ອານາຈັກລົດຖີບໃນກວາງໂຈ

ອານາຈັກແຫ່ງລົດຖີບ 6.990 ຄັນ ຈອດລຽງກັນຢ່າງເປັນລະບຽບຢູ່ໃນເດີ່ນ ວິທະຍາໄລ ເມືອງ “ກວາງໂຈ” ທາງພາກໃຕ້ຂອງ ສ.ປ ຈີນ, ເມືອງນີ້ສ່ວນໃຫ່ຍຈະນິຍົມໃຊ້ລົດຖີບເປັນພາຫະນະ.ທັງນີ້ເພື່ອເປັນການຫຼຸດຜ່ອນມົນລະພິດ. ສິ່ງດັ່ງກ່າວນີ້ຖືເປັນຕົວແບບໜຶ່ງທີ່ຫຼາຍປະເທດຄວນຈະນໍາໄປຖອດຖອນບົດຮຽນ.

ບົດຄວາມແນະນໍາ

ສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ