Senglao content (728×90)

ພາສາຕ່າງປະເທດເປັນສິ່ງສຳຄັນໃນການພົວພັນ ເອອີຊີ.

ການເຂົ້າສະມາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ ( AEC ) ມັນເປັນຜົນດີສຳລັບທຸກຄົນເພື່ອເຮັດໃຫ້ເຮົາມີການພັດທະນາຕົນເອງ ມີຄວາມກ້າວໜ້າຫຼາຍໆດ້ານ ບໍ່ວ່າຈະເປັນທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ວິທະຍາສາດເຕັກນິກ-ເຕັກໂນໂລຊີ, ລວມໄປເຖິງຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດທາງດ້ານພາສາຕ່າງໆ ແຕ່ໃນການພັດທະນານັ້ນ ເຮົາຕ້ອງຄຳນຶ່ງເຖິງຄວາມເປັນ  ເອກະລັກຂອງປະເທດເຮົາ ເພື່ອເອົາໄປເອກອ້າງໃຫ້ ເອອີຊີ ຮູ້ວ່າ ເຮົາມີສັງຄົມ-ວັດທະນະທຳ, ອາຫານການກິນ, ທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງປະເທດເຮົາເອງ.

ເອອີຊີ ເປັນສິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ເປັນໂອກາດກ່ຽວກັບທຸລະກິດເຮົາແນວໃດ?

ເອອີຊີ ເປັນທັງໂອກາດ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍຫຼາຍສຳລັບທຸລະກິດຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ຖ້າຈະເວົ້າເຖິງຜົນປະໂຫຍດ ແນ່ນອນຂ້າພະເຈົ້າມີໂຮງຮຽນພາສາອັງກິດເພື່ອຕອບສະໜອງໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການຢາກຮຽນ ແລະ ການເຂົ້າເອອີຊີ ບຸກຄະລາກອນເກືອບທຸກຂະແໜງມີຄວາມຕ້ອງການຢາກຮຽນພາສາເພີ່ມຂຶ້ນ ເພື່ອການສື່ສານໃຫ້ເຂົ້າໃຈກັນ ຫຼາຍຂຶ້ນ ເວົ້າອີກຢ່າງໜຶ່ງຄື ມັນຈະຊ່ວຍຊຸກຍູ້ໃຫ້ທຸລະກິດເຮົາໄດ້ດີ ເຖິງວ່າບາງຄົນອາດຈະຄິດວ່າການຮຽນວິຊາຄວາມຮູ້  ພຽງສາຍດຽວນັ້ນຈະພຽງພໍ່ແລ້ວ ແຕ່ໃນຄວາມເປັນຈິງ ມັນຍັງບໍ່ພຽງພໍເລີຍໃນການເຮັດວຽກ ດັ່ງນັ້ນ ນັກຮຽນຈະຕ້ອງຮູ້ຮຽນຫຼາຍໆດ້ານ ຫຼາຍໆສາຍ ນອກຈາກວິຊາສະເພາະແລ້ວ ຕ້ອງຊອກຮູ້ຕື່ມອີກ ໂດຍສະເພາະ ທາງດ້ານພາສາຕ່າງປະເທດ ແລະ ຄອມພີວເຕີ້ ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ຈະເຮັດໃຫ້ນັກຮຽນສົນໃຈໃນການຮຽນພາສາອັງກິດ ຫຼາຍຂຶ້ນເພື່ອກຽມເຂົ້າເອອີຊີ.    ນອກຈາກຈະເປັນປະໂຫຍດແລ້ວສິ່ງທີ່ຂາດບໍ່ໄດ້ນັ້ນກໍຄືສິ່ງທ້າທາຍຄືກັນ ເພາະວ່າວິທະຍາໄລຂອງເຮົາສອນແຕ່ພາສາອັງກິດ ພຽງພາສາດຽວ ໂດຍຄວາມຈິງແລ້ວການເຂົ້າ ເອອີຊີ ຕ້ອງຮູ້ຈັກຫຼາຍພາສາ ເພື່ອງ່າຍຕໍ່ການສື່ສານກັນໃຫ້ເຂົ້າໃຈຫຼາຍຂຶ້ນກ່ວາເກົ່າ ເຊັ່ນ: ພາສາກຳປູເຈຍ, ຫວຽດນາມ, ຈີນ  ຖ້າເຮົາຍັງມີແຕ່ພາສາອັງກິດ ພຽງພາສາດຽວ ໝາຍຄວາມວ່າ ເຮົາກໍຈະບໍ່ສາມາດຕອບໜອງໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການ ຫຼື ຕາມປະສົງຂອງການເຂົ້າ ເອອີຊີ.

ປັດຈຸບັນນັກສຶກສາມີຫຼາຍປານໃດ, ອາຄານໂຮງຮຽນຂອງທ່ານຮອງຮັບນັກຮຽນທີ່ເຂົ້າມາພຽງພໍແລ້ວບໍ່ ແລະ ໂຮງຮຽນຂອງທ່ານ ມີຈຸດເດັ່ນແນວໃດທີ່ຈະສາມາດດຶງດູດນັກຮຽນ, ນັກສຶກສາ?.

ໂຮງຮຽນຂອງພວກເຮົາໄດ້ຕັ້ງມາເປັນເວລາ 5 ປີ ແລະ ໃນແຕ່ລະປີ ກໍເຫັນໄດ້ວ່າມີນັກສຶກສາເພີ່ມຂຶ້ນທຸກໆປີ ສຳລັບ ປີນີ້ລວມຈຳນວນນັກຮຽນປະມານສາມຮ້ອຍກວ່າ ພາຍໃນອາຄານ 14 ຫ້ອງ ມີຄູອາຈານ 30 ກວ່າຄົນແຕ່ບໍ່ໄດ້ເປັນອາຈານປະຈຳ ຈະເປັນອາຈານ ຮັບເຊີນມາສອນຕາມລາຍວິຊາ ຈຸດເດັ່ນຂອງອາຄານໂຮງຮຽນນີ້ ແມ່ນຈະເນັ້ນໃນເລື່ອງຄຸນນະພາບ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຄວາມສະອາດຂອງໂຮງຮຽນ ແລະ ຢູ່ໃກ້ກັບມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ແລະ ຢູ່ໃກ້ກັບຫໍພັກຊີເກມ ເຊິ່ງເໝາະແກ່ການໄປມາຂອງນັກຮຽນໃຫ້ມີ ຄວາມສະດວກສະບາຍງ່າຍຂຶ້ນໂດຍບໍ່ຕ້ອງທ່ຽວໄກ.

ສຸດທ້າຍນີ້ ຢາກຝາກເຖິງບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຕ່າງໆໃຫ້ທຸ້ມເທທຸກຄວາມສາມາດ ຂອງແຕ່ລະບຸກຄົນເຂົ້າໃນວຽກງານ ຕາມຄວາມສາມາດຂອງແຕ່ລະຄົນ ຕົ້ນຕໍແມ່ນຢາກໃຫ້ເນັ້ນເລື່ອງຄຸນນະພາບ ໃຫ້ມີຄວາມຮັບປະກັນທີ່ດີ ເພື່ອຈະໄດ້ໄປແຂ່ງຂັນກັບປະເທດອື່ນ.

Foreign languages will be important when interacting within the AEC

Accession to the ASEAN Economic Community (AEC) will be a good thing for everyone because it will force us to develop ourselves and advance in many areas – economically and in terms of science and technology and of our knowledge of foreign languages. In this development, we will have to take the unique identity of our country into consideration so that other AEC members may know about our culture, food, and other aspects of this identity.

In what ways will the AEC represent a challenge for your business and in what ways an opportunity?

The AEC will be both an opportunity and a challenge for my business. As for the definite benefits, I have an English language school to cater for students who wish to study and as the AEC approaches, people working in almost every sector are wanting to learn languages more in order that they many communicate and understand each other better. Another thing is that it will support my business well. Although some may say that studying a single field is enough, in reality it is nowhere near enough when you reach the workplace. Students will have to study multiple fields. In addition to their specialized subject, they will need more, especially foreign languages and computer skills. This fact will make students interested in learning English more in order to prepare for AEC accession. Despite the benefits, there will also be unavoidable challenges because English is the only language taught at my college. The fact is that in entering the AEC, we will need to know multiple languages in order that we may communicate and understand each other more easily than before. Examples include Cambodian, Vietnamese, and Chinese. If we only have English, this will be unable to meet our needs and our objectives in joining the AEC.

How many students do you have, is your college building able to cater for enough students, and what special aspects does it have to attract students?

Our college has been in operation for five years now and each year we have more students than the last. This year we have over 300. Our building has 14 classrooms and over 30 teachers but these are not full-time teachers; they are guest teachers invited to teach in their area of specialization. The special thing about this college is that it emphasizes quality and the cleanliness of the premises. It is also close to the National University and to the SEA Games Dormitory, which makes it easy for students to get to us as they don’t have to travel far.

Finally, I would like to encourage business units to make full use of the skills of each employee and most importantly, to emphasize quality so as to ensure that they will be able to compete with other countries.

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ