Senglao content (728×90)

Nissan Juke ໃໝ່ຖອດດ້າມ

ແຟນໆ Nissan ໃກ້ຈະໄດ້ເຫັນຮູບແບບໃໝ່ ຂອງລົດ Crossover ສຸດຮິດຢ່າງ Juke ເຈນເນີເຣຊັ່ນໃໝ່ ເຊິ່ງຈະມາພ້ອມ design platform ແລະ ເຄື່ອງຈັກໃໝ່ແກະກ່ອງ ຄາດວ່າທີມວິສະວະກອນຂອງນິດສັນກໍາລັງພັດທະນາຢ່າງຕັ້ງໃຈຢູ່ໃນເວລານີ້ ກ່ອນທີ່ຈະເປີດຕົວອອກສູ່ຕະຫຼາດພາຍໃນຊ່ວງທ້າຍປີໜ້າ ເນື່ອງຈາກ Nissan Juke ລຸ້ນປັດຈຸບັນຈັດຈໍາໜ່າຍດົນນານເກືອບ 6 ປີແລ້ວ ຍອດຂາຍຖືວ່ານ່າພໍໃຈ ດ້ວຍຕົວເລກຫຼາຍກວ່າ 1 ແສນຄັນຕໍ່ປີເຮັດໃຫ້ນິດສັນຕ້ອງໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນກັບລົດ Crossover ລຸ້ນນີ້ຫຼາຍ ແລະ ໜ້າຈະເຮັດໃຫ້ Nissan Juke ເຈນເນີເຣຊັ່ນໃໝ່ຍັງຄົງສະຕາຍແບບເກົ່າໄວ້ມິຕິຕົວຖັງຈະໃກ້ຄຽງຂອງເກົ່າ ສ່ວນເອກະລັກສະເພາະຕົວຢ່າງກອບໄຟໜ້າທີ່ມີຕໍາແໜ່ງສູງກໍໜ້າຈະຖືກຮັກສາໄວ້ ສິ່ງທີ່ໜ້າຈະປ່ຽນແປງຫຼາຍທີ່ສຸດກໍຄື platform ໃໝ່ CMF-B ພາຍໃຕ້ເຕັກໂນໂລຢີ Common Module Family ຂອງ Renault – Nissan ເຊິ່ງຈະເປັນລົດລຸ້ນທີ່ສອງທີ່ໃຊ້ platform ນີ້ຕໍ່ຈາກ Nissan March ໃໝ່ທີ່ຈະເປີດຕົວອອກມາກ່ອນ ໂຄງສ້າງໃໝ່ໝາຍເຖິງການໃຊ້ລະບົບຂັບເຄື່ອນໃໝ່ດ້ວຍເຊັ່ນກັນ ແລະ ຈະມາພ້ອມເຄື່ອງຈັກນໍ້າມັນເທີໂບ 3 ສູບ, ຄວາມບັນຈຸ 1,0 ລິດໃນລຸ້ນເລີ່ມຕົ້ນພ້ອມກັບມີລຸ້ນເຄື່ອງຈັກກາຊວນ 1,5 ລິດ ແລະ ນໍ້າມັນເທີໂບ 1,6 ລິດໃຫ້ເລືອກອີກດ້ວຍ.

ຂໍ້ມູນຈາກ: autospinn

ໂດຍ: ພອນປະເສີດ

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ