Senglao content (728×90)

ແຂ່ງຂັນກິນໝາກເຜັດ

ອີງຕາມຂ່າວສານຊິນຫົວ: ໃນວັນທີ 2 ກໍລະກົດ 2016 ໄດ້ມີການແຂ່ງຂັນທ້າປະລອງກິນໝາກເຜັດ ແລະ ນອນແຊ່ໃນອ່າງ  ໝາກເຜັດ ຢູ່ Lijiang ແຂວງ ຢູນນານ ປະເທດ ຈີນ, ການແຂ່ງຂັນໄດ້ມີຜູ້ຄົນໃຫ້ຄວາມສົນໃຈເປັນຈຳນວນຫຼາຍ

ໃນການແຂ່ງຂັນດັ່ງກ່າວ ຖ້າຈະກິນໝາກເຜັດພຽງຢ່າງດຽວຄົງຈະບໍ່ທ້າທາຍພໍ ແຕ່ໃນການແຂ່ງຂັນເທື່ອນີ້ແມ່ນພິເສດ ເພາະຈະໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າແຂ່ງຂັນລົງໄປແຊ່ໃນອ່າງທີ່ມີແຕ່ໝາກເຜັດໃນໝໍ້ທີ່ມີຂະໜາດໃຫ່ຍ ແລະ ຜູ້ທີ່ເປັນຄົນຊະນະໃນການແຂ່ງຂັນເທື່ອນີ້ແມ່ນມາຈາກທິດຕາເວັນຕົກສຽງໄຕ້ ຂອງມົນທົນ   ເສສວນ ເຊິ່ງຜູ້ຊະນະຄົນດັ່ງກ່າວໄດ້ເອົາຊະນະຜູ້ເຂົ້າແຂ່ງຂັນຄົນອື່ນ ໂດຍການກິນໝາກເຜັດທັງໝົດ 47 ໜ່ວຍ ພາຍໃນເວລາພຽງ 2 ນາທີ ແລະ ລາງວັນຊະນະເລີດທີ່ລາວຈະໄດ້ຮັບແມ່ນໝາກເຜັດທີ່ເຮັດມາຈາກຄຳ 100% ນັ້ນເອງ.

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ