Senglao content (728×90)

ຊູມດຽວທ່ຽວທົ່ວໂລກ ເມື່ອ Canon ເປີດເຜີຍສິດທິບັດເລນ EF 28-560mm f/2.8-5.6L USM.

ເປັນສິດທິບັດທີ່ເປີດເຜີຍອອກມາຈາກທາງ Canon ເຊິ່ງເຫັນແລ້ວຕ້ອງຕ້ອງບອກວ່າໜ້າສົນໃຈຫຼາຍ ເພາະນີ້ຄືສິດທິບັດເລນທີ່ມີຊື່ວ່າ EF 28-560mm f/2.8-5.6L USM ຫຼື ເວົ້າງ່າຍໆກໍຄືມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ທາງ Canon ຈະຜະລິດເລນຊູມໄລຍະຍາວ ເຊິ່ງຄ່າທາງຍາວ focus ຂອງເລນຕົວນີ້ຢູ່ທີ່ zoom 20 ເທົ່າເລີຍ ແຕ່ເມື່ອເບິ່ງຈາກຊື່ແລ້ວບໍ່ມີລະຫັດ IS ຕໍ່ທ້າຍເຊິ່ງອາດຈະໝາຍຄວາມວ່າເລນຕົວນີ້ບໍ່ມີລະບົບປ້ອງກັນສະຖຽນລະພາບຂອງຮູບພາບ ແຕ່ເຫັນໄລຍະຊູມແລ້ວຖືວ່າເປັນເລນຊູມແບບດຽວທ່ຽວທົ່ວໂລກຂອງແທ້ເພາະຈະໄດ້ຕັ້ງແຕ່ໄລຍະມຸມກວ້າງຈົນໄປເຖິງ Super Telephoto ເລີຍ.

14055637_1790796631163318_510959418_n

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ