Senglao content (728×90)

ເສດຖະກິດຫວຽດນາມຫຼຸດລົງ

ເວັບໄຊຂ່າວ (ThanhNien News) ລາຍງານວ່າ: ເສດຖະກິດຂອງ ສສ ຫວຽດນາມ 6ເດືອນຕົ້ນປີ 2016 ຂະຫຍາຍຕົວພຽງ 5,52% ເຊິ່ງຫຼຸດລົງຈາກ 6,28% ໃນຊ່ວງດຽວກັນຂອງປີ 2015 ,ອີງຕາມການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຂອງສຳນັກງານສະຖິຕິແຫ່ງຊາດຂອງ ສສ ຫວຽດນາມ ໃນວັນທີ 28 ມິຖຸນາ 2016.

ທ່ານ ຫງຽນບິກລຳ ຜູ້ອຳນວຍການສຳນັກງານສະຖິຕິຫວຽດນາມໄດ້ເປີດເຜຍວ່າ: ນັບເປັນເທື່ອທໍາອິດໃນຮອບຫຼາຍປີທີ່ພາກກະເສດໄດ້ຫຼຸດລົງ 0,18% ໃນໄຕມາດທຳອິດຈາກສະຖານະການທີ່ບໍ່ປົກກະຕິ ບໍ່ວ່າຈະເປັນດ້ານສະພາບອາກາດທີ່ໜາວເຢັນໃນຫຼາຍແຂວງທາງພາກເໜືອ ຄວາມແຫ້ງແລ້ງ ແລະການປົນເປື້ອນຂອງນ້ຳເຄັມເຂົ້າໃນແຫຼ່ງນ້ຳຈືດໃນສາມລ່ຽມຄຳ ລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງເຊິ່ງສົ່ງຜົນເສຍຕໍ່ພືດຜັກທ້ອງຖິ່ນ.

ທ່ານ ຍັງກ່າວເພິ່ມເຕີມອີກວ່າ: ຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຫຼາຍເກີນໄປຈາກສະຖານະການທາງເສດຖະກິດໂລກ ທີ່ເລີ່ມບໍ່ມີສະຖຽນລະພາບໃນຮອບຫຼາຍເດືອນທີ່ຜ່ານມາ.

ໃນຂະນະທີ່ອຸດສາຫະກຳຂະຫຍາຍຕົວ 6,82% ໜ້ອຍກວ່າການຂະຫຍາຍຕົວ 9,09% ໃນຊ່ວງດຽວກັນນີ້ໃນປີຜ່ານມາ ສ່ວນພາກການບໍລິການຂະຫຍາຍຕົວ 6,35% ຫຼາຍທີ່ສຸດນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2012 ເປັນຕົ້ນມາ.

ສ່ວນທາງກອງທຶນການເງິນລະຫວ່າງປະເທດ (IMF) ຄາດການວ່າອັດຕາການເຕີບໃຫ່ຍຂອງເສດຖະກິດຫວຽດນາມ ປີ 2016 ນີ້ໄວ້ທີ່ 6,3% ຫຼັງຈາກທີ່ເສດຖະກິດຫວຽດນາມຂະຫຍາຍຕົວສູງສຸດໃນຮອບ 5 ປີ.

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ