Senglao content (728×90)

ຕໍາຫຼວດລາດຕະເວນ 4 Groups

ທີມຕຳຫຼວດແມ່ຍິງ ໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງຂຶ້ນເພື່ອລາດຕະເວນທາງທະເລສາບທາງຕາເວັນຕົກຂອງເມືອງ Hangzhou ແລະ ກະກຽມຄວາມພ້ອມທາງດ້ານຄວາມປອດໄພໃນການຕ້ອນຮັບຜູ້ແທນຈະເດີນທາງມາຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດ  G20  ທີ່ຈະຈັດຂຶ້ນໃນເດືອນກັນຍາ 2016 ນີ້.

ຕຳຫຼວດແມ່ຍິງທັງ 21 ຄົນໄດ້ມີການກຽມຄວາມພ້ອມ ດ້ວຍການໃສ່ໝວກ Berets  ແວ່ນຕາດຳ ແລະ ເຄື່ອງແບບທີ່ຕັດມາສະເພາະໃນການລາດຕະເວນ, ສຳລັບໜ່ວຍລາດຕະເວນດັ່ງກ່າວແມ່ນເປັນທີ່ຮູ້ຈັກ ແລະ ເປັນໜ່ວຍງານທີ່ມີຊື່ສຽງໂດ່ງດັງ ແລະ ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກໃນນາມ 4 Groups ຈົນເຖິງປັດຈຸບັນນີ້.

ຂ່າວ-ພາບ: ຂ່າວສານຊິນຫົວ

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ