Senglao content (728×90)
Senglao content (728×90)

ຍ້ອນຫຍັງ? ຄົນລາວຈຶ່ງມັກໄປໃຊ້ບໍລິການຢູ່ໂຮງໝໍໜອງຄາຍ, ອຸດອນ ຫຼາຍກວ່າຢູ່ບ້ານເຮົາ!!!

ທ່ານເຄີຍສັງເກດບໍ່ວ່າ ຄົນລາວສ່ວນຫຼາຍ ເວລາບໍ່ສະບາຍຢາກໄປໂຮງໝໍ ຈະຄິດຮອດໂຮງໝໍໜອງຄາຍ, ອຸດອນ (ປະເທດໄທ) ກ່ອນໝູ່. ຄວາມຈິງຢູ່ບ້ານເຮົາກໍມີຫຼາຍໆແຫ່ງ ທັງໂຮງໝໍທັງລັດ ແລະ ເອກະຊົນທີ່ເກີດຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ເປັນຫຍັງຄົນລາວຈຶ່ງບໍ່ເລືອກເບິ່ງໂຮງໝໍໃນປະເທດເຮົາ ທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານ ແລະ ກໍໄປໃຊ້ບໍລິການໃຫ້ເປັນໂຮງໝໍປະຈໍາເລີຍ, ແຕ່ເລືອກທີ່ຈະໄປເອົາໂຮງໝໍຢູ່ປະເທດໄທ ເປັນໂຮງໝໍປະຈໍາ ເວລາເຈັບເປັນ ຫຼື ບໍ່ສະບາຍຫຍັງ ກໍຕ້ອງຂ້າມໄປປີ່ນປົວ, ຮັກສາຢູ່ຝັ່ງນັ້ນໝົດ. ລອງກັບມາເບິ່ງວ່າ ຖ້າຄົນລາວເຮົາໃຊ້ບໍລິການໂຮງໝໍທີ່ຢູ່ບ້ານເຮົາ ຈະເປັນການເກັບລາຍຮັບບໍ່ໃຫ້ອອກນອກປະເທດຫຼາຍ! ອີກຢ່າງຖ້າຮັກສາ, ປີ່ນປົວຢູ່ບ້ານເຮົາກໍຈະເປັນການປະຢັດເວລາ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການເດີນໄດ້ນໍາອີກ. ແຕ່ເລື່ອງນີ້ເຮົາກໍບໍ່ສາມາດຫ້າມ ຫຼື ຕໍາໜິວ່າເປັນສິ່ງບໍ່ດີແຕ່ຢ່າງໃດ ເພາະທຸກຢ່າງກໍເປັນສິດທິສ່ວນບຸກຄົນຢູ່ແລ້ວ. ແລະ ທ່ານເດຄິດແນວໃດກ່ຽວກັບບັນຫານີ້? ຖ້າຢາກໃຫ້ຄົນລາວມາໃຊ້ບໍລິການໂຮງໝໍບ້ານເຮົາຈະຕ້ອງປັບປຸງຫຍັງແດ່? ແລະ ການບໍລິການຂອງບ້ານເຂົາ ກັບບ້ານເຮົາແຕກຕ່າງກັນແນວໃດ? ລອງໃຫ້ຄໍາຄິດເຫັນຊ່ວຍກັນເບິ່ງດຸ!!!

Comments