Senglao content (728×90)
Senglao content (728×90)

ເປັນຫຍັງ? ຄົນລາວ ຈຶ່ງມັກຂ້າມໄປໃສ່ນໍ້າມັນຢູ່ໄທ

ມາສັງເກດເບິ່ງຄົນບ້ານເຮົາດຽວນີ້ ຫຼາຍຄົນແມ່ນມັກຂ້າມໄປໄທເລື້ອຍ ບໍ່ວ່າຈະໄປຊື້ເຄື່ອງໃຊ້, ໄປທ່ຽວ, ໄປໂຮງຫມໍ ແລະ ທີ່ສຳຄັນ ແມ່ນຂາກັບຕ້ອງໃສ່ນໍ້າມັນເຕັມຖັງກັບມາ ເພາະແນ່ນອນຢູ່ແລ້ວວ່າ ນໍ້າມັນຢູ່ໄທຖືກກວ່າບ້ານເຮົາ ຖ້າໄດ້ໄປວຽກ ຫຼື ໄປ ຊື້ເຄື່ອງໃຊ້ຢູ່ໄທ ກໍໃສ່ໃຫ້ເຕັມຖັງແບບຄຸ້ມຄ່າມາເລີຍ.

ມາແຊຣ໌!!! ຄວາມເຫັນນຳກັນດຸ ໃຜມັກຂ້າມໄປໄທ ຕະຫຼອດ ແລ້ວໄປໃສ່ນໍ້າມັນຢູ່ໄທ ແຕກຕ່າງຢູ່ລາວປານໃດ? ຖ້າເຮົາໄປເສຍຄ່າຫຍັງແດ່?  ແລ້ວມັນຄຸ້ມບໍ່?

ມາເບິ່ງລາຄານໍ້າບ້ານເຮົາ ແລະ ໄທ ມື້ນີ້

ລາວ                                     ໄທ

ແອັດຊັງ 9.270 ກີບ             ແອັດຊັງ (ເບັນຊິນ 95)   36.76 ບາດ
ກາຊວນ 8.300 ກີບ             ກາຊວນ  (ດີເຊວ) 29.09 ບາດ

Comments