Senglao content (728×90)

ສຄອ ຈັດກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນການບໍລິຫານ ແລະ ສົ່ງເສີມກຳລັງແຮງງານ

ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳແຫ່ງຊາດລາວ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານການບໍລິຫານ ແລະ ການສົ່ງເສີມ ກຳລັງແຮງງານ ພາຍໃຕ້ການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ ຂອງບັນດາປະເທດລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງ, ຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 22 ກັນຍາ 2015 ທີ່ ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳແຫ່ງຊາດລາວ. ໂດຍການເປັນປະທານ ແລະ ກ່າວເປີດໂດຍທ່ານນາງ ແສງດາວອນ ບັງອອນແສງເດດ ເລຂາທິການ ສຄອ ແຫ່ງຊາດລາວ ແລະ ທ່ານສະຖຽນ ພົນສິລິ ຫົວຫນ້າກົມພັດທະນາ ສີມືແຮງງານແຫ່ງປະເທດໄທ, ມີບັນດາຜູ້ຕາງໜ້າຈາກພາກສ່ວນລັດ ແລະ ພາກທຸລະກິດຂອງລາວ, ມີບັນດາສະມາຄົມ, ບໍລິສັດ ແລະ ທີມງານ ສະຖານບັນພັດທະນາ ສີມືແຮງງານຂອນແກ່ນ, ຊຽງແສນ, ໜອງຄາຍ, ຊຽງຮາຍ, ພະເຍົາ ທີ່ມາຈາກປະເທດໄທ. ໃນກອງປະຊຸມໄດ້ມີການນຳສະເໜີບັນດາຫົວຂໍ້ຕ່າງໆເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ການພັດທະນາ ກໍາລັງແຮງງານ ແລະ ການບໍລິຫານຈັດການ, ມາດຕະຖານສີມືແຮງງານອາຊຽນ, ການທ່ອງທ່ຽວ ລະຫວ່າງລາວ-ໄທ ແລະ ການຂົນສົ່ງລະຫວ່າງລາວ-ໄທ ການນຳສະເໜີຫົວຂໍ້ທີ່ກ່າວມານັ້ນແມ່ນເປັນອີກຄວາມຮູ້ຫນຶ່ງໃຫ້ແກ່ບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ສົນທະນາ ແລະ ແລກປ່ຽນບັນດາບົດຮຽນຂອງ ສອງປະເທດ ໂດຍສະເພາະວຽກງານການສົ່ງເສີມດ້ານແຮງງານ ເພື່ອການກ້າວເຂົ້າສູ່ການເປັນປະຊາຄົມຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ.

12021896_936640563075947_1831108829_n

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ