Senglao content (728×90)

ເສດຖະກິດ ມຽນມາ ຈະຂະຫຍາຍຕົວສູງສຸດໃນອາຊຽນ

ທະນາຄານໂລກ ແລະ ທະນາຄານເພື່ອການພັດທະນາແຫ່ງອາຊີ ໄດ້ຄາດຄະເນໃນທິດທາງດຽວກັນວ່າ ປີນີ້ເສດຖະກິດຂອງມຽນມາ ຈະຂະຫຍາຍຕົວສູງສຸດໃນອາຊຽນ.

ເຖິງແມ່ນວ່າເສດຖະກິດຂອງມຽນມາໃນປີຜ່ານມາຂະຫຍາຍຕົວພຽງແຕ່ 7% ເຊິ່ງຫຼຸດຈາກ 2 ປີກ່ອນໜ້ານີ້ຢູ່ທີ່ 8,5% ເນື່ອງຈາກທະນາຄານໂລກກໍມີຄວາມເຊື່ອໃນສັກກະຍະພາບຂອງມຽນມາ ແລະ ຄາດວ່າອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວທາງເສດຖະກິດມຽນມາໃນປີນີ້ຢູ່ທີ່ 7,8% ຈາກການລົງທຶນຂອງຕ່າງປະເທດ ແລະ ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງການຜະລິດໃນປະເທດທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ. ທະນາຄານເພື່ອການພັດທະນາແຫ່ງອາຊີ ADB ໄດ້ຄາດຄະເນໃນທິດທາງດຽວກັນວ່າການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດມຽນມາໃນປີນີ້ຈະສູງທີ່ສຸດໃນກຸ່ມປະເທດ ອາຊຽນ ຄື 8,4%.

ທ່ານ ທາເກຮິໂກະ ນາຄາໂອະ ປະທານ ADB ກ່າວວ່າ: ຕັ້ງແຕ່ປີໜ້າເປັນຕົ້ນໄປຈະເພີ່ມອັດຕາເງິນກູ້ດອກເບ້ຍຕໍ່າໃຫ້ກັບມຽນມາ ລວມເຖິງການສະໜັບສະໜູນເງິນທຶນໃນດ້ານການຜະລິດ ແລະ ຈຳໜ່າຍກະແສໄຟຟ້າ, ການຄົມມະນາຄົມມະນາຄົມ, ນ້ຳປະປາ, ການບຳບັດນ້ຳເສຍຈາກຄົວເຮືອນ ຕະຫຼອດຈົນຮອດໂຄງສ້າງພື້ນຖານໃນເມືອງຕ່າງໆ. ໃນຂະນະດຽວກັນປະເທດມຽນມາຍັງໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຫຼາຍປະເທດເຊັ່ນ: ສະຫະລັດ, ຈີນ, ຍີ່ປຸ່ນ… ລວມເຖິງ ສ.ເກົາຫຼີ ເຊິ່ງມີໜ່ວຍງານທີ່ເອີ້ນວ່າ KOICA ຫຼື ສຳນັກງານຄວາມຮ່ວມມືລະຫວ່າງປະເທດຂອງ ສ.ເກົາຫຼີ (Korea International Cooperation Agency) ເຂົ້າໄປຈັດຕັ້ງສູນພັດທະນາແມ່ຍິງ ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນມີວຽກເຮັດ ສ້າງອາຊີບມີລາຍຮັບ, ຊ່ວຍເລື່ອງລະບົບຈັດການນ້ຳເພື່ອຊ່ວຍດ້ານການກະສິກຳ ທີ່ເປັນອາຊີບຫຼັກຂອງປະຊາຊົນມຽນມາຫຼາຍກວ່າ 70% ແລະ ເປັນສິນຄ້າສົ່ງອອກ 23%.

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ