Senglao content (728×90)

ການສະແດງຫຸ່ນຍົນທີເມືອງ Qingdao ທຳລາຍສະຖິຕິ

ຫຸ່ນຍົນຈຳນວນ 1.007 ໂຕເຕັ້ນໂຊຢ່າງພ້ອມພຽງກັນ ເພື່ອເປີດງານເທສະການ ເບຍ ຢູ່ທີ່ເມືອງ Qingdao ໃນເຂດແຄມທະເລຂອງ ສປ.ຈີນ ໃນວັນເສົາ ວັນທີ 30 ກໍລະກົດ 2016, ຖືກບັນທຶກໂດຍ Guinness Wolrd Record ແລະ ສາມາດທຳລາຍສະຖິຕິຈາກເທື່ອກ່ອນທີ່ມີຫຸ່ນຍົນມາເຕັ້ນໂຊພ້ອມ ກັນພຽງແຕ່ 540 ໂຕ, ທີ່ເມືອງ Shenzhen ເຂດພາກໃຕ້ຂອງ ສປ.ຈີນ. (ຊົມຄຼິບ8)

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ