Senglao content (728×90)

ຄົນໃນອາຊີ-ອາຟຣິກກາ ຢູ່ໃນພື້ນທີ່ສ່ຽງຕໍ່ໄວຣັສ “ຊີກາ”

ຜົນການສຶກສາຕີພິມໃນວາລະສານ ພະຍາດຕິດຕໍ່ແລນເຊັດລະບຸວ່າ: ປະຊາກອນຢ່າງໜ້ອຍປະມານ 2.600 ລ້ານຄົນໃນອາຟຣິກກາ ແລະ ອາຊີປາຊີຟິກ ອາໄສຢູ່ໃນພື້ນທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຕໍ່ໄວຣັສ”ຊີກາ” ແຕ່ເປັນພື້ນທີ່ທີ່ມີພູມອາກາດ ແລະ ຍຸງຫຼາຍ ອາດເຮັດໃຫ້ໄວຣັສ “ຊີກາ” ຈະເຂົ້າໄປແຜ່ເຊື້ອໄດ້. ນັກວິໄຈໄດ້ປະເມີນຂັ້ນຕໍ່າວ່າ: ປະຊາກອນທີ່ອາໄສໃນເຂດທີ່ເອື້ອອຳນວຍໃຫ້ໄວຣັສ”ຊີກາ” ຫຼາຍທີ່ສຸດຄື: ອິນເດຍ (ປະຊາກອນ 1.200 ລ້ານຄົນ), ຈີນ (242 ລ້ານຄົນ), ອິນໂດເນເຊຍ (197 ລ້ານຄົນ), ໄນຈີເລຍ (179 ລ້ານຄົນ), ປາກີສະຖານ (168 ລ້ານຄົນ) ແລະ ບັງກະລາເດດ ( 163 ລ້ານຄົນ) ແຕ່ນັກວິໄຈລະບຸວ່າ: ນີ້ເປັນພຽງໃນທິດສະດີເທົ່ານັ້ນ ໄວຣັສ”ຊີກາ”ທີ່ມີ ຍຸງ ເປັນພາຫະຈະເກີດໃນບັນດາປະເທດເຫຼົ່ານີ້ຫຼືບໍ່ ຈະຂຶ້ນຢູ່ກັບປັດໄຈທີ່ຍັງບໍ່ຊັດເຈນ ແຕ່ສຳຄັນອີກຢ່າງໜຶ່ງຄື: ຄົນໃນປະເທດເຫຼົ່ານີ້ມີພູມຕ້ານທານຫຼາຍປານໃດ?. ໄວຣັສ”ຊີກາ” ເລີ່ມແຜ່ລະບາດໃນກາງປີຜ່ານມາ ເຊິ່ງມີປະຊາກອນຫຼາຍກວ່າ 1,5 ລ້ານຄົນຕິດເຊື້ອໃນ ເບຼຊິນ ແລະ ມີເດັກເກີດໃໝ່ຫຼາຍກວ່າ 1.600 ຄົນທີ່ເກີດມາມີຫົວ ແລະ ສະໝອງຜິດປົກກະຕິ ໂດຍລວມມີ 70 ປະເທດ ແລະ ດິນແດນທີ່ພົບການຕິດເຊື້ອໄວຣັສ “ຊີກາ” ແລະ 17 ປະເທດລາຍງານການພົບກໍລະນີເດັກນ້ອຍມີຫົວ ແລະ ອາການຜິດປົກກະຕິອື່ນໆໃນລະບົບປະສາດສ່ວນກາງຂອງເດັກ. ນອກຈາກນີ້, ຍັງພົບການແຜ່ເຊື້ອຈາກຄົນສູ່ຄົນຜ່ານການມີເພດສຳພັນ,ນັກວິໄຈຍັງເຕືອນອີກວ່າ:ຂະນະທີ່ໄວຣັສ”ຊີກາ”ລະບາດໃນອາເມລິກາ ນັກເດີນທາງຫຼາຍຮ້ອຍຫຼາຍພັນຄົນທີ່ຕິດເຊື້ອກໍາລັງນໍາເຊື້ອໄວຣັສໄປຍັງພາກພື້ນທົ່ວໂລກ ຫາກຄົນທີ່ມີເຊື້ອ”ຊີກາ” ເດີນທາງໄປຍັງປະເທດທີ່ຍັງບໍ່ທັນພົບເຊື້ອແລ້ວຍຸງໄປກັດຄົນຜູ້ນັ້ນ ກໍສາມາດແຜ່ເຊື້ອໄປຫາຄົນອື່ນໄດ້. ຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະເກີດການລະບາດໃນອາຟຣິກກາ ແລະ ພາກພື້ນອາຊີ ແມ່ນມີຄວາມເປັນກັງວົນສູງທີ່ສຸດ ເນື່ອງຈາກປະຊາກອນຈຳນວນຫຼາຍຢູ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີຂີດຈຳກັດດ້ານການເຝົ້າລະວັງ, ປ້ອງກັນ ແລະ ຮັບມື. ປະເທດສ່ຽງທີ່ສໍາຄັນນັກວິໄຈໄດ້ລະບຸໃນຜົນການວິໄຈວ່າຄື: ອັງໂກລາ ເພາະມີຄວາມສໍາພັນທາງວັດທະນະທໍາ ແລະ ການເດີນທາງໃກ້ສິດກັບ ເບຼຊິນ. ສ່ວນໃນເຂດອາຊີ ອິນເດຍແມ່ນປະເທດທີ່ມີຄວາມເປັນຫ່ວງທີ່ສຸດ ເມື່ອສົມທຽມກັບປະເທດຈີນເພາະໃສ່ໃຈໃນເລື່ອງວຽກງານສາທາລະນະສຸກຫຼາຍກ່ອນ.

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ