Senglao content (728×90)

Mercedes-AMG ຢືນຢັນ GT Roadster ມາແນ່ນອນປີໜ້າ

ຂ່າວການເປີດຕົວ Mercedes-AMG GT Roadster ໄດ້ຮັບການຢືນຢັນແລ້ວວ່າຈະເປີດຕົວອອກຈໍາໜ່າຍພາຍໃນປີໜ້າແນ່ນອນ.ປະທານກໍາມະການ Mercedes-AMG ໃຫ້ສໍາພາດລະຫວ່າງງານຖະແຫຼ່ງຂ່າວເປີດຕົວລົດສະປອດລຸ້ນຍອດນິຍົມຢ່າງ Mercedes-AMG GTR ວ່າລົດສະປອດເປີດປະທຸນ ສອງບ່ອນນັ່ງ GT Roadster ອາດທໍາຕະຫຼາດພາຍໃນຊ່ວງທ້າຍປີໜ້າ. “ ລຸ້ນເປີດປະທຸນ ມີຄວາມຄືບໜ້າໃນການພັດທະນາຫຼາຍແລ້ວ ໂດຍຈະເປັນລົດລຸ້ນຫຼ້າສຸດໃນ Line AMG GT ”

ການພັດທະນາລົດສະປອດເປີດຫຼັງຄາເທິ່ງພື້ນຖານຂອງ AMG GT ຈະບໍ່ສົ່ງຜົນຕໍ່ສະພາບຂອງລົດ ແລະ ຍັງມີຄວາມໂດດເດັ່ນຄືເກົ່າ ຂະນະທີ່ຊ່ວງລ່າງກໍບໍ່ຖືກປັບປຸງຫຼາຍ ໂດຍຄາດວ່າຈະໃຊ້ ແຜງຫຼັງຜ້າໃບເພື່ອຫຼຸດນໍ້າໜັກໂດຍອາດມີທັງລຸ້ນຍ່ອຍ GT ແລະ GTS.

Mercedes-AMG ຈະບໍ່ສິ້ນສຸດການພັດທະນາຕະກຸນ GT ພຽງເທົ່ານີ້ໂດຍຫຼັງຈາກເປີດຕົວ GT Roadster ພວກເຂົາຈະນໍາສະເໜີລຸ້ນຍອດນິຍົມທີ່ຊົງພະລັງຍິ່ງຂຶ້ນກັບຊື່ “ Black Series ” ກ່ອນປິດທ້າຍດ້ວຍລຸ້ນ GT4 ສໍາລັບການແຂ່ງຂັນໃນສະໜາມແຂ່ງ.

ຂໍ້ມູນຈາກ: autospinn

Comments