ສົມບູນການຄ້າເລືອກຫາແຕ່ສິ່ງທີ່ດີສໍາລັບທ່ານ

ຈາກປະສົບການຕົວຈິງ ດ້ວຍຄວາມເອົາໃຈໃສ່ ເປັນພິເສດ ທາງດ້ານຄຸນນະພາບຂອງສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການທີ່ດີເລີດ, ຍຶດໝັ້ນໃນຄຸນະທໍາ ,ຈະລິຍະທໍາ ໃນຕະຫຼອດໄລຍະ 57 ປີຜ່ານມາຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ບໍລິສັດສົມບູນການຄ້າ ໄດ້ເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວ ດ້ວຍທ່ວງທ່າທີ່ໝັ້ນທ່ຽງ ແລະ ມີຄູ່ຄ້າ ທີ່ເປັນມິດຮັກແພງຢ່າງສະໜິດ   ແໜ້ນໃນທົ່ວປະເທດ.

ໃນປີ 1959 ບໍລິສັດສົມບູນການຄ້າໄດ້ເລີ່ມບໍລິການເປັນທາງການ ເຊິ່ງໃນເວລານັ້ນມີສໍານັກງານຢູ່ ອາຄານປະຊາສົງເຄາະເກົ່າ ປັດຈຸບັນແມ່ນກົມບໍ່ແຮ່ ທຸລະກິດຕົ້ນຕໍ່ແມ່ນນໍາເຂົ້າເຄື່ອງໃຊ້ໃນຄົວເຮືອນ.

ໃນປີ 1973 ໄດ້ຍ້າຍບໍລິສັດມາຕັ້ງຢູ່ບ້ານໜອງດ້ວງ ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຈົນເຖິງປັດຈຸບັນ ດໍາເນີນທຸລະກິດເປັນບໍລິສັດ ຂາອອກ-ຂາເຂົ້າ ຈໍາກັດ, ໃນປີ 1975 ໄດ້ສ້າງຕັ້ງໂຮງງານຜະລິດ ສະບູຫອມສົມບູນ,ສະບູຮ່ອງ(ສັງກະສີ) ແລະ ນໍ້າຢາລ້າງຈານກາຍົກໂປ້.

ທ່ານ ອຸດົມສັກ ອຸດົມທອງກະເສມ ອໍານວຍການບໍລິສັດ ສົມບູນການຄ້າ ຂາອອກ-ຂາເຂົ້າ ຈໍາກັດໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນຕື່ມວ່າ: ພາຍຫຼັງປະເທດຊາດໄດ້ຮັບການປົດປ່ອຍ ເວລານັ້ນສິນຄ້ານໍາເຂົ້າແມ່ນມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກສົມຄວນ , ດັ່ງນັ້ນທາງພັກ-ລັດຖະບານ ຈຶ່ງໄດ້ມີນະໂຍບາຍໃຫ້ບໍລິສັດ ທໍາການຜະລິດ ເພື່ອຕອບສະໜອງພາຍໃນເປັນຕົ້ນແມ່ນ ສະບູຫອມ ອາບນໍ້າ , ສະບູຊັກລ້າງ ຕ່າງໆ ເຊິ່ງຖືໄດ້ວ່າເຮັດໃຫ້ບໍລິສັດມີການຂະຫຍາຍຕົວສົມຄວນ ເວົ້າໄດ້ວ່າ ສ້າງວິກິດໃຫ້ເປັນໂອກາດ.

ໃນປີ 1985 ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຂົ້າມາບໍລິຫານ ທຸລະກິດ ແທນຜູ້ເປັນພໍ່ ຖືເປັນຜູ້ສືບທອດລຸ້ນທີສອງ ,ໃນເວລານັ້ນເຫັນວ່າ ສັງຄົມ ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງ ມັນເລີ່ມມີການເປີດກວ້າງຂຶ້ນ , ມີໂອກາດຫຼາຍຂຶ້ນ , ເສດຖະກິດມີຄວາມເຕີບໃຫ່ຍ ຂະຫຍາຍຕົວຂຶ້ນ ຈິ່ງໄດ້ມີການປັບປຸງທຸລະກິດ ດ້ວຍການເພີ່ມພະນັກງານທີ່ມີຄວາມຮູ້ ຄວາມສາມາດ ແລະ ປະຕິບັດຕາມແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ-ລັດຖະບານ ທີ່ວາງອອກແຕ່ລະໄລຍະ ຈິ່ງເຮັດໃຫ້ບໍລິສັດຂະຫຍາຍຕົວເປັນກ້າວໆມາ.

ປັດຈຸບັນ ອີງໃສ່ການແຂ່ງຂັນ ມີຫຼາຍຂຶ້ນ ສິນຄ້ານໍາເຂົ້າກໍມີຫຼາຍພາກສ່ວນ ດັ່ງນັ້ນທາງບໍລິສັດ ຈິ່ງຫັນມາເຮັດການຄ້າຂາຍຍົກ ໂດຍການນໍາເຂົ້າສິນຄ້າ , ເຄື່ອງອຸປະໂພກ-ບໍລິໂພກ ທຸກຊະນິດ ອີງຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດຜູ້ຊົມໃຊ້ ແລະ ດ້ວຍນະໂຍບາຍຫຼັກຂອງບໍລິສັດທີ່ວາງໄວ້ແຕ່ເບື້ອງຕົ້ນຄື: ສິນຄ້າຕ້ອງມີຄຸນນະພາບ , ມີຄວາມຈິງໃຈຕໍ່ລູກຄ້າ ກໍຄືຜູ້ບໍລິໂພກ , ລາຄາຍຸຕິທໍາ ,ບໍລິການເປັນເລີດ ສ້າງຄວາມປະທັບໃຈ ດັ່ງຄໍາຂວັນທີ່ວ່າ: ”ເລືອກຫາແຕ່ສິ່ງທີ່ດີສໍາລັບທ່ານ”  ເຮັດໃຫ້ບໍລິສັດເຕີບໂຕຢ່າງໝັ້ນທ່ຽງຈົນເຖິງປັດຈຸບັນ.

ປະສົບການ ແລະ ຄະຕິປະຈໍາໃຈ?

ສໍາລັບປະສົບການໃນການເຮັດວຽກຜ່ານມາແມ່ນ: ຕ້ອງຕິດພັນແໜ້ນແຟ້ນກັບຄູ່ຄ້າ ກັບພະນັກງານ ກໍາມະກອນ ທຸກພາກສ່ວນ , ຕ້ອງເຊື່ອໂຍງສິ່ງດີໆກັບທາງພັກ-ລັດຖະບານ ສິ່ງໃດທີ່ເພິ່ນແນະນໍາເຮົາຕ້ອງປະຕິບັດຕາມ ອັນໃດທີ່ເປັນບັນຫາ ເຮົາຕ້ອງຂໍຄໍາປຶກສາເພິ່ນ , ຕ້ອງຮັບປະກັນຄຸນນະພາບຂອງສິນຄ້າທຸກຢ່າງ ມີຄຸນນະທໍາ ມີຄວາມຈິງໃຈ ຢ່າເຫັນແກ່ຕົວ .

ອີກສິ່ງໜຶ່ງທີ່ເຫັນວ່າມີຄວາມສໍາຄັນໃນການເຮັດທຸລະກິດນັ້ນກໍແມ່ນ: ການສ້າງຄູ່ຄ້າ ມາເປັນເພື່ອນຮັກແພງ ດັ່ງກັບຄົນໃນຄອບຄົວດຽວກັນ ສາມາດແບ່ງຮັບ ແບ່ງສູ້ນໍາກັນ ບໍ່ເອົາປຽບກັນ ແບບໄປພຸ້ນກິນປາ ມາພີ້ກິນເຂົ້າ ຕ່າງຝ່າຍ ຕ່າງມີຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມກັນ ແລະ ພ້ອມກັນເຮັດທຸລະກິດໃຫ້ເຕີບໃຫ່ຍຂະຫຍາຍຕົວ ຢ່າງໝັ້ນທ່ຽງ ຕາມແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ-ລັດຖະບານ.

Somboune Trading chooses only the best for you

“From actual experience, having paid special attention to the quality of goods and excellent services and having adhered closely to fair trade and ethics for the last 57 years, Somboune Trading has seen steady growth and has close and cherished trading partners across the country.

In 1959, Somboune Trading officially opened for services. At that time it had its head offices in an old office building, which is now being used by the Department of Energy and Mines, and its main line of business was importing household accessories.

In 1973, the company moved to Nong Douang village, Sikhottabong district, Vientiane Capital, where it remains today and is a limited import-export company. In 1975, a factory was constructed to produce aromatic soap and washing-up liquid.”

Somboune Trading Import-Export Co., Ltd. Managing Director Mr. Oudomsak Oudomthongkaseum adds that:

“After the liberation of our country, it was difficult to import goods so the Party and government had policies for production companies in order to provide for domestic demand for things such as soap and detergents, which drove the company’s expansion. You could say that we built an opportunity out of a disaster.

In 1985, I took over the management of the company from my father so I represent the second generation. At that time, I noticed that everything in society was opening up, there were more opportunities, and the economy was growing so I improved the business by hiring more skilled workers and following the policies issued by the Party and government for each period, which made the company grow steadily.

There is now more competition between imported goods so the company has turned to wholesale, importing all kinds of goods and consumables based on market demand and based on the policy the company has had from the outset that goods must be of quality, we must be sincere to our customers and consumers, the price must be fair, and our service must be excellent so that all may be impressed in accordance with the motto “Choosing only the best for you!”. This has led to the company’s expansion into what it is today.

Can you tell us about your experiences and your motor?

Experience has taught me that we have to stick closely to our customers and our employees. We have to apply the helpful guidance of the Party and government, follow their instructions, whatever they may be, and ask for their advice about anything problematic. We have to ensure quality in all our goods and fair trade and sincerity rather than being selfish.

Another thing I see as important in doing business is building trading partners into cherished friends as if they were family members so that we can support each other and work together rather than taking advantage of one another just like the proverb “They eat fish while we eat rice”. We share a mutual interest and together expand our businesses steadily in accordance with the policies of the Party and government.

ບົດຄວາມແນະນໍາ

ສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ