Senglao content (728×90)
Senglao content (728×90)

40 ແດດ, ຝົນ…ໄດ້ຮຽນຮູ້ຫຍັງແດ່ ?

ຖ້າໄດ້ຄູ່ຊີວິດບໍ່ດີ ກະຢູ່ເປັນໂສດຕໍ່ໄປດີກວ່າ

ຢ່າເຊື່ອ ແລະ ໄວ້ໃຈໃຜງ່າຍເກີນໄປ

ເບິ່ງຄົນໃຫ້ເບິ່ງໄປດົນໆ ເພາະຫຼາຍເທື່ອທີ່ຄໍາເວົ້າດີໆເຮັດໃຫ້ເຮົາຫຼົງໄວ້ໃຈຄົນຜິດ

ອັນໃດທີ່ບໍ່ແມ່ນຂອງເຮົາກໍ່ຢ່າໄປເອົາ ອັນໃດທີ່ຢືມເຂົາມາກໍ່ຕ້ອງສົ່ງຄືນ

ເມື່ອໃດທີ່ບໍ່ມີໃຜ ກໍ່ຍັງມີພໍ່-ແມ່ ທີ່ພ້ອມຊິຢູ່ກັບເຮົາທຸກສະຖານະການ

ຄິດຫຼາຍວຸ້ນວາຍ ພະຍາຍາມຄິດເທົ່າທີ່ຈໍາເປັນກະພໍ

ຄວນໃຫ້ໂອກາດຕົວເອງໄດ້ພົບກັບຄວາມສຸກ

ເຮົາບໍ່ໄດ້ເກີດມາເພື່ອທົນຢູ່ແຕ່ກັບຄວາມທຸກ

ຢ່າໃຊ້ຄວາມດີຊື້ໃຈໃຜ ແຕ່ຈົ່ງເຮັດດີຕໍ່ໄປເພື່ອຕົວຂອງເຮົາເອງ

ເຮັດທຸກຢ່າງໃຫ້ເຕັມທີ່ ແຕ່ກໍ່ຕ້ອງເພື່ອໃຈ

ການມີໝູ່ທີ່ດີພຽງແຕ່ຄົນດຽວ ກໍ່ຖືວ່າໂຊກດີໄປຕະຫຼອດຊີວິດແລ້ວ

ການແຕ່ງດອງ ບໍ່ແມ່ນຫຼັກຄໍ້າປະກັນວ່າເຂົາຊິປ່ຽນຕົວເອງເພື່ອເຮົາ

ຄົນຊິປ່ຽນບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງຖ້າເວລາ

ເວລາມີຄ່າ ດັ່ງນັ້ນຢ່າເສຍເວລາກັບສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ເຮົາເສຍໃຈດົນໆ

ຫາເງິນເກັ່ງປານໃດກໍ່ຕ້ອງຮູ້ຈັກເກັບທ້ອນໄວ້ແດ່ ເພາະຖ້າໃຊ້ເງິນບໍ່ເປັນເງິນຫຼາຍປານໃດກໍ່ໝົດ

ເບິ່ງຄົນໃຫ້ເບິ່ງກັນດົນໆ ຖ້າຕອນທີ່ເຮົາລໍາບາກແລ້ວເຂົາຍັງຢູ່ກໍ່ໝາຍຄວາມວ່າຫັ້ນລະ ໝູ່ແທ້

ຟັງໃຫ້ຫຼາຍ ເວົ້າໃຫ້ໜ້ອຍ ຈະເກີດປະໂຫຍດກັບທຸກສະຖານະການ

ຄວນເບິ່ງແຍງຕົວເອງຄືຕອນຍັງເປັນໄວລຸ້ນ ເພາະຕອນ 40 ກິນຊໍ່າເກົ່າແຕ່ຕຸ້ຍງ່າຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ

ຈົ່ງເປັນ ແລະ ເຮັດສິ່ງທີ່ຮັກ ເພາະຈະບໍ່ມີວັນເບື່ອທີ່ຕ້ອງຢູ່ກັບມັນ

ສື່ສັດກັບຕົວເອງ ເຮັດໃນສິ່ງທີ່ຢາກເຮັດ ແຕ່ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຜົນຂອງການກະທໍານັ້ນ

ຄໍາເວົ້າມີຜົນກະທົບສະເໝີ ຢາກໃຫ້ຜົນອອກໃາແບບໃດ ກະໃຫ້ເວົ້າແບບນັ້ນ

ເວົ້າຫຼາຍບໍ່ໄດ້ແປວ່າສະຫຼາດ ເວົາຖືກກາລະເທສະຕ່າງຫາກທີ່ສະຫຼາດລໍ້າ

ຢ່າຊອກຫາຫົນທາງລວຍ ແຕ່ຈົ່ງແນມຫາຊີວິດທີ່ບໍ່ມີໜີ້

ຈົ່ງຊອກຫາທກສະຄວາມຮູ້ໃໝ່ໆໃຫ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ ຢ່າຢຸດຮຽນຮູ້ຍ້ອນວ່າອາຍຸຫຼາຍຂຶ້ນ

ເລື່ອງບາງຢ່າງ ການເອົາຊະນະກໍ່ບໍ່ມີປະໂຫຍດ ປ່ອຍຜ່ານໄປແດ່ກໍ່ດີ

Comments