Senglao content (728×90)

ເຮືອບິນສໍາຫຼວດ-ຂົນສົ່ງ ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກ.

ປະເທດຈີນ ປະສົບຄວາມສໍາເລັດໃນການສ້າງເຮືອບິນ ສະເທືອນນໍ້າ-ສະເທືອນບົກ ທີ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກ ໂດຍມີເປົ້າໝາຍເພື່ອການສໍາຫຼວດຊັບພະຍາກອນ ແລະ ຂົນສົ່ງ. ບໍລິສັດ Aviation industry Corporation of China  ເປີດຕົວເຮືອບິນລຸ້ນໃໝ່ຊື່  AG 600 ທີ່ເມືອງ ຊູໄຫ່ ທາງພາກໃຕ້ຂອງປະເທດ ເຮືອບິນລໍານີ້ໄດ້ຮັບການອອກແບບມາເພື່ອປະຕິບັດພາລະກິດ ມອດໄຟໄໝ້ປ່າ ແລະ ປະຕິບັດການຊ່ວຍເຫຼືອກູ້ໄພທາງນໍ້າ ໂດຍໄດ້ຮັບການອອກແບບໃຫ້ສາມາດຂຶ້ນ-ລົງ ທາງບົກ-ທາງນໍ້າໄດ້.

ໃນການເປີດຕົວເຮືອບິນລໍານີ້ ບໍລິສັດລະບຸວ່າ: ເປົ້າໝາຍເນັ້ນໄປທີ່ຕະຫຼາດພາຍໃນປະເທດໃນການໃຊ້ປະໂຫຍດທາງດ້ານການພັດທະນາ ແລະ ສໍາຫຼວດແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນທາງທະເລ ໂດຍສາມາດປະຕິບັດການກວດສອບຕິດຕາມສິ່ງແວດລ້ອມ, ຊັບພະຍາກອນ ແລະ ການຂົນສົ່ງ.  ທາງບໍລິສັດຍັງເປີດເຜີຍຕື່ມວ່າ: ປັດຈຸບັນມີການສັ່ງຊື້ຍົນ AG 600 ແລ້ວຈໍານວນ 17 ລໍາ.

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ