Senglao content (728×90)

AEC ເປັນບາດກ້າວທີ່ສຳຄັນທີ່ຈະຊຸກຍູ້ປະຊາຊົນລາວໃຫ້ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນຫຼາຍຂຶ້ນ.

ໃນທັດສະນະສ່ວນຕົວແລ້ວເຮົາມີຄວາມຮັບຮູ້ແນວໃດຕໍ່ ເອອີຊີ ມັນຈະໃຫ້ຫຍັງແດ່?​

AEC ມັນຈະເປີດໂອກາດໃຫ້ປະເທດເຮົາໃນຫຼາຍດ້ານ. ເວົ້າສະເພາະທຸລະກິດດ້ານບໍລິການ, ຮ້ານອາຫານ, ແລະໂຮງແຮມ ກໍ່ຈະມີນັກທ່ອງທ່ຽວເຂົ້າມາເພີ່ມຂຶ້ນ ຍ້ອນວ່າໜຶ່ງໃນຈຸດພົ້ນເດັ່ນຂອງ ບ້ານເຮົາການທ່ອງທ່ຽວທີ່​ເປັນທຳມະຊາດ ແລະ ວັດທະນະທຳ​ແບບດັ້ງເດີມທີ່ຍັງງົດງາມບໍ່ປ່ຽນແປງ.

ລາວເຮົາເປັນປະເທດທີ່ມີປະຊາກອນໜ້ອຍ, ການແຂ່ງຂັນບໍ່ສູງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນທາງດ້ານແຮງງານ. ຕໍ່ໄປຖ້າຫາກວ່າແຮງງານຕ່າງປະເທດສາມາດເຂົ້າມາເຮັດວຽກຢູ່ໃນລາວໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ ມັນກໍ່ຈະຊຸກຍູ້ໃຫ້ປະຊາຊົນລາວ ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນຫຼາຍຂຶ້ນ, ໃຫ້ມີຄວາມຕັ້ງໃຈເຮັດວຽກອອກ​ມາ​ໃຫ້​ດີທີ່ສຸດ ຍ້ອນການແຂ່ງຂັນທີ່ສູງຄົນລາວເຮົາກໍຕ້ອງພະຍາຍາມບືນໂຕ ພັດທະນາສີມື ໃຫ້ທຽບເທົ່າກັບປະເທດອື່ນໆໃຫ້ໄດ້.

ສໍາລັບເອອີຊີປະເທດທີ່ມີສິນຄ້າສົ່ງອອກຫຼາຍ ຈະໄດ້ຮັບໂອກາດ ຫຼື ຜົນປະໂຫຍດຫຼາຍກວ່າ ປະເທດເຮົາການສົ່ງອອກຍັງຖືວ່າໜ້ອຍຫຼາຍ ປະຊາຊົນໂດຍທົ່ວໄປຍັງບໍ່ທັນເຂົ້າເຖິງທຸລະກິດສົ່ງອອກ ແລະ ລາວເຮົາຍັງບໍ່ທັນມີສິນຄ້າທີ່ສາມາດຕີຕະຫຼາດອາຊຽນໄດ້ຫຼາຍເທົ່າທີ່ຄວນ.

ຮ້ານ​ອາຫານ ຂອງເຮົາມີການກຽມພ້ອມແນວໃດເພື່ອ​ຮອງ​ຮັບ AEC

ແນ່ນອນເມື່ອເປີດ ເອອີຊີ ຈະມີລູກຄ້າຫຼາຍຂຶ້ນເພາະວຽງຈັນກໍ່ເປັນຈຸດຜ່ານ   ຄິດວ່າໃນອະນາຄົດຈະມີຕະຫຼາດໃຫ່ຍຂຶ້ນ ແລະ ບັນດາຮ້ານອາຫານຈາກປະເທດໄກ້ຄຽງກໍຈະເຂົ້າມາບໍລິການໃນບ້ານເຮົາຫຼາຍຂຶ້ນເຊັ່ນກັນ ຕາມທີ່ເຫັນໃນປັດຈຸບັນກໍໄດ້ມີຫຼາຍກິດຈະການແລ້ວທີ່ເຂົ້າມາ. ມັນກໍ່ເປັນການດີທີ່ເຮັດໃຫ້ຄົນລາວມີທາງເລືອກຫຼາຍຂຶ້ນ.

ແຕ່ສໍາລັບສິ່ງນີ້ທາງຮ້ານເຮົາຈະບໍ່ຖືເປັນສິ່ງທ້າທາຍເພາະການບໍລິການມັນມີຄວາມແຕກຕ່າງເຊັ່ນ: ຕະຫຼອດ 20 ປາຍປີທີ່ເປີດຮ້ານມາ ເຮົາຍັງຮັກສາຣົດຊາດອາຫານທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະ ແລະ ການບໍລິການແບບເປັນກັນເອງຂອງຄົນລາວ ພວກເຮົາຮັບແຂກໃຫ້ຄືກັບຄົນໃນຄອບຄົວດຽວກັນ  ແຂກປະຈຳຜູ້ໃດມັກຣົດຊາດແບບໃດ ເຮົາກໍ່ຈື່ໄດ້ ຫຼື ທ່ານໃດມັກແບບໃດ ເຮົາກໍ່ສາມາດປັບປ່ຽນສູດຕາມທີ່ຕ້ອງການ.  ວັດຖຸດິບເຮົາກໍ່ຄັດເລືອກເອົາຂອງທ້ອງຖິ່ນ ບໍ່ວ່າຈະເປັນປານໍ້າຂອງສົ່ງໂດຍກົງມາຈາກປາກເຊ, ເຫັດຫວາຍ, ຕໍ່ໍ, ນົກແອ່ນຈາກຊຽງຂວາງ ແລະ ອື່ນໆ.

ສຳລັບແຂກຕ່າງປະເທດ ແລະ ການບໍລິການກໍຕ້ອງມີຫຼາຍຊ່ອງທາງຂຶ້ນ. ເຮົາຍັງໄດ້ປັບປຸງເວັບໄຊ້ຂອງຮ້ານ ແລະເຮັດໃຫ້ການຈອງໂຕະຜ່ານທາງອິນເຕີເນັດໄດ້ໄວທັນໃຈກວ່າເກົ່າ ເພື່ອໃຫ້ເພິ່ນສະດວກສະບາຍຫຼາຍຂຶ້ນ ຄື ສາມາດສັ່ງຈອງລ່ວງໜ້າໄດ້ໂດຍກ່ອນທີ່ຈະເດີນທາງມາຮອດປະເທດລາວ.

The AEC will be an important step in triggering the Lao public into action

In your opinion, what do we know about what the AEC will bring?

The AEC will open up opportunities for our country in many areas, especially in services. Restaurants and hotels will see higher tourist numbers because one of the great assets the Lao tourism sector has is our wonderful nature and traditional fine and unchanged culture.

Laos is a country with a small population and there is little competition, especially for jobs. In future, if it becomes easier for foreign workers to come and work in our country, this will trigger the Lao public into action. We will try harder to do the best in our work because of the greater competition. We will have to try to improve ourselves and develop our skills so they match those of people in other countries.

Under the AEC, countries with high exports will gain opportunities and benefit more. Our country’s exports are extremely low and people are not engaging in export businesses. Laos does not yet have enough goods which will be able to break into the ASEAN market.

What preparations is your restaurant making for the AEC?

There is no doubt that the AEC will bring more customers because Vientiane is a gateway to get from one place to another. I believe that the market will be bigger in the future and more restaurants from neighboring countries will open up in Laos. We can already see that many foreign businesses have come in and opened branches in Laos. This will be positive in that it will give Lao people more to choose from.

For our restaurant, we do not see this as a challenge because what we offer is different. Over the past twenty years, we have maintained our unique Lao tastes and friendly service. We look after our guests just as if they were family. We get to know what flavors our regular customers prefer and customize our dishes accordingly. Our ingredients are sourced locally. Our Mekong fish are delivered directly from Pakse and our mushrooms, wasps, and birds from Xiengkhouang and so forth.

For our foreign guests, we need to have more service options. We have improved our website and it is now possible to book a table online, which makes it easier and allows people to book in advance even before the reach Laos.

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ