Senglao content (728×90)

ດວງປະຈໍາວັນທີ 8 ມິຖຸນາ 2016

  • ວັນອາທິດ: ມື້ນີ້ຈະມີບັນຫາລະບົບການເຮັດວຽກງານຂອງຕົນເອງ ເຊິ່ງອາດໄປເປີດຊ່ອງທາງໃຫ້ລູກນ້ອງບໍ່ຊື່ສັດກັບເຮົາ ລະວັງຄວາມສູນເສຍທີ່ບໍ່ຄວນເກີດຂຶ້ນ, ຄວາມຮັກອາດຕ້ອງເພິ່ງພາສິ່ງທີ່ເປັນກໍາລັງໃຈໃຫ້ເຮົາແດ່ ຖ້າກ້າຈະສະແດງອອກກໍດີ.
  • ວັນຈັນ: ມື້ນີ້ອາດມີເລື່ອງວຸ່ນວາຍໃຈແບບກິນບໍ່ໄດ້ນອນບໍ່ຫຼັບ ຄວາມຮັກຕ້ອງໃຊ້ເວລາໃນການເບິ່ງໃຈກັນອີກໄລຍະໜຶ່ງແລ້ວອາດຈະຕົກລົງຮ່ວມຄອງຮັກກັນ, ວຽກງານຄິດແຕ່ເອົາຕົນເອງໄປປຽບທຽບກັບຄົນອື່ນກໍອາດຮູ້ສຶກເປັນທຸກ ແລະ ບໍ່ສະບາຍໃຈ.
  • ວັນອັງຄານ: ມື້ນີ້ຢ່າເຮັດສິ່ງທີ່ເຮັດໃສ່ໃຫ້ຕົນເອງເພາະຈະເຮັດໃຫ້ເສຍໃຈໃນພາຍຫຼັງ, ພໍ່ແມ່, ຍາດພີ່ນ້ອງລຳຄານກັບສິ່ງທີ່ເຮົາບໍ່ສາມາດປ່ຽນແປງ ຫຼື ບໍ່ຍອມປັບປຸງທັງທີ່ເຮັດໄດ້. ວຽກງານອາດຈະພົບເລື່ອງທີ່ບໍ່ດີປານໃດຈົນບໍ່ມີກໍາລັງໃຈ.
  • ວັນພຸດ: ມື້ນີ້ຮູ້ສຶກເບື່ອໜ່າຍກັບຄົນທີ່ບໍ່ຮູ້ທີ່ຕໍ່າທີ່ສູງ ແມ່ນວ່າຈະເວົ້າຈາຕັກເຕືອນກັນດ້ວຍຄວາມຫວັງດີແຕ່ກໍບໍ່ຟັງ ວຽກງານຕ້ອງເພິ່ງພາອາໄສຄົນທີ່ເຮົາບໍ່ມັກໜ້າພຽງແຕ່ຕ້ອງເຮັດດີຄືກັບວ່າເປັນນົກສອງຫົວ, ການເງິນບໍ່ດີປານໃດ.
  • ວັນພະຫັດ: ມື້ນີ້ສິ່ງໃດທີ່ມີການຕົກລົງນັດໝາຍມັກຈະມີເຫດໃຫ້ຂັດຂ້ອງ ແລະ ເຮັດບໍ່ສໍາເລັດແຕ່ກໍສາມາດກູ້ສະຖານະການໃຫ້ດີຂຶ້ນ, ວຽກງານຄິດແລ້ວກໍ່ຕ້ອງລະມັດລະວັງເລື່ອງຂອງການປາກເວົ້າໃຫຫຼາຍ ຖ້າຮັບປາກໄປແລ້ວກໍຈົດໄວ້ຢ່າລືມເດັດຂາດ.
  • ວັນສຸກ: ມື້ນີ້ຈໍາເປັນຕ້ອງເຮັດບໍ່ຮູ້ເລື່ອງໃນສິ່ງທີ່ເຂົາເຮັດຢູ່ພຽງແຕ່ລໍຖ້າເວລາທີ່ເຮົາຈະເອົາຄືນ ວຽກງານແມ່ນວ່າມີຂໍ້ມູນລັບແຕ່ຍັງບໍ່ແມ່ນເວລາທີ່ນໍາອອກມາໃຊ້ອາດຕ້ອງລໍຖ້າເວລາທີ່ເໝາະສົມກວ່ານີ້ ວຽກງານຄິດແລ້ວໜັກໃຈເພາະຍັງບໍລິຫານໄດ້ບໍ່ດີ.
  • ວັນເສົາ: ມື້ນີ້ອາດສະແຫວງຫາທໍາມະຊາດ ຫຼື ຮູ້ສຶກເບື່ອໜ່າຍຊີວິດໃນເມືອງຫຼວງຈົນບໍ່ຢາກເຮັດຫຍັງ. ວຽກງານແມ່ນວ່າພຽບພ້ອມແລ້ວແຕ່ຍັງຂາດແນວຄິດສ້າງສັນອາດລອງຫາຄົນໃກ້ຕົວຊ່ວຍ ຫຼື ອ່ານໜັງສື ແລະ ອິນເຕີເນັດຈະຊ່ວຍໄດ້.

(ການສ່ຽງທວາຍແມ່ນການເດົາເຫດການລ່ວງໜ້າ, ສະນັ້ນ ຈຶ່ງເປັນສິດທິສ່ວນບຸກຄົນໃນການເຊື່ອ ຫຼື ບໍ່ເຊື່ອ…)

Comments