Senglao content (728×90)

ລົດໂດຍສານບໍ່ມີຄົນຂັບ

ນັບວ່າເປັນຄັ້ງທຳອິດໃນໂລກເຕັກໂນໂລຊີທັນສະໄໝ ກັບການເປີດໂຕ ລົດໂດຍສານຫຸ່ນຍົນ ຮັບສົ່ງຜູ້ໂດຍສານທີ່ຂັບເຄື່ອນແບບອັດຕະໂນມັດ (ບໍ່ມີຄົນຂັບ) ອອກແບບໂດຍນັກປະດິດປະເທດ ຍີ່ປຸ່ນ.

ໃນວັນທີ 7 ກໍລະກົດ 2016 ຜ່ານມານີ້ ທາງບໍລິສັດ ເຕັກໂນໂລຊີ DeNA Co ໄດ້ສາທິດ ແລະ ຈຳລອງວິທີເຮັດວຽກຂອງລົດໂດຍສານຫຸ່ນຍົນດັ່ງກ່າວ ເຊິ່ງລົດຫຸ່ນຍົນຄັນນີ້ຈະສາມາດບັນຈຸຜູ້ໂດຍສານໄດ້ເຖິງ 12 ຄົນ.ຂໍ້ມູນຈາກ People’s Daily, China

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ