Senglao content (728×90)

ນ້ຳມັນຈະຂຶ້ນ ຫຼື ລົງ… ລະບົບບໍລິການຂົນສົ່ງບໍ່ມີຜົນກະທົບ

ການດຳເນີນທຸລະກິດຂົນສົ່ງແມ່ນຕ້ອງໄດ້ສ້າງພັນທະມິດທີ່ແໜ້ນໜາທີ່ສຸດ, ຍ້ອນພວກເຮົາໃຊ້ລົດເປັນຫຼັກ ເພື່ອອອກສູ່ທະເລຜ່ານ ສສ.ຫວຽດນາມ ແລະ ໄທ ສຳລັບສິນຄ້າທີ່ສົ່ງໄປໄທມີປະລິມານຫຼາຍເຖິງ 75% ສ່ວນສົ່ງຜ່ານ ສສ. ຫວຽດນາມມີ 25% ໂດຍນຳໃຊ້ດ່ານຂົວມິດຕະພາບ. ປັດຈຸບັນພວກເຮົາສົ່ງເກືອໂປຕັດ ແລະ ແຮ່ເຫຼັກ ເດືອນໜຶ່ງມູນຄ່າ 2.500 ລ້ານ ຫຼື 15 ຕູ້ຂຶ້ນໄປ. ນີ້ແມ່ນຄຳໃຫ້ສຳພາດຂອງທ່ານ Manivong Phabmixay Sales & Business Development Manager ຈາກ O&K CONSULT AND SERVICE CO., LTD. ຜູ້ທີ່ໃຫ້ບໍລິການເລື່ອງ Investment and logistics Specialist.

ໃນໄລຍະ 5 ປີມານີ້ ປະລິມານການຂົນສົ່ງສິນຄ້າເພີ່ມຂຶ້ນ ສະເພາະສິນຄ້າທີ່ນຳເຂົ້າມາພັດທະນາເຂື່ອນໄຟຟ້າ ເຊັ່ນ: ຫົງສາລີກໄນ ກໍມີ 200 ກວ່າຄັນຕໍ່ມື້, ມີເຂື່ອນນ້ຳອູ 1,2,3,4,5; ນອກນັ້ນ ການກໍ່ສ້າງສູນການຄ້າຄົບວົງຈອນ, ເສດຖະກິດພິເສດບຶງທາດຫຼວງ… ສະເພາະ ຊີມັງ ແລະ ເຫຼັກ ແຕ່ລະແຫ່ງກໍມີການຂົນສົ່ງ ມື້ໜຶ່ງ 150 ຄັນ.

ທ່ານ ມະນີວົງ ໃຫ້ຮູ້ຕື່ມວ່າ: ລາຄານ້ຳມັນຈະຂຶ້ນ-ລົງ ຫຼື ຜັນຜວນສ່ຳໃດ ກໍບໍ່ໄດ້ມີຜົນກະທົບຕໍ່ລະບົບການບໍລິການ-ຂົນສົ່ງ ເພາະນ້ຳມັນເປັນສິນຄ້າຍຸດທະສາດທີ່ລັດຄຸ້ມຄອງລາຄາ ລັດຖະບານມີກອງທຶນພິເສດເພື່ອຄ້ຳປະກັນລາຄາ ໂດຍໄດ້ແບກຫາບຄ່າຊົດເຊີຍນ້ຳມັນທັງໝົດ, ສະນັ້ນ, ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ລາຄານ້ຳມັນຂຶ້ນ-ລົງນີ້ ມີຜົນກະທົບຕໍ່ລະບົບບໍລິການທຸລະກິດຂົນສົ່ງທຸກກໍລະນີ ເຖິງນ້ຳມັນຈະຂຶ້ນ-ລົງຄ່າຂົນສົ່ງບໍລິການກໍເຄື່ອນໄຫວປົກກະຕິ.

ການກ້າວເຂົ້າສູ່ AEC ບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາແມ່ນມີຄວາມພ້ອມ 100% ເປັນຕົ້ນໃນເລື່ອງບຸກຄະລາກອນ, ການສື່ສານການບໍລິການຂົນສົ່ງ ສາມາດແຂ່ງຂັນກັບບັນດາປະເທດອາຊຽນໄດ້, ພະນັກງານເຮົາມີປະສົບການໃຫ້ບໍລິການຂົນສົ່ງຜ່ານຫຼາຍໂຄງການໃຫຍ່ ເຊັ່ນ: ບໍ່ຄຳເຊໂປນ, ພູເບຍມາຍນິ້ງ… ສາມາດບໍລິຫານຈັດການເລື່ອງ logistics ທີ່ເປັນກົນໄກເຊື່ອມໂຍງລະຫວ່າງບໍລິສັດຂົນສົ່ງ ກັບລູກຄ້າຜູ້ຊົມໃຊ້ບໍລິການ ຊຶ່ງມີຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ແໜ້ນໜຽວກົມກຽວກັບ ສສ.ຫວຽດນາມ ແລະ ໄທ.

ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມສິ່ງທ້າທາຍຂອງພວກເຮົາ ຖ້າທຽບໃສ່ເພື່ອນບ້ານໃນອາຊຽນ ບໍລິສັດຂົນສົ່ງຍັງຖືວ່າບໍ່ຂະຫຍາຍຕົວຫຼາຍປານໃດ ຍັງເປັນເລື່ອງຍາກທີ່ບໍລິສັດຈະມີພາຫະນະຂົນສົ່ງຂະໜາດໃຫຍ່ເພາະລາວຍັງຂາດສິນຄ້າຂາອອກພໍສົມຄວນ ບໍລິສັດພວກເຮົາຈະລົງທຶນຊື້ຫາງເທເລີ້ ຫຼື ລົດຍົກຄືໄທກໍລຳບາກ ເພາະມີປັດໄຈສ່ຽງຫຼາຍຢ່າງ ຈຶ່ງໃຊ້ລົດຂົນສົ່ງເພື່ອນບ້ານ ຖືວ່າກົນຈັກໜັກນີ້ຈະເຕີບໂຕພຽງປີລະ 2-5%ເທົ່ານັ້ນ. ດຽວນີ້ ມີພຽງບໍລິສັດໂສພາ SOPHA Transport ໃນນະຄອນຫຼວງ, ນິດສິນຈາກສະຫວັນນະເຂດ, ແອັດຊີ ຈາກຄຳມ່ວນ ແລະ DM ທີ່ມີລົດຂົນສົ່ງບໍລິການແຕ່ 100 ຄັນຂຶ້ນໄປ.   ສປປ ລາວ ມີຄວາມພ້ອມ ແລະ ໂອກາດທີ່ຈະມາເຖິງກໍເປີດປະຕູໃຫ້ຢ່າງພຽງພໍ ແຕ່ການຍາດແຍ່ງເອົາໂອກາດຍັງບໍ່ທັນຫຼາຍ ຍ້ອນຍັງຂາດເມັດເງິນມະຫາສານທີ່ຈະມາລົງທຶນບໍລິການຂົນສົ່ງໃນຈຸດນີ້. ສິ່ງສຳຄັນ ຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງລະບົບລະບຽບໃຫ້ມີຄວາມເປັນເອກະພາບ ເປັນຕົ້ນ: ການກຳນົດນ້ຳໜັກການຂົນສົ່ງ ຄວາມຈິງແລ້ວ ລະບຽບຫຼັກການມີໃຫ້ ແຕ່ໃນພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ ກໍຍັງມີບາງຄົນສາມາດອອກມາໃຫ້ບໍລິການນອກຂອບ (ເລືອກປະຕິບັດ) ເຊິ່ງຈະທຳລາຍໂຄງສ້າງຂອງຖະໜົນຫົນທາງ; ອີກບັນຫາໜຶ່ງ ການແບກຫາບນ້ຳໜັກທຽບໃສ່ກັບອາຊຽນລາວເຮົາຍັງເຮັດບໍ່ທັນໄດ້ ຕົວຢ່າງ: ອາຊຽນອະນຸຍາດໃຫ້ກັນ 11 ໂຕນຕໍ່ເພົາລົດ ແຕ່ລາວອະນຸຍາດພຽງ 9,2ໂຕນ ສະນັ້ນ,ເວລາລົດ 11 ໂຕນປ່ຽນຜ່ານກໍມີຄ່າສິ້ນເປືອງນ້ຳມັນ ຂອດຂົນ-ຖ່າຍຍ້າຍຍົກຕ່າງໆທີ່ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ແລ່ນເວລານີ້ຈຶ່ງ ເກີດກໍລະນີເລືອກປະຕິບັດ ເຊິ່ງຕ້ອງໄດ້ສືບຕໍ່ພັດທະນາໂຄງລ່າງພື້ນຖານໃຫ້ເຂັ້ມແຂງຕື່ມອີກ.

ໃນອະນາຄົດ ສິນຄ້າຍັງຈະເຂົ້າ-ອອກ ສປປ ລາວ ເພາະເສດຖະກິດຜະລິດໄດ້ຂະຫຍາຍຕົວໄປສູ່ເສດຖະກິດສິນຄ້າ ແລະ ການສົ່ງອອກ ສະນັ້ນ ການແຂ່ງຂັນໃຫ້ບໍລິການເລື່ອງລະບົບພາຫະນະ ເຮົາຍັງຕ້ອງສືບຕໍ່ກ້າວໄປ. ຈຶ່ງຢາກໃຫ້ ພັກ-ລັດ ຊ່ວຍຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມບົດບາດບໍລິການໃນຂັ້ນສູນກາງ ? ລວມທັງການບໍລິການລະຫວ່າງກາງ (ຊ່ວງກາງ) ໝາຍວ່າ ເມື່ອລົດຂົນສົ່ງສິນຄ້າຂອງ ສສ. ຫວຽດ ນາມ ແລະ ໄທ ເຂົ້າມາຮອດດ່ານ ຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ການບໍລິການຂອງລາວເຮົາເທົ່ານັ້ນ. ແນວຄວາມຄິດເອົາຫົວ-ຫາງເທເລີ້ມາເຊື່ອມຈອດກັນຈະເປັນໄປໄດ້ ພຽງແຕ່ລັດຕ້ອງລົງທຶນກໍ່ສ້າງໂຄງລ່າງພື້ນຖານ, ເອົາໃຈໃສ່ປັບປຸງລະບຽບຫຼັກການໃຫ້ມີຄວາມເປັນເອກະພາບສາມາດເຊື່ອມໂຍງກັນ ສິ່ງສຳຄັນ ຕ້ອງ ນຳເອົາເຕັກໂນໂລຊີທີ່ທັນສະໄໝເຂົ້າມາຊ່ວຍບໍລິການ ເອີ້ນວ່າ “ການບໍລິການແບບຄົບຊຸດ” ຕ້ອງໃຊ້ເວລາແນ່ນອນ, ການອະນຸມັດ, ຂັ້ນຕອນເອກະສານຕ່າງໆ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ.

ທ່ານ ລ້ວນ ສົມສີ ອາຊີບນັກທຸລະກິດ ຢູ່ບ້ານໜອງໜ້ຽວ ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ ຜູ້ໃຊ້ລົດໃຫຍ່ໃນການສັນຈອນປະຈຳວັນໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມດີໃຈຫຼາຍ ທີ່ເຫັນພາຫະນະສັນຈອນໄປມາຕາມຖະໜົນຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງໄວວາ, ຄົນລາວຮັ່ງມີຂຶ້ນ ທັງສາມາດຊື້ລົດຫຼາຍໆຍີ່ຫໍ້ເຂົ້າມາຮັບໃຊ້ການດຳເນີນທຸລະກິດ ມີຄວາມສະດວກສະບາຍຫຼາຍດ້ານ ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນກໍຮູ້ສຶກວ່າການເໜັງຕີງຂອງລາຄານ້ຳມັນນີ້ ເຮັດໃຫ້ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນຊີວິດປະຈຳວັນເພີ່ມຂຶ້ນ, ກະທົບເຖິງລາຍຈ່າຍໃນດ້ານອື່ນ ເຖິງວ່າລັດຈະຖົມຂຸມຊ່ວຍ ແຕ່ເນື່ອງຈາກນ້ຳມັນເປັນສິນຄ້ານຳເຂົ້າ 100% ຈຶ່ງກະທົບຕໍ່ການດຳລົງຊີວິດປະຈຳວັນ ກໍຄືການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມພໍສົມຄວນຄັນມັນລົງກໍດີໃຈເພາະຈະໄດ້ຈ່າຍໜ້ອຍລົງ. ສຳລັບວິທີການປັບຕົວແກ້ໄຂແມ່ນ ພະຍາຍາມໃຊ້ລົດໜ້ອຍລົງ ວຽກໃດທີ່ບໍ່ຈຳເປັນກໍນຳໃຊ້ລົດ ຈັກ ຫຼື ລົດຖີບແທນ.

Logistics Services Unaffected by Fluctuations in Oil Prices

“Running a logistics service requires building close relationships with other countries because we mostly use vehicles to reach the coast via the SR of Vietnam and Thailand with 75% of our goods being transported via Thailand and 25% via the SR of Vietnam using the Friendship Bridges. We are currently transporting potash and iron ore and in a month, we deliver 15 or more containers, amounting to a value of 2,500 million.”

These are the words of Mr. Manivong Phabmixay, Sales and Business Development Manager at O&K Consulting and Services Co., Ltd., a company which provides specialist investment and logistics services.

“Over the last five years, there has been an increase in the volume of goods being transported, especially those imported for the development of hydroelectric dams. These include over 200 vehicle loads going to the Hongsa coal mine and the Nam Ou 1, 2, 3, 4, and 5 dams. In addition, there is the construction of a universal shopping mall, the That Luang Marsh Specific Economic Zone (SEZ), …. 150 vehicle loads of cement and steel are transported to each place in a single day.

However much oil prices fluctuate, they do not affect logistics service systems because the State regulates the domestic fuel prices. The government has a special fund to subsidize them to ensure they are kept stable. This prevents oil price fluctuations from affecting logistics businesses in all events. Whatever happens to the prices, business goes on as usual.

Our company is 100% prepared for the AEC in terms of personnel, communications, and logistics services and we are able to compete with other ASEAN countries. Our employees have experience providing logistics services to many large projects, such as the Sepon gold mine and Phou Bia Mining, and we are able to coordinate closely with our partner logistics companies in the SR of Vietnam and in Thailand to serve our customers.

Furthermore, the challenge we face if we compare ourselves to our ASEAN neighbors is that logistics companies are not expanding all that rapidly and this represents a problem for logistics companies which have large trucks as there is a lack of products to be exported. Our company will be investing in trailers and forklifts, just like in Thailand, but it is difficult because there are so many risk factors. We therefore use the trucks of our neighboring countries, something which is expected to rise by only 2-5% annually. At present, only the Sopha Transport company in Vientiane Capital, Nissin from Savannakhet, ST from Khammouane, and DM have 100 or more vehicles to be used for transportation. The Lao PDR is ready and there are sufficient opportunities open to us but we are not yet really seizing them because we lack the huge capital required to invest in this area of logistics. The important thing is that we have to improve regulations so that they are uniform. An example is transportation loads – we do actually have regulations in place but in practice, some people are able to get around them (failure to adhere to the regulations) and this damages the roads. Another problem is that our roads have yet to reach the weight limits of other ASEAN countries. For example, ASEAN permits a limit of 11 tons per vehicle but in Laos, we only permit 9.2 tons. This means that our trucks which can carry loads of 11 tons are only permitted to carry 9.2 tons, resulting in fuel wastages and people do not always adhere to this regulation so we have to continue to develop our infrastructure and make it stronger.

In the future, goods will still be imported into and exported from the Lao PDR because our economy is expanding into a goods and export economy so competition between logistics companies will still continue to increase. I would therefore like to see the Party and State support services at central level, including transit services, meaning that the logistics vehicles of the SR of Vietnam and of Thailand reaching the borders have to use our services exclusively.  The idea of having trailers linking up with each other at the border is also possible – it’s just that the State needs to invest in the construction of infrastructure and pay close attention to improving regulations so that they are uniform, allowing everything to be linked up. The important thing is that we need to involve the use of a modern technology to assist our services. Universal services require the use of definite times and efficient approval and paperwork processes.”

Mr. Louane Somsy, a businessperson in Nong Niaw village, Sikhottabong district and someone who uses a car on a daily basis explains “I am delighted to see the rapid expansion of vehicles on the roads. Lao people are prospering more and are able to purchase many brands of imported vehicles for use in their businesses. This is convenient in many ways and together with this, I feel that fuel prices are fluctuating, leading to an increased cost of living. This affects other expenses even though the State subsidizes fuel because as it is 100% imported, the cost of living is affected along with socio-economic development. If they fall, I will be pleased because expenses will fall along with them. In order to solve this problem, I simply use my car less and use a motorbike or bicycle unless absolutely necessary.”

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ