Senglao content (728×90)

ອິນເດຍຟ້າຜ່າຕາຍ 79 ຄົນ

ສຳນັກຂ່າວຕ່າງປະເທດລາຍງານວ່າ: ເກີດເຫດການຟ້າຜ່າປະຊາຊົນອີກຄັ້ງໃນປະເທດອິນເດຍ ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດຢ່າງໜ້ອຍ 79 ຄົນ ລະຫວ່າງຝົນຕົກແຮງ ແລະ ເກີດຝົນຕົກໃນຫຼາຍລັດຂອງອິນເດຍ ໂດຍເຈົ້າໜ້າທີ່ອິນເດຍເປີດເຜີນວ່າ: ມີປະຊາຊົນໃນລັດພິຫານ ຖືກຟ້າຜ່າຕາຍເຖິງ 53 ຄົນ, ລັດຊາຄັນ ທາງພາກຕາເວັນອອກ 10 ຄົນ ແລະ ລັດມັດທະຍະປະເທດ 16 ຄົນ ປະຊາຊົນທີ່ຖືກຟ້າຜ່າເສຍຊີວິດສ່ວນຫຼາຍເປັນຊາວກະສິກອນເຮັດໄຮ່, ເຮັດນາ ໃນຂະນະທີ່ເຮັດວຽກຕາກຝົນໃນເວລາຝົນກໍາລັງຕົກແຮງ. ການເກີດເຫດຟ້າຜ່າໃນປະເທດອິນເດຍ ນັບເປັນເຫດການທີ່ເກີດຂຶ້ນເລື້ອຍໆຈົນເປັນເລື່ອງປົກກະຕິໃນລະດູມໍລະສຸມມີຝົນຕົກແຮງ ໃນໄລຍະເດືອນ ມິຖຸນາ ຫາ ກັນຍາ ໂດຍຕາມລາຍງານສະຖິຕິຂອງການເກີດເຫດຟ້າຜ່າເຮັດໃຫ້ມີປະຊາຊົນເສຍຊີວິດ ແຕ່ລະປີຈະມີຢ່າງໜ້ອຍ 2,000 ຄົນ ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2005 ເປັນຕົ້ນມາ.

 

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ