Senglao content (728×90)

ເຕັກນິກການອອກກຳລັງກາຍ

ບໍ່ວ່າຈະເປັນຂໍ້ອ້າງ ຫຼື ຄວາມຈິງທີ່ວ່າທ່ານນັ້ນບໍ່ມີເວລາອອກກຳລັງກາຍ ມື້ນີ້ເຮົາມີເຕັກນິກງ່າຍໆມາແນະນຳ ແລະ ຄຳເວົ້າທີ່ວ່າບໍ່ມີເວລານີ້ອາດຈະໃຊ້ບໍ່ໄດ້ອີກຕໍ່ໄປ ເພາະວິທີທີ່ເຮົາຈະແນະນຳນີ້ເກີດຂຶ້ນໃນການໃຊ້ຊີວິດປະຈຳວັນຂອງເຮົານັ້ນເອງມາເບິ່ງກັນເລີຍ:

  1. ເມື່ອຕື່ນນອນ: ຍືດເສັ້ນໂດຍການຢຽດໂຕໃຫ້ສຸດໆເພື່ອຜ່ອນຄາຍກ້າມຊີ້ນ ຫາຍໃຈເຂົ້າເລິກໆໃຫ້ສົດຊື່ນ
  2. ເວລາຖູແຂ້ວ: ກາງຂາອອກກວ້າງໆແລ້ວນັ່ງລົງ ລຸກຂຶ້ນລຸກລົງ
  3. ເວລາອາບນ້ຳ: ບິດແອວໄປມາ ຊ້າຍຫາຂວາ ຂວາຫາຊ້າຍ
  4. ເມື່ອຮອດບ່ອນເຮັດວຽກ: ກ້າວຢ່າງໄວໆ ຢ່າງຂື້ນຂັ້ນໄດແທນລິບ
  5. ເວລານັ່ງເຮັດວຽກ: ຍືດໂຕຊື່ແລ້ວຫັນໃຈເຂົ້າເກັງໜ້າທ້ອງແລ້ວຫັນໃຈອອກ
  6. ຫຼັງກິນເຂົ້າສວາຍ: ຢ່າງໄປ-ມາເພື່ອເປັນການຍ່ອຍອາຫານ
  7. ກັບຮອດບ້ານ: ເວລາອາບໃຫ້ ກົ້ມ-ເງີຍຫົວ ໝຸນຄໍໄປມາ ບໍລິຫານບ່າໄຫຼ່ ບິດແອວ ເພື່ອໃຫ້ຮ່າງກາຍໄດ້ຜ່ອນຄາຍ
  8. ເມື່ອເຂົ້ານອນ: ຫາຍໃຈເລິກໆໄປຫາທ້ອງ ປ່ອຍກາຍ ແລະ ໃຈໃຫ້ຜ່ອນຄາຍ

ຖ້າເຮັດແບບນີ້ຢ່າງຈິງຈັງສະໝ່ຳສະເໝີ ວິທີອອກກຳລັງກາຍຄວບຄູ່ໄປກັບການໃຊ້ຊີວິດປະຈຳວັນຕັ້ງແຕ່ຕື່ນນອນຈົນຮອດເຂົ້ານອນ ຈະຊ່ວຍເສີມສ້າງກ້າມເນື້ອລະບົບເຜົາຜານຈະດີຂຶ້ນ ຮ່າງກາຍແຂງແຮງ ຄວາມຄຽດຄວາມເມື່ອຍລວມທັງໄຂມັນທີ່ສະສົມກໍ່ຈະລະລາຍຫາຍໄປ ສະບາຍກາຍສະບາຍໃຈບໍ່ຕ່າງຈາກການອອກກຳລັງກາຍທີ່ແທ້ຈິງແຕ່ຢ່າງໄດ.

ຂໍ້ມູນໂດຍ: www.penthouse.com

ໂດຍ: ເນເນ່

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ