Senglao content (728×90)
Senglao content (728×90)

ທະນາຄານ ກຸງສີ ສະໜັບສະໜຸນເຄືອຄ່າຍທຸລະກິດແລະຈັບຄູ່ພັນທະມິດ ລາວ-ໄທ

ທະນາຄານກຸງສີອະຍຸດທະຍາ ຈໍາກັດ (ມະຫາຊົນ)ສາຂາປະຈໍາລາວ ຈັດກິດຈະກຳຜັກດັນຜູ້ປະກອບການ SME ໄທ ຂະຫຍາຍທຸລະກິດມາຍັງສປປ ລາວ ຜ່ານກິດຈະກໍາ Krungsri Business Journey: The Opportunity in Lao PDRຈັບຄູ່ພັນທະມິດທຸລະກິດ ເຈາະກຸ່ມທຸລະກິດສິນຄ້າອຸປະໂພກບໍລິໂພກ.ງານໄດ້ຈັດຂຶ້ນ 28 ກໍລະກົດ 2016 ທີ່ໂຮງແຮມ ລາວພລາຊາ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ. ໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມໂດຍທ່ານ ນົບພະດົນ ເທບພິທັກ ເອກອັກຄະຣາຊະທູດໄທ ປະຈໍາລາວ, ທ່ານ ມະໂນທອງ ວົງໄຊ ຫົວໜ້າກົມສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແລະ ມີບັນດານັກທຸລະກິດ ລູກຄ້າຂອງທະນາຄານກຸງສີ 13 ບໍລິສັດຈາກປະເທດໄທ ແລະ 17 ບໍລິສັດຈາກປະເທດລາວ ເຊິ່ງສາມາດຈັບຄູ່ທຸລະກິດໄດ້ທັງໝົດ 51 ນັດ. ໃນໂອກາດນີ້ ບໍລິສັດຈາກປະເທດໄທໄດ້ເດີນທາງມາຮ່ວມເພື່ອສຶກສາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ວັດທະນາທໍາ ວິຖີຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຄົນລາວ ເພື່ອໃຫ້ເກີດຄວາມເຂົ້າໃຈທາງດ້ານການລົງທຶນໃນລາວ.

ທ່ານ ພອນສະໜອງ ຕູ້ຈິນດາ ປະທານກຸ່ມທຸລະກິດລູກຄ້າທຸລະກິດ ທະນາຄານກຸງສີອະຍຸດທະຍາ ຈໍາກັດ (ມະຫາຊົນ)ກ່າວວ່າ “ກຸງສີໄດ້ຮັບໃບອະນຸຍາດເຄືອນໄຫວທຸລະກິດການທະນາຄານສາຂາຕ່າງປະເທດ ຢູ່ ສປປ ລາວ ເປັນເວາລາກວ່າ 22 ປີ ເຊິ່ງກິດຈະກໍາKrungsri Business Journey: The Opportunity in Lao PDRສະທ້ອນປະສົບການແລະຄວາມເຂົ້າໃຈສະພາບແວດລ້ອມໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດຂອງທະນາຄານ ລວມເຖິງຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າສອງປະເທດ ຈາກໂອກາດທາງການຄ້າແລະ ການລົງທຶນໃນລາວ ທີ່ເປີດກ້ວາງຂຶ້ນ”

 

ມູນຄ່າການສົ່ງອອກ ນໍາເຂົ້າສິນຄ້າຂອງ ສປປ ລາວ ມີມູນຄ່າເພີ້ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານເສດຖະກິດຢ່າງເຂັ້ມແຂງຂອງ ສປປ ລາວ. ປະຈຸບັນ ລາວ ນໍາເຂົ້າສິນຄ້າຈາກປະເທດໄທເປັນຈໍານວນຫຼາຍ ໂດຍສະເພາະກຸ່ມຜະລິດຕະພັນສິນຄ້າ ອຸປະໂພກບໍລິິໂພກ, ອຸປະກອນເຄື່ອງໃຊ້ສອຍໃນຊີວິດປະຈໍາວັນ ເຊິ່ງຕອບໂຈດຄວາມຕ້ອງການທີ່ເພີ້ມຂຶ້ນຂອງຜູ້ບໍລິໂພກລາວແລະຄວາມເຊື່ອໝັ່ນໃນຄຸນນະພາບແລະມາດຕະຖານຂອງຜະລິດຕະພັນຈາກໄທ.

 

ທ່ານ ພອນສະໜອງ ໄດ້ກ່າວເພີ້ມເຕີມວ່າ “ກຸງສີເຮັດໜ້າທີ່ໃຫ້ຄໍາປຶກສາແລະພິຈາລະນາແນະນໍາຜູ້ປະກອບການເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກໍາຈັບຄູ່ທຸລະກິດ ໂດຍຜູ້ຊື້ແລະຜູ້ຂາຍມີໂອກາດໄດ້ສຶກສາຂໍ້ມູນທາງທຸລະກິດຂອງແຕ່ລະຝ່າຍລ່ວງໜ້າແລະສາມາດກຽມເນື້ອໃນການເຈລະຈາ ຊ່ວຍເສີມໂອກາດທາງການຄ້າຮ່ວມກັນໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ, ການເລືອກເຟັ້ນລ່ວງໜ້າແບບນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ທັງສອງຝ່າຍໄດ້ພົບກັບຄູ່ຄ້າທີ່ມີແຮງ. ນອກຈາກນີ້ ກຸງສີຍັງຈັດໃຫ້ມີການສ້າງຄວາມຮູ້ຈັກລະຫວ່າງນັກທຸລະກິດ ລາວ-ໄທ ແລະ ຜູ້ປະກອບການໄທໄດ້ມີໂອກາດຢ້ຽມຢາມຕະຫຼາດການຄ້າສໍາຄັນທັງຮູບແບບດັ້ງເດີມ ແລະຮູບແບບໃໝ່ທີ່ໜ້າສົນໃຈໃນ ສປປ ລາວ ລວມເຖິງຮັບຟັງການບັນຍາຍຂໍ້ມູນທີ່ເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ການຕັດສິນໃຈໃນການລົງທຶນຈາກເອກອັກຄະລະຊະທູດໄທ ປະຈໍານະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ອັກຄະລະຊະທູດທີ່ປືກສາຝ່າຍການພານິດ ປະຈໍານະຄອນຫລວງວຽງຈັນແລະ ຫົວໜ້າກົມສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ກະຊວງແຜນການແລະການລົງທຶນ ສປປ ລາວ”. ເພື່ອສານຕໍ່ຄວາມສໍາເລັດຈາກກິດຈະກໍາໃນຄັ້ງນີ້ ທາງທະນາຄານໄດ້ມີການວາງແຜນເພີ້ມບໍລິສັດລາວເຂົ້າໃນເວັບໄຊການຈັບຄູ່ທຸລະກິດຂອງກຸງສີ ເພື່ອເປັນການເພີ້ມໂອກາດການລົງທຶນຈາກປະເທດໄທໃນອະນາຄົດ.

 

ນອກຈາກນີ້ ດ້ວຍປະສົບການທີ່ມີມາຢ່າງຍາວນານໃນການໃຫ້ບໍລິການທາງການເງິນແກ່ຜູ້ປະກອບທຸລະກິດໃນ ສປປ ລາວ ແລະເຄືອຄ່າຍທີ່ແຂງແກ່ງຂອງກຸງສີ ເຮັດໃຫ້ທະນາຄານມີຄວາມພ້ອມໃນການໃຫ້ຄໍາປືກສາໃນດ້ານທຸລະກິດລະຫວ່າງປະເທດແກ່ຜູ້ປະກອບການທີ່ສົນໃຈໃນການລົງທຶນ ທັງໃນປະເທດໄທແລະໃນຕ່າງປະເທດ. ນອກຈາກນີ້ຍັງມີຜະລິດຕະພັນແລະບໍລິການທີ່ຊ່ວຍສະໜັບສະໜຸນການເຮັດການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ ລວມທັງຜະລິດຕະພັນທາງດ້ານເງິນຝາກ, ການເງິນໂອນ ແລະ ແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ແລະ ສິນເຊື່ອເພື່ອການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດທັງໄລຍະສັ້ນແລະໄລຍະຍາວ ທັງສາມສະກຸນເງິນ ຫລັກ ຄື: ກີບ, ບາດ, ໂດລາ ໂດຍຜູ້ປະກອບການທີ່ສົນໃຈສາມາດຕິດຕໍ່ສອບຖາມໄດ້ທີ່ສາຂາຂອງກຸງສີ ເຊິ່ງຕັ້ງຢູ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນແລະ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ.

(ລາຍລະອຽດ ສາມາດຊອກຊື້ອ່ານທາງວາລະສານ ທາເກັດ ໄດ້ ໃນສະບັບທີ 122 ເດືອນກັນຍາ  ຕາມເອັມພອຍ ທຸກສາຂາ ຫຼື ສອບຖາມຈອງເປັນສະມາຊິກໄດ້ທີເບີ 021 216 666)

IMG_1627 IMG_1628

Comments