Senglao content (728×90)

ແກ້ວນໍ້າ High tech

ຄົນຈຳນວນຫຼາຍຍັງບໍ່ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນໃນການດື່ມນໍ້າ ເຊິ່ງຫຼ້າສຸດປະເທດຈີນ ໄດ້ມີຜະລິດຕະພັນໃໝ່ໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ ທີ່ຈະຊ່ວຍສ້າງວິໄນໃນການດື່ມນໍ້າໃຫ້ດີຂຶ້ນ. ທຸກຄົນຮູ້ດີເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງນໍ້າ ແຕ່ຫຼາຍຄົນກັບບໍ່ໃສ່ໃຈໃນການດື່ນນໍ້າ ແລະ ມັກໄປດື່ມກາເຟ ຫຼື ນໍ້າຫວານໃນຊີວິດປະຈຳວັນແທນ ເຊິ່ງເຄື່ອງດື່ມເຫຼົ່ານັ້ນບໍ່ສາມາດທົດແທນຄຸນຄ່າຈາກນໍ້າບໍລິສຸດ ທີ່ຮ່າງກາຍຕ້ອງການໄດ້.

ແຕ່ດ້ວຍຜະລິດຕະພັນໃໝ່ຈາກຈີນ ແກ້ວນໍ້າ High tech ຈະຊ່ວຍສ້າງວິໄນໃນການດື່ມນໍ້າໃຫ້ແກ່ທຸກຄົນ ແກ້ວນໍ້ານີ້ມີຊື່ວ່າ “Moikit Seeks” ຄວາມພິເສດຂອງມັນແມ່ນຢູ່ຝາອັດແກ້ວ ທີ່ນອກຈາກຈະສາມາດສະແດງອຸນຫະພູມຂອງນໍ້າໄດ້ແລ້ວ ມັນຍັງມີ “ເຊັນເຊີ” ທີ່ຈະຊ່ວຍວັດແທກປະລິມານຂອງອາກາດ ທີ່ຢູ່ໃນແກ້ວນໍ້າ ເພື່ອບັນທຶກວ່າ: ຜູ້ໃຊ້ດື່ມນໍ້າໄປໃນປະລິມານເທົ່າໃດແລ້ວ. ນອກຈາກນີ້, ຍັງສາມາດແຈ້ງເຕືອນໄປຍັງຜູ້ໃຊ້ໃນກໍລະນີ ທີ່ລືມດື່ມນໍ້າໃນເວລາດົນ ໂດຍມັນຈະເຊື່ອມຕໍ່ກັບ “ສະມາດທ໌ໂຟນ” ຜ່ານ “ບລູທູດ” ເຊິ່ງຜູ້ໃຊ້ສາມາດຈັດຕາຕະລາງການດື່ມນໍ້າຂອງຕົນເອງໄດ້ ໄປຈົນເຖິງຄວາມຖີ່ຂອງການແຈ້ງເຕືອນໄດ້ເອງ ແລະ ແກ້ວນໍ້ານີ້ ຍັງສາມາດໃຊ້ຮ່ວມກັບ “ແອັບພິເຄຊັນ” ທີ່ຊ່ວຍເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບອື່ນໆໄດ້ອີກດ້ວຍ.

ສໍາລັບລາຄາຂອງມັນແມ່ນ 54 ໂດລາສະຫະລັດ, ມີໃຫ້ເລືອກ 3 ຂະໜາດ ແລະ 12 ສີ.

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ