ງໃດທີ່ຄິດວ່າມັນບໍ່ຖືກຕ້ອງກໍຢ່າໄປສົນໃຈພະຍາຍາມແກ້ໄຂບັນຫາຈະເປັນການດີ.

ວັນຈັນ: ມື້ນີ້ ໂຊກສະຕາຈະເຮັດໃຫ້ຮູ້ສຶກສະບາຍໃຈ. ວຽກງານຈະເມືອຍກັບຄົນທີ່ມັກອອກຄຳສັ່ງ ຕ້ອງເຮັດໃຫ້ໄດ້ຕາມໃຈໃຫ້ຮຽບຮ້ອຍ. ຄົນທີ່ຮັບປາກຈະຊ່ວຍວຽກກໍບໍ່ເຮັດດັ່ງທີ່ເວົ້າ.

ວັນອັງຄານ: ມື້ນີ້ ອາດຈະມີເລື່ອງທີ່ແກ້ໄຂບໍ່ໄດ້, ບໍ່ຄວນເອົາເລື່ອງຄົນອື່ນມາຄິດຫຼາຍຈົນເກີດເປັນທຸກ. ຄວາມຮັກຕ້ອງໄດ້ປັບຕົວເຂົ້າກັນໃຫ້ຫຼາຍ.

ວັນພຸດ: ມື້ນີ້ ທ່ານອາດຈະໄດ້ຮັບການສະເໜີໃຫ້ເຮັດວຽກໃໝ່ ຫຼື ວຽກທີ່ຫົວໜ້າໄດ້ມອບໝາຍໃຫ້ເພີ່ມເຕີມ ແຕ່ຕ້ອງເຮັດໃຫ້ໄດ້ ແລະ ສຳເລັດເພື່ອເປັນການສະແດງຄວາມສາມາດຂອງຕົນເອງໃຫ້ຄົນອື່ນໄດ້ເຫັນ. ຄວາມຮັກຈະພົບກັບຄົນທີ່ອາຍຸສູງກວ່າເພາະເຂົາມາເຮັດດີນຳ.

ວັນພະຫັດ: ມື້ນີ້, ທ່ານຕ້ອງການຄວາມສະຫງົບ ອາດໃຫ້ເວລາກັບຕົວເອງໄປຍ່າງຫຼິ້ນເຮັດໃຫ້ສະບາຍໃຈ. ວຽກງານພິຈາລະນາແລ້ວສິ່ງເຮັດບໍ່ໄດ້ກໍຢ່າໄປຮັບປາກຈະເຮັດ.

ວັນສຸກ: ມື້ນີ້ ເຮັດຫຍັງກໍຢາກໃຫ້ອົດທົນໄວ້ ເພື່ອສິ່ງທີ່ດີກວ່າ. ການເງິນຄວນເກັບໄວ້ບ່ອນທີ່ທ່ານຈະໃຊ້ຈ່າຍຍາກ ເພາະມືຂອງທ່ານຈະເຮັດໃຫ້ໝົດໄດ້. ຄວາມຮັກກໍບໍ່ຄວນວຸ່ນວາຍກັນຫຼາຍ.

ວັນເສົາ: ມື້ນີ້ ທ່ານຈະຊອກບັນຫາໃສ່ຕົວທ່ານເອງແບບບໍ່ຮູ້ຕົວ, ການທີ່ຈະໄປວຸ່ນວາຍເລື່ອງຂອງຄົນອື່ນໃຫ້ລະມັດລະວັງ. ວຽກງານມີເລື່ອງຕ້ອງຈັດການໃຫ້ເປັນລະບົບ ແລະ ອາດໃຊ້ເວລາໃນເລື່ອງໃດເລື່ອງໜຶ່ງຫຼາຍກວ່າປົກກະຕິ. ການເງິນຕ້ອງກວດກາໃຫ້ດີ.

Comments

ແບ່ງປັນຂ່າວນີ້: