Senglao content (728×90)
Senglao content (728×90)

ຈີນກຽມປ່ອຍທຽນກົງ 2

ຈີນກຽມສົ່ງ “ທຽນກົງ 2” ໄປຍັງສູນສົ່ງດາວທຽມຈິ່ວສູ່ນຽນ ທາງຕາເວັນຕົກສ່ຽງເໜືອຂອງມົນທົນການຊູ ເພື່ອກຽມການຂັ້ນຕອນສຸດທ້າຍ ແລະ ທົດລອງໃຊ້ງານກ່ອນປ່ອຍຂຶ້ນສູ່ວົງໂຄຈອນໂລກໃນໄລຍະກາງເດືອນກັນຍາທີ່ຈະເຖິງນີ້.

ທຽນກົງ 2 ຈະໄປເຊື່ອມຕໍ່ກັບ ທຽນໂຈ 1 ຍານຂົນສົ່ງລຳທຳອິດຂອງຈີນໃນປີໜ້າ ເພື່ອທົດລອງເຕັກໂນໂລຊີ ຂະບວນການຕື່ມນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟໃນວົງໂຄຈອນໂລກ. ນອກຈາກໂຄງການປ່ອຍຫ້ອງປະຕິບັດການອາວະກາດແລ້ວ ຈີນຍັງມີໂຄງການປ່ອຍຍານອາວະກາດ “ເຊີນໂຈ-11” ເຊິ່ງຈະມີນັກບິນອາວະກາດໄປນຳ 2 ຄົນ ແລະ ຈະເຊື່ອຕໍ່ກັບທຽນກົງ 2 ເມື່ອຂຶ້ນສູ່ວົງໂຄຈອນໂລກ ໂດຍນັກບິນອາວະກາດຈະປະຈຳການໃນຫ້ອງປະຕິບັດການເພື່ອທົດລອງເຕັກໂນໂລຊີ.

ຮອງຫົວໜ້າຝ່າຍອອກແບບລະບົບຫ້ອງປະຕິບັດການອາວະກາດ ທ່ານ ຫລຽວຈ້ຽນ ຫລິນ ກ່າວວ່າ: ພາລະກິດທີ່ໜຶ່ງຄືການທົດລອງໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ ການຕື່ມນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟໃນວົງໂຄຈອນໂລກ ສ່ວນອີກພາລະກິດໜຶ່ງຄືທົດລອງການເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ການເຊື່ອມສະຖານີອາວະກາດໃນວົງໂຄຈອນເພື່ອໃຫ້ຢູ່ໄດ້ດົນກວ່າເກົ່າໃນອະນາຄົດ.

 

 

Comments