Senglao content (728×90)
Senglao content (728×90)

Tiny Little Thing: Tie Bar ຄວາມຈຳເປັນຂອງສຸພາບບູລຸດ

ເມືອບັນດາໜຸ່ມໆຕ້ອງໃສ່ສູດ ສີ່ງທີຈຳເປັນຕ້ອງມີນອກເໜືອຈາກກາລະວັດສຸດເທ້ກັບຜ້າເຊັດໜ້າໃສ່ຖົງສູດສຸດ Cool ສິ່ງນ້ອຍໆອີກຢ່າງທີ່ຈະເຂົ້າມາເຕີມເຕັມ Look ໃນມື້ນັ້ນໃຫ້ເບີ່ງເປັນ Professional ຍິ່ງກວ່າເກົ່າ ນັ້ນກໍ່ຄື Tie bar ເຂັມຂັດ ຫຼື ແນວໜີບກາລະວັດນັ້ນເອງ ມາເບີ່ງກັນວ່າຂໍ້ຜິດພາດເລັກໆນ້ອຍໆຂອງການໃສ່ແນວໜີບກາລະວັດມີຫຍັງແດ່

ສຳລັບເລື່ອງຂອງເຄື່ອງປະດັບແນວໜີບກາລະວັດແມ່ນເລີ່ມເປັນທີ່ນິຍົມກັນແຕ່ປີ 1920 ເມືອບັນດາຜູ້ຊາຍມີການມັດກາລະວັດພວກເຂົາມັກໃຊ້ເຂັມຂັດໃນການຄັດກາລະວັດເພື່ອບໍ່ໃຫ້ກາລະວັດປີວໃນເວລາມີລົມພັດ ແຕ່ວ່າເຂັມຂັດນັ້ນແລະ  ຄືໂຕບັນຫາທີ່ເຮັດໃຫ້ກາລະວັດເປັນຮູຂາດ ແລະ ເສຍເນື້ອຜ້າ ດັ່ງນັ້ນ, ແນວໜີບກາລະວັດຈື່ງຖືກກຳເນີດເກີດຂື້ນ

ໜ້າທີ່ຫຼັກໆຂອງແນວໜີບກາລະວັດ ແນ່ນອນນອກຈາກຈະເສີມ Look ໃຫ້ກັບສູດ ແລະ ກາລະວັດດູດີແລ້ວ ມັນຍັງເຮັດໜ້າທີ່ດືງກາລະວັດໃຫ້ຕິດກັບເສື້ອເຊີດ ເຊິ່ງຂະໜາດຂອງແນວໜີບກາລະວັດນັ້ນຄວນຈະຢູ່ປະມານ ¾ ຂອງກາລະວັດ ແລະ ບໍ່ຄວນເລີຍທີ່ຈະໃຫ້ມັນມີຂະໜາດໃຫຍ່ກວ່າກາລະວັດ ເພາະຈະເບິ່ງມາຍຸມາຍະຂື້ນມາທັນທີ

ສຳລັບການຈັດວາງແນວໜີບກາລະວັດຄວນຢູ່ທີ່ກະດຸມເມັດທີ່ 3-4 ຂອງເສື້ອ ແລະ ຕ້ອງໃຫ້ມັນຕັ້ງສາກຢູ່ສະເໝີ ສ່ວນເລື່ອງຂອງສີແມ່ນຂໍແນະນຳເລືອກສີເງີນທີ່ແສນ Classic ເຂົ້າກັນໄດ້ກັບທຸກເສື້ອເຊີດ ແລະ ກາລະວັດທຸກສີໄດ້ຢ່າງສະບາຍ

ປິດທ້າຍດ້ວຍເຄັດລັບເພື່ອປ້ອງກັນຂໍ້ຜິດພາດເລັກໆນ້ອຍໆ ໃຫ້ຈື່ໄວ້ສະເໝີວ່າ ແນວໜີບກາລະວັດມີໜ້າທີ່ດືງກາລະວັດຂອງເຈົ້າໃຫ້ຕິດກັບເສື້ອເຊີດ ເຊິ່ງມັນບໍ່ຕ່າງຫຍັງກັບການໃສ່ Waistcoat ຫຼື ເສື້ອກັກ ແລະ  Cardigan ເລີຍ ເພາະສະນັ້ນຢ່າໃສ່ພວກມັນພ້ອມກັນ ເພາະມັນຈະເຮັດໃຫ້ເຈົ້າເບິ່ງເກີນຄວາມພໍດີຫຼາຍ ແລະ ຍັງເຮັດໃຫ້ເສຍບຸກຄາລິກໄດ້ອີກດ້ວຍ

ຂໍ້ມູນຈາກ: Fashion & Style by L’Optimum Club/ Suwicha

ໂດຍ: Alinshow

 

Comments