Senglao content (728×90)

New Monitor Dell 43 ນິ້ວ ຄວາມລະອຽດ 4K.

Dell P4317Q ມາພ້ອມຄວາມລະອຽດການສະແດງຜົນໄດ້ເຖິງ 4K (3840×2160) ທີ່ອັດຕາ 60Hz ໂດຍມີຄຸນສົມບັດທີ່ສໍາຄັນຂອງ Monitor Dell ລຸ້ນນີ້ຢູ່ທີ່ຄວາມສາມາດໃນການຈໍາລອງໜ້າຕ່າງໄດ້ເຖິງ 4 ໜ້າຕ່າງຢູ່ໃນໜ້າຈໍດຽວກັນ ໂດຍໜ້າຈໍນີ້ເປັນແບບ IPS ທີ່ຈັດແບ່ງໜ້າຈໍໄດ້ເຖິງ 4 ພາກສ່ວນດ້ວຍກັນ ແລະ ແຕ່ລະໜ້າຕ່າງຈະໃຫ້ຄວາມລະອຽດຢູ່ທີ່ Full-HD ຫຼື 1920 x 1080 ໂດຍທີ່ບໍ່ມີຂອບຂອງໜ້າຈໍມາລົບກວນ ຮູບພາບທີ່ໄດ້ຈາກການຈໍາລອງນີ້ ສາມາດປັບເລື່ອນ ຫຼື ຊູມຂະຫຍາຍໄດ້ໃນໜ້າຕ່າງ ຫຼື ປັບຂະຫຍາຍເປັນ 4K ກໍ່ໄດ້ຄືກັນ.

ໃນກ່ອນໜ້ານີ້ຈະມີ Dish’s Hopper 3DVR ທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານແບ່ງໜ້າຈໍຂອງ 4K ໃຫ້ເປັນ 4 ໜ້າຈໍໃນແບບ 1080p ໄດ້ຄືກັນ ເຊິ່ງເປັນສິ່ງທີ່ດີສໍາລັບຄົນທີ່ມັກເບິ່ງຮູບເງົາ, ເບິ່ງກິລາ ຫຼື ຫຼິ້ນເກມໃນເວລາດຽວກັນ ໂດຍໃນການເຊື່ອມຕໍ່ Dell P4317Q ຍັງມາພ້ອມກັບການຮອງຮັບ DisplayPort 1.2, miniDisplayPort 1.2, ແລະ HDMI 1.4 ຈໍານວນ 2 ບ່ອນ ລວມໄປເຖິງ VGA ແລະ USB 3.0 ສໍາລັບການ Upstream ຄືກັນກັບ USB 3.0 4 ບ່ອນ ພ້ອມບ່ອນຕໍ່ຫູຟັງ ແລະ RS-232 port

 

By:  phonepaserth THAMMAVONG

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ